Center RS za poklicno izobraževanje

NASLOV PODJETJA: Kajuhova 32 u, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.cpi.si

E-NASLOV: spela.pogacnik@cpi.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 58

Opis podjetja

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobbraževanja.

Glavne dejavnosti podjetja

CPI je tudi nacionalna točka za:

 • Europass: sistem pripomočkov za osebno predstavitev na trgu dela
 • ReferNet: zbira in posreduje informacije o poklicnem in strokovnem izobraževanju v Sloveniji ter
  omogoča primerjavo z informacijami glede na ostale EU države
 • Slovensko ogrodje kvalifikacij: skupaj z Evropskim ogrodjem kvalifikacij umešča izobrazbo
  posameznika
 • Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): sistem priznavanja neformalno pridobljenega znanja

Organizacijska struktura in klima

CPI sestavljajo naslednje organizacijske enote:

 • Središče za podporo in vodenje projektov
 • Središče za raziskave in razvojne strategije
 • Središče za povezovanje izobraževanja in trga dela
 • Središče za kurikul in svetovanje
 • Središče za prenos znanja in informacij
 • Podporne službe

Naša vizija in cilji

Soočanje z evropskim trgom dela in izobraževalnim prostorom postavlja pred poklicno in strokovno
izobraževanje nove izzive:

 • povečanje fleksibilnosti,
 • dvig kakovosti in
 • krepitev socialnega partnerstva.

Temeljna načela nadaljnjega razvoja in kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja:

 • temeljna poklicna usposobljenost z možnostjo njene nadgradnje za vsakega državljana
  Slovenije,
 • povezovanje izobraževanja in trga dela,
 • zaposljivost,
 • vseživljenjsko učenje in
 • enake možnosti ne glede na spol ali druge danosti.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Trenutno nimamo prostih delovnih mest. Pogosto zaposlujemo na različnih projektih s področja razvoja
poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Iščemo ljudi, usposobljene za razvojno in raziskovalno delo ter občasno tudi sodelavce v podpornih službah.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

Dinamično delo v razvojno usmerjenem kolektivu.

Kategorije:
 • Vodenje, svetovanje
© 2020, kariernisejem.com     Pogoji uporabe     Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov