Adria Mobil, d.o.o. Novo mesto

NASLOV PODJETJA: Straška cesta 50, 8000 Novo mesto

INTERNETNA STRAN: www.adria-mobil.com

E-NASLOV: info@adria-mobil.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 947

Opis podjetja

Skupina Adria Mobil se je razvila na temelju osnovne dejavnosti matične družbe Adria Mobil, d. o. o., njene aktivne strategije generične rasti ter vlaganj v diverzifikacijo izdelkov in storitev. Skupina je iz osnovnega programa proizvodnje počitniških prikolic in avtodomov skozi vertikalne integracije prerasla v skupino proizvajalcev in ponudnikov storitev za prosti čas in potovanja. Podjetja v skupini Adria Mobil danes poslujejo na številnih trgih ter treh celinah – Evropi, Aziji in Avstraliji.

Adria Mobil, d. o. o., je eden vodilnih evropskih proizvajalcev počitniških prikolic, avtodomov in mobilnih hišic, ki z blagovno znamko Adria kroji evropski trg karavaninga že več kot petdeset let. Ponudba blagovne znamke Adria obsega celovito paleto avtodomov, počitniških prikolic, vanov ter mobilnih stanovanjskih enot, ki sodijo med najbolj priljubljene v evropski panogi karavaninga. Slednje potrjujejo, tako prodajne številke, kot tudi podatki o tržnem deležu, ki se na evropskih trgih giblje med 6 in 6,8 odstotka, kar blagovno znamko Adria uvršča med tri največje blagovne znamke na področju karavaninga v Evropi. Na trgih posameznih držav in zlasti na trgu daljnega severa Evrope pa je Adria celo vodilna blagovna znamka vozil za prosti čas. Da je Adria Mobil tudi v Sloveniji prepoznana kot eno izmed naujspešnejših in dinamičnih podjetij potrjujeta tudi najvišje priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost ter priznanje za najboljše izvozno podjetje, ki ju je Adria Mobil prejela v letu 2017.

Adria je tako prisotna na najbolj konkurenčnih trgih na Švedskem, v Nemčiji, Franciji, na Danskem, v Veliki Britaniji, Italiji, na Nizozemskem, Hrvaškem in ostalih trgih. S svojo širitvijo iz Evrope na trge Azije in Avstralije Adria potrjuje svoj status globalne blagovne znamke, ki jo zastopajo in prodajajo že na preko 500 trgovskih mestih po vsej Evropi in svetu. Ključni dejavniki uspeha Adrie Mobil so predvsem bogato znanje in izkušnje s področja razvoja, proizvodnje ter trženja produktov za prosti čas, celovitost ponudbe, inovativnost ter usmerjenost h kupcu, kar je hkrati tudi konkurenčna prednost podjetja in blagovne znamke Adria.

Glavne dejavnosti podjetja

Osrednja dejavnost družbe je razvoj, proizvodnja in trženje počitniških prikolic, avtodomov, vanov in mobilnih hišic, ki jo dopolnjuje tudi ponudba storitev za prosti čas in potovanja.

Organizacijska kultura in klima

V družbi Adria Mobil so zaposleni intelektualni in ustvarjalni kapital podjetja, znanje, inovativnost in timsko delo pa predstavljajo vrednote ter konkurenčno prednost družbe. Organizacijska kultura temelji na načelih, ki so usmerjena v dolgoročno rast in stabilnost podjetja ter izhajajo iz vrednot kot so poštenost in strpnost, odgovornost, medsebojno spoštovanje, zaupanje, usmerjenost k skupnim ciljem ter pripadnost. Zaposleni so vključeni v različne izobraževalne programe, posebna pozornost je namenjena tudi vrednotam družini prijaznega podjetja. Družba Adria Mobil je v slovenskem prostoru prepoznana tudi kot odličen zaposlovalec. Družba Adria Mobil je že vrsto let med finalisti projekta Zlata nit v kategoriji velikih podjetij, leta 2011 pa je bila tudi prejemnica te prestižne nagrade za najboljšega zaposlovalca v Sloveniji. Ob tem pa je leta 2007 prejela za projekt Matrika usposobljenosti proizvodnih delavcev tudi Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. S tem je njeno delo vezano na ravnanje z zaposlenimi prepoznano kot vzorno tudi neposredno doma, v regiji kjer ima podjetje sedež in primarno delovanje. Adria Mobil je družba, ki nesebično vlaga tudi v lastno, domače okolje s podpiranjem športnih, kulturnih in ostalih družbeno odgovornih dejavnosti.

Naša vizija in cilji

Poslanstvo Adrie Mobil – Partner za prosti čas – družba udejanja z razvojem izdelkov in storitev, ki kupce navdihujejo za nova doživetja ter kakovostno preživljanje prostega časa. Vizijo – Dolgoročna rast in razvoj podjetja s ciljem biti eden vodilnih globalnih proizvajalcev izdelkov in ponudnikov storitev za prosti čas – dosega s kontinuiranimi vlaganji v razvoj, tehnologijo in znanje. Eden strateških ciljev družbe je postati vodilna blagovna znamka v evropski panogi karavaninga.

Delovna mesta katera želimo zapolniti

Dejstvo, da povpraševanje po Adrijinih izdelkih v Evropi hitro raste, narekuje aktualne kadrovske potrebe po kandidatih s poklici mizar, elektrikar, strojnik ter tehnikih navedenih smeri.

Z namenom oblikovanja dolgoročne baze potencialnih kadrov bodo za nas zanimivi tudi kandidati družboslovnih usmeritev s področja ekonomije, informatike, za potrebe razvoja in tehnologije pa bomo potrebovali diplomante lesarstva, elektrotehnike in strojništva.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Strateška usmeritev na področju zaposlovanja »najboljši zaposlovalec za top kadre« in visok ugled na trgu dela narekuje specifičen pristop tudi v fazi iskanja bodočih sodelavcev v smeri doseganja cilja optimalne kadrovske zasedbe delovnih mest znotraj sistema. Kandidati se lahko povežejo s podjetjem že v času šolanja oziroma študija (sodelovanje s fakultetami). Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem strokovnost, odgovornost, natančnost, kreativnost/inovativnost, pripadnost in sposobnost biti timski igralec. Uspel bo posameznik, ki se zna prilagoditi okolju, pritiskom, sodelavcem, strankam, režimu dela, načinu vodenja, zahtevanim standardom.

Pristop do kandidatov spodbuja pozitiven odnos do novih dimenzij privabljanja kandidatov: dobro počutje zaposlenih, pozitiven odnos do razvoja znanja, kompetenc ljudi, zavzetost, motiviranost dobiti in ohraniti delovno mesto v okolju, s katerim se kandidat poistoveti (vrednote). Dobro sodelovanje  temelji na zaupanju. Temelj etičnega ravnanja na področju ravnanja z ljudmi je spoštovanje vsakega posameznika (že v zaposlitvenem postopku) in predstavlja temelj dobrih medsebojnih odnosov.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Proizvodnja Adrie Mobil sodi med najbolj sodobne v evropski panogi karavaninga, ki zaposlenim ponuja urejeno delovno okolje, v katerem so podane številne možnosti za osebnostni razvoj posameznika, za njegovo kreativnost, inovativnost in možnost sodelovanja pri razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov, ki krojijo sam vrh evropske panoge počitniških vozil.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Elektrotehnika in elektronika
  • IT, računalništvo
  • Mediji, kreativa, dizajn
  • Proizvodnja, industrija
  • Strojništvo in metalurgija
  • Tehnična dela
  • Transport, nabava, logistika
  • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov