Center RS za poklicno izobraževanje – Nacionalni center Europass

NASLOV PODJETJA: Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.cpi.si

E-NASLOV: maja.gubensek@cpi.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 66

Opis organizacije

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja državna ustanova na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Skrbi za povezavo med socialnimi partnerji in nudi podporo v razvojnih, raziskovalnih, izvedbenih, izobraževalnih in sistemskih procesih, ki prispevajo h kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja prebivalcev Republike Slovenije v luči vseživljenjskega učenja. S tem CPI dejavno prispeva k razvoju posameznika in družbe v celoti.

Na stojnici se boste lahko podrobneje seznanili z:

  • slovenskim ogrodjem kvalifikacij
  • nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami
  • uporabo Europassa po Evropi ter spoznali manj znane funkcionalnosti urejevalnika za pripravo Europass življenjepisa, Europass jezikovne izkaznice ter novejših funkcionalnosti. Imeli boste imeli tudi možnost dobiti povratno informacijo na vaše že izpolnjene Europass predstavitve, tako z vidika oblikovne kot tudi vsebinske priprave.

SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ
Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. SOK je namenjen vsem, ki se želite seznaniti z raznoliko izbiro izobrazb in kvalifikacij v Sloveniji, kakor tudi preveriti medsebojno primerljivost različnih kvalifikacij. Preko SOK lahko prav tako preverite, katero raven v evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) oz. evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK) dosega vaša izobrazba ali kvalifikacija.

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.

NACIONALNI CENTER EUROPASS
Europass so mednarodno dogovorjeni, standardizirani obrazci, ki spodbujajo zapis pridobljenih znanj in izkušenj. Europass je zlasti primeren za uporabo po drugih državah Evrope, vendar lahko Europass obrazce koristno uporabite tudi za iskanje zaposlitve po Sloveniji. Med petimi Europass obrazci je najbolj znan Europass življenjepis, ki je bil na spletu izpolnjen že več kot 100 milijonkrat, od tega s strani prebivalcev Slovenije več kot milijokrat.

Na stojnici bodo predstavljene tudi nekatere druge aktivnosti Centra RS za poklicno izobraževanje, med drugim tudi ReferNet.

Glavna dejavnost podjetja

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja državna ustanova na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Delovno okolje

Poklicno in strokovno izobraževanje

 

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov