Center RS za poklicno izobraževanje

NASLOV PODJETJA: Kajuhova 32 u, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.cpi.si

E-NASLOV: spela.pogacnik@cpi.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 58

Opis podjetja

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Glavne dejavnosti podjetja

CPI se na zaposlitvenem sejmu predstavlja z naslednjimi storitvami:

 • Europass: sistem pripomočkov za osebno predstavitev na trgu dela
 • Slovensko ogrodje kvalifikacij: skupaj z Evropskim ogrodjem kvalifikacij pomaga pri umeščanju izobrazbe posameznika in lažji prenosljivosti kvalifikacij
 • Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): sistem priznavanja neformalno pridobljenega znanja
 • ReferNet: zbira in posreduje informacije o nacionalnih sistemih poklicnega in strokovnega izobraževanja po Evropi

Organizacijska struktura in klima

CPI sestavljajo naslednje organizacijske enote:

 1. Središče za razvoj poklicnih kvalifikacij
 2. Središče za razvoj poklicnega izobraževanja
 3. Središče za mednarodno sodelovanje
 4. Središče Skupne službe in projektna pisarna

Naša vizija in cilji

Dinamičen razvoj evropskega trga dela in mednarodnega izobraževalnega prostora postavlja pred poklicno in strokovno izobraževanje nove izzive:

 • povečanje fleksibilnosti,
 • dvig kakovosti in
 • krepitev socialnega partnerstva.

Temeljna načela nadaljnjega razvoja in kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja:

 • temeljna poklicna usposobljenost z možnostjo njene nadgradnje za vsakega državljana Slovenije,
 • povezovanje izobraževanja in trga dela,
 • zaposljivost,
 • vseživljenjsko učenje in
 • enake možnosti ne glede na spol ali druge danosti.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

CPI objavlja vsa prosta delovna mesta na Zavodu RS za zaposlovanje, izbor kadrov nato opravi naša kadrovska služba v sodelovanju z vodstvom in vodji zadevnih področij.

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Iščemo ljudi, usposobljene za razvojno in raziskovalno delo ter občasno sodelavce v podpornih službah.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

Dinamično delo v razvojno usmerjenem kolektivu.

Kategorije:
 • Vodenje, svetovanje
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov