Actual I.T. d. d.

NASLOV PODJETJA: Ferrarska ulica 14, 6000 Koper - Capodistria

INTERNETNA STRAN: www.actual-it.si

E-NASLOV:

ŠTEVILO ZAPOSLENIH:

OPIS PODJETJA

Podjetje Actual že 25 let  ponuja celovite informacijske rešitve, ki so podpora poslovnim procesom na posameznih področjih poslovanja.
Bistvene prednosti Skupine Actual predstavljajo lastne celovite informacijske rešitve blagovnih znamk PORT-Line, ki vključuje skupino produktov za podporo poslovanju logistike pristanišč in GASO-Line, produkti za spremljanje in nadzor nad maloprodajo poslovnega sistema v naftni industriji. Ne gre pozabiti, da je Skupina Actual prepoznavna tudi na področju implementacije poslovno informacijskih sistemov, ki temeljijo na tehnologiji družbe SAP (družba Itelis d.d.).
Hrbtenico celovitega upravljanja IT storitev predstavljajo rešitve na področju infrastrukture, ki jih tržimo pod blagovno znamko SERVICES. Slednje lahko razdelimo na dva segmenta in sicer na področje kompletnega spektra storitev podatkovnega centra (gostovanje strežniške in diskovne opreme ter posameznih aplikacij) ter na področje storitev delovnega okolja (vzdrževanje delovnih postaj, periferne opreme – monitorji, tiskalniki,…ter mobilnih naprav).
Skupina Actual je prisotna na trgih Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Italije. Z jasnimi strateškimi usmeritvami in razvojnimi prioritetami postajamo pomemben igralec na trgih jugovzhodne Evrope, EU, Južne Amerike, Afrike in Rusije.
Actual je del skupine DBA Group iz Italije.

DELOVNA MESTA, KI JIH ŽELIMO ZAPOLNITI

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Hiter tehnološki razvoj prinaša veliko novosti na vseh področjih računalništva in informatike. V Actualu razvijamo informacijske rešitve za podporo poslovnim procesom. Pri razvoju smo agilni saj aktivnosti usklajujemo z metodologijo Kanban. Naši razvojniki pri delu uporabljao naslednje tehnologije in programske jezike: .NET Framework, MS-SQL Server, Javascript, HTML 5, Xamarin, CSS 3, C#, SqlLite, nHibernate, Teleric Kendo, Bootstrap, .NET Core Framework.
Po drugi strani pa je naše delo tudi nemoteno delovanje in razvoj informacijskih sistemov, kar vključuje tako načrtovanje računalniških arhitektur, postavitve infrastrukture, vzdrževanja, nadzorovanja, posodabljanja in varovanja računalniških sistemov.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

 

NAŠA VIZIJA IN CILJI

Naše poslanstvo je, da ustvarimo takšno informacijsko okolje, ki omogoča strankam optimalno izvajanje njihove glavne dejavnosti.
Naše geslo: ”Izzive spreminjamo v rešitve.”
Skupina Actual želi postati vrhunski globalni rešitveni center, ki trži informacijske rešitve prilagojene kupcu na trgih EU, jugovzhodne Evrope, Južne Amerike, Afrike in Rusije.
Postali bomo privlačna priložnost za zaposlitev najboljših kadrov.
Samo poslovna odličnost v izvajanju dogovorjenega je dovolj dobra. To zahteva učinkovitost, kakovost, strokovnost, osredotočenost na dogovorjene cilje in preseganje pričakovanj s strani vseh sodelavcev v skupini Actual.
Proaktivnost v izvajanju in svetovanju pri reševanju izzivov naših strank. Samoiniciativnost v okviru pristojnosti, odzivnost na izzive v okolju in pobude za izboljšave so merila naše uspešnosti. Pripadnost skupnim ciljem podjetja, poslanstvu in viziji. To zahteva usklajenost našega delovanja in odprtega soočenja mnenj. Spoštovanje do strank, dobaviteljev in sodelavcev, različnosti in sprejetih dogovorov. To zahteva našo vztrajnost za doseganje dogovorjenih ciljev.  Odgovoren odnos pri izpolnjevanju dogovorjenega, do sodelavcev in poslovnih partnerjev. Smo ugleden in odgovoren partner v trajnostnem razvoju naravnega in družbenega okolja. V poslovne usmeritve vključujemo visoko stopnjo odgovornosti do družbenega in socialnega okolja. Smo varen in odgovoren delodajalec. V odnosu do zaposlenih spoštujemo človekove pravice, smo nediskriminatorni in vlagamo v neprestano izboljševanje delovnih pogojev.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

KAJ PONUJAMO SVOJIM ZAPOSLENIM?

 

Kategorije:
  • delodajalciDelodajalci
  • transportTransport, nabava, logistika