Banka Slovenije

NASLOV PODJETJA: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.bsi.si

E-NASLOV: zaposlitve@bsi.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 450

Opis podjetja

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991. Je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem. Banka Slovenije je v izključni državni lasti s finančno in upravljalsko avtonomijo.

Glavne dejavnosti podjetja:

Banka Slovenije kot članica Evrosistema opravlja naslednje naloge:

 • izvaja skupno denarno politiko Evrosistema,
 • upravlja uradne devizne rezerve,
 • skrbi za nemoteno delovanje plačilnih sistemov in
 • izdaja evrobankovce.

Banka Slovenije opravlja tudi druge zakonsko določene naloge, med drugim:

 • nadzira banke in sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti;
 • upravlja osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov – Centralni kreditni register;
 • skrbi za varnost depozitov in reševanje bank;
 • skrbi za oskrbo območja Republike Slovenije z gotovino;
 • vodi račune ter opravlja plačilni promet za Republiko Slovenijo, državne organe in osebe javnega prava ter banke;
 • zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

Organizacijska kultura in klima

V Banki Slovenije sta organa odločanja guverner in Svet Banke Slovenije. Svet Banke Slovenije sestavlja pet članov, to so guverner in štirje viceguvernerji. Člane Sveta Banke Slovenije imenuje Državni zbor za šest let na predlog predsednika Republike Slovenije in so lahko ponovno imenovani. V banki deluje 21 organizacijskih enot z različnih področij.

Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog, ki jih določata Zakon o Banki Slovenije ter Statut ESCB in ECB, prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru ESCB in ECB. Banka Slovenije tako za svoje zaposlene določa pravila etičnega ravnanja, ki zagotavljajo najvišjo raven neodvisnosti, objektivnosti, poštenosti in transparentnosti v ravnanjih zaposlenih. Spoštovanje teh pravil je bistveni pogoj za izgradnjo in ohranitev zaupanja državljanov v dobro upravljanje Banke Slovenije pri izvajanju njenih nalog.

Naša vizija in cilji

Banka Slovenije je proaktivno usmerjena centralna banka, ki jo sestavljajo strokovnjaki z visokimi etičnimi merili, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju nalog na področjih denarne politike, nadzora bank in finančne stabilnosti, jamstva za vloge in reševanja bank, oskrbe z gotovino, nemotenega delovanja plačilnih sistemov in denarno-finančne statistike.

Banka Slovenije je pri izvajanju svojih nalog neodvisna, vendar je kot ustanova, ki opravlja javno funkcijo, hkrati odgovorna državljanom in njihovim izvoljenim predstavnikom. Ugled in zaupanje javnosti v Banko Slovenije temeljita na strokovnosti, strokovni in politični neodvisnosti, transparentnosti ter tudi odločnosti delovanja Banke Slovenije.

Delovna mesta, katera želite zapolniti

V sklopu Kariernega sejma vas vabimo, da se vpišete v našo bazo kandidatov, ne glede na to, ali ste že strokovnjaki na svojem področju (npr. ekonomija, IT) ali pa ste še na začetku svoje karierne poti. Ko se pojavi prosto delovno mesto, ki bi ustrezalo vašim željam in znanjem, vas bomo kontaktirali.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Banka Slovenije je že peto leto zapored nosilec naziva Ugledni delodajalec, ki ga podeljuje zaposlitveni portal Mojedelo.com, in sicer v panogi bančništvo, računovodstvo in finance.
Banka Slovenije je v letu 2019 prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter v povečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.

Kategorije:
 • Bančništvo, finance in računovodstvo
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov