CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM

NASLOV PODJETJA: Grošljeva 4, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.cdi-univerzum.si

E-NASLOV: info@cdi-univerzum.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 14

 Opis organizacije

CDI Univerzum – Hiša znanja in novih priložnosti

CDI Univerzum je ena najstarejših ustanov za izobraževanje odraslih v Sloveniji, ki sledi modernimi smernicami e-izobraževanja, zato lahko udeležencem ponuja kvalitetno izobraževanje.

Smo vodilni izvajalec programov za pridobitev javno veljavnih spričeval. Ponujamo osnovnošolsko izobraževanje za odrasle. Izvajamo poklicne in srednješolske programe ter poklicne tečaje in gimnazijski program z maturo in pripravami nanjo. Nudimo možnost opravljanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Poleg uradnih spričeval lahko udeleženci pridobijo tudi druga za življenje koristna znanja, kot so tehnike učenja, tuji jeziki, grafologija, feng-shui, okoljevarstvo, nepremičnine, retorika, podjetniška in druga znanja.

Nudimo brezplačno, zaupno in strokovno pomoč pri izbiri izobraževanja in zaposlitve ter pomoč in podporo pri učnih težavah.

Naš pristop je bistveno učinkovitejši in prijaznejši od tistega, ki smo ga mnogi vajeni iz šolskih klopi. Naša drugačnost se kaže v prilagajanju izobraževanja potrebam odraslih, v korektnem odnosu do udeležencev in v svetovalni podpori. Udeležencem ponujamo spodbudno in sproščeno učno okolje, ki je podprto z najnovejšo IKT tehnologijo.

Glavne dejavnosti organizacije

Naša glavna dejavnost je izobraževanje odraslih v formalnih in neformalnih programih izobraževanja.

Vaša vizija in cilji

Vizija CDI Univerzum je krepiti podobo sodobnega andragoškega središča Ljubljanske urbane regije na področju formalnega, neformalnega izobraževanja in svetovanja za vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva. Naši cilji so: vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje na področju Ljubljanske urbane regije; ponudba aktualnih izobraževalnih programov, usposabljanj; sodelovanje in povezovanje z različnimi ustanovami v lokalnem, regionalnem, nacionalnem ter mednarodnem okolju; omogočanje individualnega pristopa, svetovanja ter podpore odraslim pred, med in po izobraževanju; strokovnost, razvojna usmerjenost in poslovnost zaposlenih ter zunanjih sodelavcev; ustvarjanje odprte komunikacije ter nudenje sprotnih informacij vsem deležnikom; približati udeležencem učenje z novimi metodami v izobraževanju odraslih, ki temeljijo na IKT orodjih; ustvarjanje spodbudnega, sproščenega izobraževalnega učnega okolja, podprtega z najnovejšo IKT tehnologijo.

Kaj ponujamo obiskovalcem / kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici?

Ponujamo izobraževanja za izboljšanje splošnih in poklicnih kompetenc posameznika za uspešnejše vključevanje na trg dela in v družbo, usposabljanja izobraževalnim ustanovam, učiteljem in udeležencem za pridobivanje digitalnih spretnosti, učnih metod in  IKT učnega okolja ter tečaje in delavnice za prosti čas in osebni razvoj.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov