Abanka

NASLOV PODJETJA: Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.abanka.si

E-NASLOV: kadrovska.sluzba@abanka.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 1040

Opis podjetja

Abanka je ena najuglednejših in vodilnih finančnih institucij v Sloveniji. Je tretja največja slovenska banka z dovoljenjem za opravljanje vseh bančnih in drugih finančnih storitev in je — v skladu s svojim podpisom Abanka, banka prijaznih ljudi — izrazito usmerjena v razvoj bančnih storitev in finančnih produktov, prilagojenih potrebam strank. Z razvejano mrežo poslovalnic po vsej Sloveniji, vedno dostopnim elektronskim bančništvom, svetovanjem in osebnim pristopom ponuja celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva, bančno-zavarovalnih storitev do investicijskega bančništva. Ponudbo bančnih storitev dopolnjuje s storitvijo svojega podjetja na področju upravljanja nepremičnin.

Abanka je s svojimi naprednimi bančnimi storitvami jasno usmerjena v prihodnost. Varnost in zanesljivost poslovanja, široka ponudba bančnih storitev za posameznike in podjetja ter uvajanje digitalnih storitev, s katerimi se približuje strankam, so temelji, na katerih gradi zaupanje. To prepoznavajo tudi stranke, ki Abanki zaupajo in jo, po rezultatih raziskav, uvrščajo na sam vrh med slovenskimi bankami po prijaznosti odnosov in storitev. Abanka svojo pot gradi na trdnih temeljih vrednot, jasni strategiji in na ambiciozni viziji — postati želi prva banka v Sloveniji po izbiri strank, zaposlenih in investitorjev.

Glavne dejavnosti podjetja

Abanka je banka prijaznih ljudi s široko ponudbo naprednih bančnih in finančnih storitev za posameznike in podjetja.

Organizacijska kultura in klima

V Abanki se trudimo, da imamo zadovoljne sodelavce, ki z veseljem prihajajo na delo. Ugodna organizacijska klima in kultura vplivata na počutje in vedenje zaposlenih, kar se odraža v uspešnosti poslovanja in hkrati prispeva k naši prepoznavnosti v okolju, zato vsako leto izvedemo merjenje zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih z namenom pravočasne identifikacije morebitnih kritičnih področij in pravočasnega ukrepanja. Banka ima tudi certifikat družini prijazno podjetje, saj se trudimo, da imajo zaposleni možnost usklajevanja poklicnega z družinskim življenjem. Vsako leto se srečujemo na novoletni zabavi, bančnih igrah, pikniku, sindikalnih izletih, ki so priložnosti za spoznavanje in druženje zaposlenih. Za nove sodelavce organiziramo uvajalne seminarje z namenom, da se seznanijo z vsemi področji delovanja banke. Preko novic v elektronski obliki skrbimo za interno komunikacijo, saj se nam zdi pomembno, da so zaposleni obveščeni o vseh pomembnih dogodkih v banki. Ker cenimo in želimo nagraditi najboljše sodelavce, vsako leto izberemo najboljše komercialiste, najbolj koristne in kooperativne sodelavce v banki ter ambasadorje naših vrednot, na katerih sloni naša kultura.

Naša vizija in cilji:

Abanka uresničuje svojo vizijo v odnosih s strankami, lastniki in zaposlenimi. Naše vizija je, da smo prva banka v Sloveniji po izbiri strank, zaposlenih in investitorjev.

Ključne strateške usmeritve banke:

 • Povečanje privlačnosti banke za investitorje in pridobitev ustrezne bonitetne ocene
 • Okrepitev poslovanja s prebivalstvom ter malimi in srednjimi podjetji v Sloveniji
 • Poslovanje s ključnimi velikimi strankami s poudarkom na prodaji celovite palete bančnih produktov
 • Hitro in učinkovito uvajanje naprednih tehnoloških in procesnih rešitev
 • Postati najbolj zaželen delodajalec v panogi

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti:

Aktualne potrebe po zapolnitvi delovnih mest so:

 • na področju informacijske tehnologije (samostojni informatik, skrbnik varnosti informacijskih sistemov, poslovno tehnološki analitik, razvojni tehnolog, programer);
 • na področju financ (analitik, strokovnjak za računovodstvo);
 • na področju interne revizije (revizor);
 • na področju razvoja bančnih storitev in prodajnih poti (samostojni skrbnik bančnih storitev);
 • na področju komerciale za fizične in pravne osebe (komercialisti).

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Kadrovska politika Abanke je usmerjena v kadrovanje iz notranjih in zunanjih virov. Iz zunanjih virov zaposlujemo bodisi izkušene kadre, od katerih pričakujemo dobro strokovno usposobljenost in znanja ter kompetence, ki jih v banki potrebujemo, bodisi začetnike, ki jih nato sami usposobimo za samostojno delo. Želimo si sodelavce, ki izražajo osebne vrednote, ki jih lahko poistovetijo z vrednotami banke in ki so visoko motivirani, prodorni, fleksibilni, proaktivni, z željo po nenehnem učenju in izpopolnjevanju, tako na delovnem mestu, kot tudi skozi dodatna izobraževanja.

Kaj ponujamo novim sodelavcem?

V Abanki se zavedamo, da so motivirani in zadovoljni zaposleni s svojim znanjem in izkušnjami ključnega pomena za uspeh banke, zato svojim zaposlenim nudimo:

 • Pridobivanje in nadgradnjo sedanjega znanja z različnimi oblikami internih in eksternih izobraževanj ter možnost sofinanciranja študija ob delu.
 • Različne možnosti napredovanja in nagrajevanja.
 • Mesečno nagrajevanje delovne uspešnosti, vsako leto pa še posebej nagradimo najboljše sodelavce.
 • Naložbe za varno starost s sofinanciranjem premije prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
 • Možnost za aktivno preživljanje prostega časa v sklopu bančnega športnega in planinskega društva.
 • Aktivnosti, ki pripomorejo k skrbi za zdravje in dobro počutje sodelavcev in pomoč pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja v okviru certifikata Družini prijaznega podjetja

Posebno pozornost namenjamo:

 • Sistematičnemu delu s ključnimi kadri in privabljanju najboljših na trgu dela.
 • Vzgajanju kompetentnih naslednikov.
 • Dobremu notranjemu komuniciranju.
 • Gradnji izboljšav in inovacij.
 • Merjenju zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih.

 

 

Kategorije:
 • Bančništvo, finance in računovodstvo
 • Delodajalci
 • IT, računalništvo
 • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov