Center RS za poklicno izobraževanje – Nacionalni center Europass

NASLOV PODJETJA: Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.cpi.si

E-NASLOV: spela.pogacnik@cpi.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 45

Opis organizacije

Na stojnici se boste lahko podrobneje seznanili z uporabo Europassa po Evropi ter spoznali manj znane funkcionalnosti urejevalnika za pripravo Europass življenjepisa, Europass jezikovne izkaznice ter novejših funkcionalnosti – možnosti za generiranje e-priponk in spremnega pisma. Na sejmu  boste imeli tudi  možnost dobiti  povratno informacijo na vaše že izpolnjene Europass predstavitve, tako z vidika oblikovne kot tudi vsebinske priprave.

Europass so mednarodno dogovorjeni, standardizirani obrazci, ki spodbujajo zapis pridobljenih znanj in izkušenj. Europass je zlasti primeren za uporabo po drugih državah Evrope, vendar lahko Europass obrazce koristno uporabite tudi za iskanje zaposlitve po Sloveniji. Med petimi Europass obrazci je najbolj znan  Europass življenjepis, ki je bil na spletu izpolnjen že več kot 75 milijonkrat, od tega s strani prebivalcev Slovenije več kot milijokrat.

Na stojnici bodo predstavljene tudi nekatere druge aktivnosti Centra RS za poklicno izobraževanje, med drugimtudi ReferNet (informacije o poklicnem izobraževanju po Evropi) ter  sistem NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija), ki ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti ter znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem: med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. Nacionalna poklicna kvalifikacija je javno veljavna listina s katero posameznik dokazuje formalno usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov