Danfoss Trata d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Ulica Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana Šentvid

INTERNETNA STRAN: www.danfoss.si/home/

E-NASLOV: maja.gasper@danfoss.com

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 407

Opis podjetja

Danfoss Trata je poslovni in tehnološki center za rešitve na področju regulacije prenosa toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih. Naši izdelki zagotavljajo učinkovito rabo energije in pripomorejo k zniževanju emisij CO₂. Od leta 1995 smo del mednarodne Skupine Danfoss s sedežem na Danskem.

V Danfoss Trati razvijamo in proizvajamo izdelke za regulacijo prenosa toplote v sistemu daljinskega ogrevanja in hlajenja, ki je daleč najučinkovitejši način oskrbe zgradb z ogrevanjem in hlajenjem v mestih.

Preko 5.700 različnih tipov izdelkov skrbi za to, da je sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja še zanesljivejši, učinkovitejši in dostopnejši. Z njihovo uporabo občutno prihranimo pri energiji, zmanjšamo svoje stroške in prispevamo k varovanju okolja.

Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji. Na področju regulacije daljinskega ogrevanja in hlajenja ima največji tržni delež ter spada med vodilna podjetja na svetu.

Odlikuje nas enkratna kombinacija poznavanja prenosa toplote in regulacije sistemov, širok prodajni program in izjemno znanje o aplikacijah, kjer se uporabljajo naši izdelki. Vse to nam omogoča, da razvijamo izdelke, ki postavljajo prihodnje smernice v industriji in presegamo pričakovanja naših kupcev.

Skupine izdelkov, ki jih razvijamo in proizvajamo v Danfoss Trati:

 • regulatorji tlaka in pretoka brez pomožne energije, elektromotorni regulacijski ventili,
 • regulatorji temperature brez pomožne energije,
 • balansirni ventili in
 • prenosniki toplote.

Glavne dejavnosti podjetja

Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji. V Danfoss Trati razvijamo, proizvajamo in vpeljujemo na trg naslednje skupine izdelkov:

 • izdelke za regulacijo prenosa toplote v podpostajah daljinskega ogrevanja,
 • balansirne ventile in kombinirane ventile za regulacijo ogrevalnih in klimatskih sistemov,
 • prenosnike toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Organizacijska kultura in klima

V Danfoss Trati že vrsto let stremimo k nenehni krepitvi poslovne uspešnosti, poslovne odličnosti in konkurenčnosti na trgu. Naše strategije in cilji stremijo k zadovoljstvu kupcev, zaposlenih, lastnikov in naših dobaviteljev. Skrbimo za stalen razvoj zaposlenih in še naprej spodbujamo interni prenos znanj, ki smo ga nadgradili z merjenjem učinkovitosti.

Ena izmed ključnih nalog je tudi ustrezno in pravočasno obveščanje vseh deležnikov o dogodkih in skrb za dolgoročne odnose z njimi. Danfoss Trata nudi zdravo, varno in urejeno delovno okolje. Zavezani smo tudi svoji okoljski politiki.

Vaša vizija in cilji

Danfoss Trata bo vrhunski poslovni in tehnološki center za področje regulacije prenosa
toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih z zaposlenimi, ki bodo svoje znanje zavzeto širili
in soustvarjali trajnostni razvoj Danfossa.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Vsa trenutno odprta delovna mesta in študentska dela (v Sloveniji ter v celotnem Danfossu) so objavljena na Danfossovi zaposlitveni strani: http://www.danfoss.si/career/jobs/, kjer lahko preverite odgovornosti in pričakovanja ter oddate spletno prijavo. Največkrat iščemo nove sodelavce in sodelavke na naslednjih področjih: Raziskave in razvoj, Tehnologija, Kakovost, Upravljanje dobavne verige, Strateška nabava in Produktno vodenje, kjer so potrebna znanja, izkušnje in kompetence iz področij strojništva, elektrotehnike in/ali ekonomije.

Prosta delovna mesta ter priložnosti za sodelovanje s študenti objavljamo tudi na Facebook strani Danfoss Trate, kjer lahko med drugim spremljate tudi številne dogodke in priložnosti, kjer se družimo, spoštujemo različnost, vodimo z zgledom, presegamo običajno, in mislimo Danfoss!

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

V Danfoss Trati smo zaposleni visoko zavzeti in izjemno motivirani. V delo vlagamo dodaten trud in s pozitivno naravnanostjo navdušujemo ostale. Visoko zavzetost in motiviranost pričakujemo tudi od novih sodelavcev, ne glede na to, za katero delovno mesto gre.

Želimo si novih sodelavcev, ki nenehno iščejo izboljšave in so odprti za spremembe. Vztrajnost, motiviranost in osredotočenost na timsko delo vam bo omogočilo, da se v Danfossovi sredini dobro znajdete. S svojimi komunikacijskimi sposobnostmi pa lahko mrežite in sodelujete s sodelavci in strokovnjaki iz celega sveta.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

Vsa delovna mesta so sistemizirana, osnovne plače so določene. Skupaj z zaposlenimi oblikujemo ključne cilje podjetja, oddelkov in vsakega posameznika. Z rednim spremljanjem uresničevanja teh ciljev ugotavljamo uspešnost in učinkovitost vsakega posameznega zaposlenega. Od tega pa so odvisne tudi nagrade za zaposlene, ki jih izplačujemo za doseganje dogovorjenih kompetenc ali ciljev, kot so na primer produktivnost, dobave, dobiček. Osnovno plačo lahko tako na letni osnovi povečamo tudi za več kot enkrat.

Poleg finančnih nagrad pa poznamo celo vrsto bonitet, ki jih zagotavljamo našim zaposlenim. Spodbujamo zagotavljanje ravnovesja med službo in zasebnim življenjem, zato omogočamo fleksibilen delovni čas in po potrebi tudi delo od doma. Zaposlene dodatno motiviramo z nematerialnimi nagradami, kot so različni športni dnevi, piknik, novoletna zabava in ostala športno-kulturna druženja.

Odgovornost do zaposlenih

Zaposleni v našem podjetju spoznajo najnovejše tehnologije in prispevajo k nadaljnjemu inovativnemu razvoju podjetja. Nudimo dinamično mednarodno okolje s široko paleto izzivov in z odličnimi možnostmi za osebni ter strokovni razvoj. Spodbujamo usposabljanje na delovnem mestu, ki se začne z uvajalnim programom, nadaljuje pa skozi redno delo in stalne izboljšave. Razvojne poti zaposlenih so definirane med razvojnimi pogovori.

Zaposleni večkrat delimo dobre prakse z drugimi slovenskimi in tujimi sodelavci. Z gostovanji in odzivi na tovrstna vabila uresničujemo še eno naše poslanstvo prispevanja k širšemu družbenemu razvoju.

Izobraževanje in usposabljanje

Mednarodno okolje nam ponuja stalne priložnosti za učenje, kar je temelj strokovne rasti zaposlenih. Hkrati se vsak naš sodelavec (tako redno zaposleni, kot najeti in študentje) v povprečju dodatno usposablja več kot 17 ur letno. Skrbimo za stalen razvoj zaposlenih in še naprej spodbujamo interni prenos znanj.

Poleg sistema internih izobraževanj in usposabljanj izvajamo tudi uvajalna usposabljanja novozaposlenih. Za te pripravimo uvajalna usposabljanja iz različnih področij, ki se jih udeležijo v prvih nekaj tednih po dogovoru z neposredno nadrejenim.

Ugodnosti za zaposlene in študente:

 • Možnost nadaljnega šolanja: DA
 • Možnost opravljanja študentske prakse: DA

Druge ugodnosti:

Vpetost v mednarodno poslovanje omogoča ambicioznim kadrom nadaljnjo strokovno in osebno rast skozi globalne projekte.

Kategorije:
 • Administracija in druga pisarniška dela
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • Marketing, PR
 • Pravo in HR, kadri
 • Proizvodnja, industrija
 • Strojništvo in metalurgija
 • Transport, nabava, logistika
 • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov