Do svoje priložnosti pridejo tisti najbolj aktivni in motivirani

Alenka Rumbak, vodja – direktorica OS Celje, Zavoda RS za zaposlovanje

Območna služba Celje je ena od dvanajstih območnih služb Zavoda. Svojo dejavnost opravlja neposredno in preko šestih Uradov za delo, ki so teritorialno skladni z upravnimi enotami Celje, Laško, Šentjur, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Žalec. Vodja – direktorica Območne službe v Celju je Alenka Rumbak, s katero smo spregovorili o aktualnem stanju brezposelnosti v celjski regiji.

M.D.: Kakšno je stanje brezposelnosti v vaši regiji in kako jo zmanjšujete?

»Trendi gibanja brezposelnosti v celjski regiji so enaki kot povsod po državi, s tem, da imamo kljub temu nekaj višjo stopnjo registrirane brezposelnosti (12,1%, v primerjavi s poprečjem v Sloveniji, ki je 10,7%), manj povpraševanja, poprečni čas trajanja brezposelnosti je daljši. Imamo več brezposelnih žensk (54,6%), delež dolgotrajno brezposelnih je 55,4%. Pozitiven trend potrjuje podatek, da se je letos iz vrst brezposelnih zaposlilo 6.856 oseb, kar predstavlja 7,8% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

V zadnjih letih krepimo sodelovanje z delodajalci; tudi preko pisarne za delodajalce sodelujemo pri kadrovanju, na terenu pridobivamo informacije o prostih delovnih mestih, iščemo nove delodajalce za sodelovanje, zato da lahko našim brezposelnim osebam odpremo nove priložnosti na trgu dela. Preko aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije brezposelne osebe razvijajo tudi veščine iskanja priložnosti za delo, kako se predstaviti delodajalcu, kako učinkovito ponuditi svoje prednosti – na ta način brezposelne osebe usposobimo za samostojno iskanje dela. Tistim, ki pa pri tem potrebujejo pomoč, preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja odpiramo priložnosti : spodbujamo vključevanje na trg dela ranljivim ciljnim skupinam – mladim do 30 let, starejšim od 50 in dolgotrajno brezposelnim osebam; tako preko programov praktičnega usposabljanja (javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu) kot preko programov spodbujanja zaposlovanja (javna povabila Prvi izziv, Zaposli.me, Nova možnost, Javna dela).«

M.D.: S katerimi izzivi se pri tem soočate?

»Največji izziv je razkorak med še vedno visoko brezposelnostjo (v oktobru 10.845 brezposelnih oseb) in nizkim številom prostih delovnih mest (npr. 309), kar pomeni da do svoje priložnosti pridejo tisti najbolj aktivni in motivirani. Vedno večji izziv je v strukturnem neskladju – delodajalci iščejo kader, ki ga med brezposelnimi ni, zato se nam dogaja, da navkljub visokemu številu brezposelnih oseb, ne moremo zapolniti deficitarnih delovnih mest. Največ povpraševanja je po voznikih tovornjaka za mednarodni transport, za delo v predelovalni industriji, gradbeništvu, gostinstvu, iskani so varilci, kovinarji, strugarji, komercialni zastopniki, gostinski delavci … Kako prepričati množico brezposelnih oseb, ki imajo suficitarna znanja (gimnazijski maturanti, ekonomski tehniki, ipd., ), da se odločijo za spremembo zaposlitvenih ciljev, pa je naša vsakodnevna naloga, pri kateri nam pomagajo tudi partnerji v lokalnem okolju – Medpodjetniški izobraževalni center Šolski center Celje in Medpodjetniški izobraževalni center Srednje gostinske šole Celje ter številni izvajalci, ki izvajajo usposabljanja na deficitarnih področjih. Med brezposelnimi osebami pa imamo seveda tudi takšne, pri katerih so ovire za zaposlitev večje, bolj kompleksne in kjer je potrebno tudi sodelovanje več institucij (centri za socialno delo, zdravstvo), da se posameznik ponovno »opremi« za vrnitev v sfero dela.«

M.D.: Kaj menite, da bi lahko storila država in kaj posameznik, za to, da se število delovnih mest v regiji poveča?

»V času krize so številna delovna mesta ugasnila; z odmevnimi stečaji Papirnice Radeče, Klasja, Aera smo izgubili številna delovna mesta, ki jih tudi ob ponovnem zagonu teh dejavnosti, ne bomo imeli nikoli več v takšnem obsegu. Država preko aktivne politike zaposlovanja posega na trg dela in glede na to, da je celjska regija področje z nadpovprečno visoko brezposelnostjo, je tudi teh možnosti pomoči (in finančnih sredstev) več. V okviru nove evropske finančne perspektive imamo tako do leta 2020 začrtano pot in predviden finančni okvir za uresničevanje ciljev na področju zaposlovanja – hitrejšo vključitev mladih na trg dela, povečanje števila starejših delovno aktivnih oseb in zmanjševanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb.

Dejstvo pa je, da samo subvencija ne more odpreti/izgraditi novo delovno mesto; za to je potrebno spodbudno podjetniško okolje, podjetniška ideja, vizija, dober kolektiv in odličen vodja in veseli nas, da v celjski regiji raste vrsta malih in srednjih podjetnikov, ki se razvijajo v dobre delodajalce, kar ne nazadnje kaže tudi podatek o povečanju števila  zaposlitev.

Delodajalci pri iskanju novih sodelavcev na prvem mestu izpostavljajo motiviranost kandidatov, njihovo delovno zavzetost, sposobnost sodelovanja v timu – s temi lastnostmi lahko posamezniki nadoknadijo tudi kakšno pomanjkljivost kot je npr. pomanjkanje delovnih izkušenj, neustrezna izobrazba. Tu vidimo priložnost za tiste brezposelne osebe, ki lahko z lastno aktivnostjo najdejo priložnost zase – še vedno velja, da za rešitev iz brezposelnosti lahko naredi vsak največ sam, pri tem pa ima na voljo vso podporo Zavoda za zaposlovanje.«

ZADNJI NOVICI

Svet kompetenc: Timsko delo

Ste soočeni z delom od doma v času samoizolacije ali pa ste ostali doma brez možnosti dela? Pripravili smo nasvete, kaj lahko naredite že sedaj, da bo vrnitev v »običajne razmere« lažja....

Preberi

Svet kompetenc: Virtualni timi

Ste soočeni z delom od doma v času samoizolacije ali pa ste ostali doma brez možnosti dela? Pripravili smo nasvete, kaj lahko naredite že sedaj, da bo vrnitev v »običajne razmere« lažja....

Preberi
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov