Actual I.T.

NASLOV PODJETJA: Ferrarska ulica 14, 6000 Koper

INTERNETNA STRAN: https://www.dbagroup.it/si/actual/?main=home

E-NASLOV: kadrovska@actual-it.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 80

Opis podjetja

Podjetje Actual že 25 let  ponuja celovite informacijske rešitve, ki so podpora poslovnim procesom na posameznih področjih poslovanja.
Bistvene prednosti Skupine Actual predstavljajo lastne celovite informacijske rešitve blagovnih znamk PORT-Line, ki vključuje skupino produktov za podporo poslovanju logistike pristanišč in GASO-Line, produkti za spremljanje in nadzor nad maloprodajo poslovnega sistema v naftni industriji. Ne gre pozabiti, da je Skupina Actual prepoznavna tudi na področju implementacije poslovno informacijskih sistemov, ki temeljijo na tehnologiji družbe SAP (družba Itelis d.d.).
Hrbtenico celovitega upravljanja IT storitev predstavljajo rešitve na področju IT infrastrukture in kibernetske varnosti. Obe področji je skupina Actual I.T. letos še dodatno okrepila z nakupom enega slovenskih največjih IT integratorjev Unistar PRO iz Ljubljane in nakupom njegovega hčerinskega podjetja, ki je vodilno podjetje s področja IT svetovanja in kibernetske varnosti, podjetje Pro Astec. Tako se je skupina Actual I.T. izstrelila med največje skupine s področja IT infrastrukture, svetovanja in kibernetske varnosti v Sloveniji in širše v regiji.
Skupina Actual je prisotna na trgih Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Italije. Z jasnimi strateškimi usmeritvami in razvojnimi prioritetami postajamo pomemben igralec na trgih jugovzhodne Evrope, EU, Južne Amerike, Afrike in Rusije.
Actual je del skupine DBA Group iz Italije.

Glavne dejavnosti podjetja

Hiter tehnološki razvoj prinaša veliko novosti na vseh področjih računalništva in informatike.
V Actualu razvijamo informacijske rešitve za podporo poslovnim procesom. Pri razvoju smo agilni, saj aktivnosti usklajujemo z metodologijo Kanban. Naši razvojniki pri delu uporabljajo naslednje tehnologije in programske jezike: .NET Framework, MS-SQL Server, Javascript, HTML 5, Xamarin, CSS 3, C#, SqlLite, nHibernate, Teleric Kendo, Bootstrap, .NET Core Framework.
Po drugi strani pa je naše delo tudi skrb za ustvarjanje in upravljanje naprednih, inteligentnih in varnih IT infrastruktur.

Organizacijska kultura in klima

Zavzetost, energija, visoka delovna vnema, timski duh, druženje, inovativnost, ambicioznost in kreativnost dobro odražajo kulturo in klimo v našem podjetju.

Temelj naše uspešnosti predstavljajo visoko usposobljeni in motivirani kadri. Smo zavzet, ambiciozen, kreativen in mlad IT kolektiv, vedno pripravljen na sodelovanje, razvoj, izobraževanje in napredek. Naše ključne vrednote so odličnost, proaktivnost, spoštovanje in odgovornost. Medosebne odnose gradimo na pripadnosti, spoštovanju, odličnosti in zaupanju. Našim zaposlenim omogočamo tako osebni kot profesionalni razvoj. Prihodnost gradimo na ambicioznih, kreativnih in usposobljenih posameznikih. Letno vložimo veliko sredstev v vse oblike izobraževanj in slednje zelo cenimo. Izvajamo tudi različne in sodobne oblike razvoja zaposlenih, s katerimi povečujemo zavzetost zaposlenih.

Naša vizija in cilji

Naše poslanstvo je, da ustvarimo takšno informacijsko okolje, ki omogoča strankam optimalno izvajanje njihove glavne dejavnosti.
Naše geslo: ”Izzive spreminjamo v rešitve.”
Skupina Actual želi postati vrhunski globalni rešitveni center, ki trži informacijske rešitve prilagojene kupcu na trgih EU, jugovzhodne Evrope, Južne Amerike, Afrike in Rusije.
Postali bomo privlačna priložnost za zaposlitev najboljših kadrov.
Samo poslovna odličnost v izvajanju dogovorjenega je dovolj dobra. To zahteva učinkovitost, kakovost, strokovnost, osredotočenost na dogovorjene cilje in preseganje pričakovanj s strani vseh sodelavcev v skupini Actual.
Proaktivnost v izvajanju in svetovanju pri reševanju izzivov naših strank. Samoiniciativnost v okviru pristojnosti, odzivnost na izzive v okolju in pobude za izboljšave so merila naše uspešnosti.
Pripadnost skupnim ciljem podjetja, poslanstvu in viziji. To zahteva usklajenost našega delovanja in odprtega soočenja mnenj.
Spoštovanje do strank, dobaviteljev in sodelavcev, različnosti in sprejetih dogovorov. To zahteva našo vztrajnost za doseganje dogovorjenih ciljev.
Odgovoren odnos pri izpolnjevanju dogovorjenega, do sodelavcev in poslovnih partnerjev. Smo ugleden in odgovoren partner v trajnostnem razvoju naravnega in družbenega okolja.
V poslovne usmeritve vključujemo visoko stopnjo odgovornosti do družbenega in socialnega okolja. Smo varen in odgovoren delodajalec. V odnosu do zaposlenih spoštujemo človekove pravice in vlagamo v izboljševanje delovnih pogojev.

Delovna mesta, katera želite zapolniti

Ekipo bomo zaradi ambicioznih projektov širili predvsem s profili: programerji/razvijalci (junior in senior), poslovni analitiki (junior in senior), Data Base Administratorji, projektnimi vodji, sistemski tehniki, varnostni tehniki in inženirji, svetovalci s področja kibernetske varnosti, SAP svetovalci.

Vključitev v delovni proces pa omogočamo tudi študentom (za prakso in študentsko delo) in dijakom (za prakso).

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Actual smo ljudje.

Od novih sodelavcev tako pričakujemo sposobnost za skupinsko delo in predanost, močno usmerjenost k doseganju ciljev, odlično sposobnost za upravljanje s časom, samostojnost, samoiniciativnost, natančnost, odgovornost, zavzetost, komunikativnost, zanesljivost in pripravljenost za nadaljnje izobraževanje.

Kompatibilnost z zgoraj opisano organizacijsko kulturo pričakujemo tudi od novih sodelavcev.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Odgovorno in zanimivo delo v uspešnem podjetju, ki je del Skupine DBA Group, kjer skladno z našimi vrednotami cenimo  odličnost, proaktivnost, spoštovanje in odgovornost vsakega posameznika.
Pridobivanje mednarodnih delovnih izkušenj.
Odlične delovne pogoje z velikim poudarkom na zdravju in dobrem počutju na delovnem  mestu,  brezplačna kava, ponudba sezonskega sadja, delavnice dobrega počutja in skrbi za zdravje,….
Stabilno delovno okolje, ki ponuja bogate, globalne in široke možnosti za razvoj in izobraževanje.
Fleksibilnost na vseh področjih in strokovne mentorje.
Vedno nove izzive, ki omogočajo osebni in profesionalni razvoj.
Vključitev v sistem bonitet (dodatno  pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje,…).
Močno organizacijsko kulturo, ki gradi svoj timski duh tudi s pomočjo organiziranih skupinskih  dogodkov – teambuildige, druženja,…
Naša usmeritev je tudi work – life balance (dan odprtih vrat za otroke zaposlenih, Dedek Mraz za otroke zaposlenih,…)
Spoštovanje in upoštevanje idej.
Možnost dolgoročnega sodelovanja.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • IT, računalništvo
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov