ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

NASLOV PODJETJA: Preloška 1, 3320 Velenje

INTERNETNA STRAN: www.esotech.si

E-NASLOV: info@esotech.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 150

OPIS PODJETJA

Smo inovativno, razvojno usmerjeno podjetje, registrirani za razvoj in izvajanje INŽENIRING PROJEKTOV NA KLJUČ na področju EKOLJSKIH TEHNOLOGIJ IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE.

Projekt na ključ pomeni, da skupaj s partnerji raziščemo njihove potrebe, izvedemo za njih najugodnejšo idejno zasnovo projekta, izdelamo projektno dokumentacijo ter vodimo upravne postopke. Za fazo izvedbe projekta imamo zaposlene kadre z ustreznimi znanji, usposobljenostjo, izobrazbo in strokovnimi ispiti za vodenje gradbišč in posameznih del. Naši Evropski projektni managerji vodijo projekte skladno z mednarodnimi pravili, maksimalno kvaliteto, najnižjimi stroški in v zadanem času. Gradnjo izvedemo z lastnimi montažnimi ekipami in sredstvi. V času preskusnega obratovanja izšolamo upravljalce sistemov in garantiramo s finančnimi zavarovanji ves čas garancijske dobe.

Podjetje je v lasti tridesetih sodelavcev. Trenutno imamo 140 visokousposobljenih sodelavk in sodelavcev z multidisciplinarnimi znanji naravoslovnih znanosti s področja strojništva, elektrotehnike, kemijske tehnologije, gradbeništva.

Naša pomembna konkurenčna prednost pa je lasten PROJEKTIVNI BIRO s cca. 30 inženirji različnih strok, tehnoloških usposobljenosti ter znanj in lastna RAZVOJNA SKUPINA.

Način dela TIMSKO DELO v inovativnih razvojnih in projektnih timih z izrazito inovativno noto.

Skupina ESOTECH ima skupaj s hčerinskimi družbami okoli 170 zaposlenih.

IŠČEMO prodorne, inovativne strokovne sodelavce z inženirskimi znanji iz tehnologij, strojništva, elektrotehnike, kemijske tehnologije, gradbeništva – za delo na internacionalnih trgih, kjer se bomo soočali s svetovno konkurenco in ki jo bomo premagali samo s svojo inovativnostjo, učinkovitostjo in timskim pristopom.

Projekte bomo morali tudi izvesti, zato vabimo v svojo sredino tudi sodelavce s strokovnimi znanji in z montažnimi spretnostmi.

DELOVNO OKOLJE

V podjetju sledimo misli, da je vedno pomembno se učiti in učiti druge novih stvari. Zato imamo vpeljan model mentorstva za vsakega novo zaposlenega, da dobro in hitro spozna organizacijo, način dela in se pripravi na samostojno opravljanje dela. Ostalim zaposlenim nudimo strokovna izpopolnjevanja, s pomočjo različnih strokovnih izobraževanj pa jim omogočamo sledenje spremembam in razvoju tehnike. Kadar je le mogoče, poizkušamo rotirati ljudi znotraj same organizacije, kar pomeni, da zaposleni lahko tudi spremenijo področje dela, saj to predstavlja za zaposlenega eno izmed razvojih priložnosti in način, da postane še boljši.
Glede na širino in vrsto dela, ki ga opravljamo in sicer to je vse od priprave idejne zasnove, izdelave projektne dokumentacije in izvedbe posameznega objekta, je vsak udeleženec v teamu podvržen številnim izzivom, ki obenem predstavljajo priložnost posamezniku tako za rast ter osebni in strokovni razvoj. Zato vabilo k izzivom…

Glavne dejavnosti podjetja

Naša ključna znanja na področju Ekologije so v :
– čiščenju industrijskih in komunalnih odpadnih vod,
– pripravi vode za procese v energetiki in
– pripravi pitne vode,
– čiščenje dimnih plinov,
– ravnanje z odpadki,
– namenskih tehnološke rešitvah zaprtih tokokrogov voda in zmanjšanja izgub vode.
Ključna znanja na področju Energetike:
– sistemi v termoenergetiki,
– hidro energetika,
– prenos in distribucija električne energije,
– proizvodnja in distribucija toplotne energije in hladu,
– učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije,
Ločeno od panog močno krepimo tudi gradbeni inženiring, realizirali smo celo vrsto energetskih sanacij in izgradnjo drugih namenskih objektov.

Organizacijska kultura in klima

Vrednote, ki smo si jih zastavili v ESOTECH-u so:
1. zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, partnerjev in lastnikov,
2. povečanje vrednosti in sredstev podjetja,
3. podjetništvo,
4. timsko delo, pripadnost projektu,
5. kultura podjetja in posameznika,
6. medsebojno zaupanje in spoštovanje,
7. pozitiven odnos do dela in okolja,
8. sistem stalnih izboljšav s ciljem doseganja celovite kakovosti.

Naša vizija in cilji

Vizija in cilj podjetja je postati prepoznavno inženirsko podjetje za izvajanje celovitih tehnoloških rešitev na področju JVZ Evrope.

Razvijamo lastne tehnologije na področju čiščenja zraka in voda, le te nam dajejo konkurenčno prednost na svetovnih trgih.

Glavno področje delovanje je priprava pitne vode, desalinizacija. S temi tehnologijami in referencami nastopamo na Evropskih in Azijskih trgih. Predvidevamo tudi širitev v Afriko.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

 • strojni monter, elektro monter, varilec
 • vodja elektro del, vodja strojnih del, vodja gradbenih del
 • odgovorni vodja elektro del, odgovorni vodja strojnih del, odgovorni vodja gradbenih del
 • tehnolog montaže elektro stroke, tehnolog montaže strojne stroke
 • tehnolog projekta elektro stroke, tehnolog projekta strojne stroke
 • vodja projektov
 • elektro projektant, strojni projektant, gradbeni projektant
 • komercialist nabavnik
 • preglednik

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Svojim zaposlenim ponujamo:
1. mentorstvo, pridobivanje znanj,
2. izzive, soustvarjanje, implementacijo idej,
3. stimulativno delovno okolje,
4. možnost dodatnega izobraževanja,
5. možnost koriščenja počitniških kapacitet podjetja,
6. vključevanje v razne športne in družabne aktivnosti podjetja.

Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih?

V podjetju pričakujemo sodelavce, ki bodo:
1. pozitivno motivirani,
2. sposobni delati v timih in projektnih skupinah,
3. inovativni,
4. se pripravljeni dodatno izobraževati,
5. fleksibilni,
6. imeli pozitiven odnos do dela in okolja.

Kategorije:
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • Strojništvo in metalurgija
 • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov