Center RS za poklicno izobraževanje

NASLOV PODJETJA: Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.cpi.si

E-NASLOV: maja.gubensek@cpi.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 70

Opis organizacije

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja državna ustanova na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. CPI je tudi nacionalna točka nekaterih pomembnih evropskih projektov, med drugim EUROPASS, REFERNET in EOKter koordinacijska točka za sistem NPK.

Glavna dejavnost podjetja

  • Koordinacija sistema Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), sistem potrjevanja in preverjanja neformalno pridobljenega znanja,
  • nacionalni center EUROPASS: Europass CV, Europass spremno pismo, Mapa kompetenc, Europass jezikovna izkaznica, Europass mobilnost, Priloga k spričevalu, Priloga k diplomi,
  • nacionalna koordinacijska  točka za Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) in Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK),
  • nacionalna točka ReferNet zbira podatke o poklicnem in strokovnem izobraževanju in soustvarja portal Skills Panorama, ki ponuja podatke o potrebah na trgu dela po sektorjih in državah v EU.

Kaj ponujamo obiskovalcem na naši stojnici? / Kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici?

Na stojnici bomo podrobno predstavili vse možnosti, ki jih iskalcem zaposlitve ponuja sistem Europass. Poleg tega boste lahko dobili povratno informacijo na vaš Europass življenjepis.

Na stojnici bomo ponudili tudi več informacij o portalu Skills panorama ter osnovne informacije o aktualnem ogrodju kvalifikacij SOK in EOK, s katerim lahko pojasnite svojo stopnjo izobrazbe.

Svetovali vam bomo lahko tudi glede pridobitev certifikatov NPK.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci