ADRIATIC SLOVENICA d. d.

NASLOV PODJETJA: Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper – Slovenija

INTERNETNA STRAN: www.as.si

E-NASLOV: /

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS PODJETJA

V Adriaticu Slovenici (AS) vsak dan zagotavljamo celovito zavarovalno zaščito in prepoznavamo tveganja za večjo varnost naših strank. Iščemo najboljše zavarovalne rešitve po pošteni ceni in nudimo vso strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij ter ob nastanku škod. Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem stojimo ob strani in si prizadevamo preseči njihova pričakovanja. S sodobnimi in transparentnimi storitvami za vas ustvarjamo Nove dimenzije varnosti.

Naša strategija temelji na več kot dvajsetletnih izkušnjah in zaupanju. Smo zavarovalniška skupina z osrednjim trgom v Sloveniji. Svojim strankam, posameznikom in podjetjem omogočamo zavarovalno zaščito tudi prek meja. Ponujamo popolno ponudbo zavarovanj in storitev za celovito varnost oseb in premoženja. Inovativni poslovni procesi, novi poslovni modeli, prodajne poti in zavarovalne rešitve, ki jih stranke prepoznavajo in cenijo, sodijo med naše najvišje prioritete. Želimo presegati pričakovanja naših zavarovancev. Ustvarjamo nove dimenzije varnosti.

Stranke so naši partnerji
Vsak dan gradimo dolgoročna partnerstva s strankami, ki cenijo kakovostno ponudbo, strokovne in učinkovite storitve. Hitro rešujemo škode in učinkovito komuniciramo novosti, ki strankam omogočajo še večjo varnost in prihranek. Proaktivno spremljamo želje zavarovancev in se odzivamo na potrebe sodobnega časa. Sledimo trendom in novosti vpletamo v storitve in ponudbo, ki jo prilagodimo zavarovancu, podjetju ali posamezniku.

Spodbujamo strokovni in osebni razvoj
Pomembno načelo družbe je spodbujanje izobraževanja in dostop do znanja. Izobraževanje in usposabljanje razumemo kot našo veliko konkurenčno prednost in kot našo najdonosnejšo naložbo. Možnosti za izobraževanje so široke in prilagojene posameznikom ter njihovim zadolžitvam v družbi. Izobraževanja vsako leto dograjujemo z novimi vsebinami in pristopi. Spodbujamo prenos znanja med zaposlenimi in vse večji poudarek dajemo usposabljanjem, ki jih izvajajo naši zaposleni.

Povezujejo nas vrednote
Odgovornost, zmagovalna miselnost, proaktivnost, zaupanje ter strast in veselje so naše vrednote, na katere stavimo v medsebojnih odnosih znotraj družbe, zrcalimo pa jih tudi navzven, v odnosu do naših strank, poslovnih partnerjev in vseh ostalih deležnikov v okolju.

Smo ugledno podjetje
Raziskave* kažejo, da se ugled zavarovalnice iz leta v leto izboljšuje. Med finančnimi ustanovami tako zasedamo drugo mesto po ugledu. Sistematično izvajamo tudi meritve organizacijske klime. Meritve zadovoljstva zaposlenih kažejo, da je več kot 75 odstotkov zaposlenih visoko zadovoljnih z zaposlitvijo v AS-u (rezultati merjenja organizacijske klime SIOK 2013).

*Raziskava Ugled podjetja, Kline & Partnerji 2014

Skrbimo za zaposlene
Zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje, za dobre medsebojne odnose in pozitivno klimo pa skrbimo z družabnimi dogodki in letnimi srečanji. Spodbujamo druženje zaposlenih v prostem času z aktivnostmi športno-kulturnega društva. Zaposlenim zagotavljamo preventivne zdravstvene preglede ter kolektivna nezgodna in prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, ki jih delno sofinancira družba.

VIZIJA IN CILJI

Vrednote
Pri svojem delu sledimo našim petim vrednotam. Nanje stavimo v medsebojnih odnosih, zrcalimo pa jih tudi navzven, v odnosu do naših strank, poslovnih partnerjev in vseh ostalih deležnikov v okolju.

Odgovornost
S svojim delovanjem sporočamo, da smo zanesljivi. Vsi, ki sodelujejo z nami, lahko računajo na nas, saj ravnamo po načelu dobrega gospodarja in dosledno izpolnjujemo svoje obljube. Uresničujemo pričakovanja, ki jih imajo do nas naše stranke, okolje in zaposleni.

Zaupanje
Zaupanje gradimo na visokih etičnih standardih, ki temeljijo na odprtih medosebnih odnosih in zagotavljajo enotno delovanje. Z zaupanjem ustvarjamo okolje, v katerem spoštljivo in z medsebojno pomočjo odpravljamo ovire in rastemo. Naše ravnanje temelji na spoštovanju skupnih dogovorov.

Proaktivnost
Neprestano razmišljamo o naših naslednjih korakih, saj premoremo dovolj poguma in zrelosti, da ustvarjamo spremembe. Svoja proaktivna dejanja usmerjamo k doseganju rezultatov, tako na področju poslovanja kakor zadovoljevanja potreb naših strank, lastnikov in zaposlenih. Naš pogled je usmerjen v prihodnost.

Strast in veselje
Radi imamo svoj posel, zato pri svojem delu izžarevamo strast in veselje. Izzive sprejemamo z optimizmom, saj verjamemo, da lahko stvari premikamo na bolje. Strast in veselje nam dajeta zagon, da se ne ustavimo na pol poti, ampak nadaljujemo začrtano pot do cilja.

Zmagovalna miselnost
S svojim delom in rezultati dokazujemo, da smo zmagovalci. Uspehi so plod skupnega dela, sodelovanja in zagnanosti zmagovalne ekipe, ki jo sestavlja preko tisoč zaposlenih. Verjamemo v svoj uspeh, saj nas vodijo visoke moralne vrednote in spoštovanje integritete vsakega posameznika.

Vizija
Adriatic Slovenica želi postati ena vodilnih zavarovalno-finančnih skupin z glavnim trgom v Sloveniji in hčerinskimi družbami na področju Balkana. Na teh trgih bo zavarovalnica prodajala premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja, dopolnjena z visoko kakovostnim upravljanjem premoženja in naložbenimi produkti. V zavarovalnici postavljamo v središče vseh svojih aktivnosti stranko, za njene potrebe pa razvijamo kakovostne in konkurenčne rešitve – produkte, storitve in prodajne poti.

Poslanstvo
Naše poslanstvo je zagotavljanje celovite zavarovalne zaščite in prepoznavanje tveganj za večjo varnost naših strank. Nudimo jim najboljše zavarovalne rešitve po pošteni ceni in vso strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij in ob nastanku škod.
Strankam stojimo ob strani in si prizadevamo preseči njihova pričakovanja, saj jim s sodobnimi in transparentnimi storitvami zagotavljamo nove dimenzije varnosti.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Uspešno poslovanje v vse bolj konkurenčnem in nenehno spreminjajočem se okolju lahko zagotavljajo le strokovni, ustvarjalni, motivirani in prilagodljivi zaposleni, ki so sposobni sprejemati nenehne izzive, ki jih prinaša zavarovalniški trg.

NAZAJ NA VSA PODJETJA

IŠČEMO KANDIDATE S PODROČJA

ikona18

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov