Evropska pravna fakulteta

NASLOV PODJETJA: Delpinova 18 b, 5000 Nova Gorica

INTERNETNA STRAN: www.evro-pf.si

E-NASLOV: karierni.center@evro-pf.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 10

Opis organizacije

Evropska pravna fakulteta, članica Nove Univerze, je mednarodno priznana visokošolska institucija, katere poslanstvo je ustvarjanje in posredovanje znanja na področju prava, interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture in nepremičnin ter alternativnega reševanja sporov.
Fakulteta razpisuje vpisna mesta za študij na vseh treh ravneh visokošolskega izobraževanja, in sicer:

I. Dodiplomski študijski programi:
– Pravo I. st
– Pravo in management infrastrukture in nepremičnin I. st

II. Magistrski študijski programi:
– Pravo II. st.
– Pravo in management nepremičnin II. st.
– Civilno in gospodarsko pravo II. st
– Alternativno reševanje sporov II. st

III. Doktorski študijski programi:
– Pravo III. st
– Pravo in management nepremičnin III. st

Fakulteto odlikujejo predvsem kakovostni študijski programi, vrhunski akademski kader, prijazne strokovne službe, povezovanje teorije s prakso ter praktična uporabnost pridobljenega znanja. Da bi se še bolj približala študentom, je po zgledu priznanih tujih univerz uvedla »e-izobraževanje«, s katerim sledi trendom sodobnega družbenega razvoja.
Fakulteta sodeluje z mnogimi sorodnimi institucijami ter drugimi partnerji v mednarodnem okolju, je članica Evropskega združenja pravnih fakultet (ELFA), nosilka Erasmus univerzitetne listine ter podpisnica bilateralnih sporazumov, ki študentom in akademskemu osebju omogočajo mednarodno izmenjavo. Fakulteta kot prva v Sloveniji ponuja študentom tudi možnost brezplačne večmesečne študijske izmenjave na Mississippi College School of Law, v mestu Jackson, v ZDA.
Prednost fakultete je tudi Karierni center, ki skrbi za karierno svetovanje študentom ter predstavlja stično točko med fakulteto, študenti in delodajalci. Karierni center omogoča, da ostane fakulteta povezana s svojimi diplomanti tudi po zaključku študija.

Karierni center Evropske pravne fakultete predstavlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto ter potencialnimi delodajalci. Ustanovljen je bil na pobudo študentov Evropske pravne fakultete z namenom svetovanja vsem študentom oz. diplomantom pri njihovem kariernem razvoju ter nudenju podpore pri študijskih in praktičnih usmeritvah. Služi kot orodje za uspešen prehod v prvo zaposlitev, saj preko različnih delavnic, predstavitev poklicev, individualnih testiranj in svetovanj karierno osvešča študente ter jim nudi dodatna praktična znanja, s čimer delodajalcem zagotavlja kakovosten kader. Prijazen tudi do delodajalcev, saj z njimi aktivno sodeluje in v čim večji meri upošteva njihove potrebe na trgu dela. Glede na potrebe delodajalcev Karierni center Evropske pravne fakultete usmerja študente in diplomante v iskane poklice ter skrbi za njihovo promocijo v okviru danih razsežnosti trga dela.

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

ESS NOVA- logo LJ 2017

 

MIZS_slo (1)

Delovno okolje

Visokošolsko izobraževanje

Glavne dejavnosti organizacije

Glavna dejavnost fakultete je izobraževanje na dodiplomskih, kakor tudi podiplomskih študijskih programih  skladno z bolonjskim modelom študija. Poleg izobraževanja fakulteta izvaja E-študij ter številne okrogle mize, domače in mednarodne konference, akademske forume, strokovne ekskurzije, Erasmus+ program izmenjav in založniško dejavnost. Podporo študentom na njihovi študijski, kakor tudi karierni poti, pa nudi njen Karierni center.

Naša vizija in cilji

Evropska pravna fakulteta želi postati mednarodno priznana visokošolska institucija na področju prava ter interdisciplinarnem področju prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki bo prek kakovostno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja oblikovala diplomante, iskane na domačem in mednarodnem trgu dela. Svojo mednarodno prepoznavnost bo gradila tudi preko sistema transnacionalnega izobraževanja in sistema dvojnih diplom. Poleg tega želi EVRO-PF postati zanesljiv partner tako domačega gospodarskega in negospodarskega sektorja kot tudi profitnih in neprofitnih institucij iz tujine.
Temeljno poslanstvo fakultete je ustvarjanje in posredovanje znanja, ki bo ustvarjalo pravne strokovnjake ter strokovnjake s specifičnimi znanji prava in managementa infrastrukture in nepremičnin ter omogočalo njihovo konkurenčno vključevanje na domači in mednarodni trg dela.

Karierni center fakultete si prizadeva postati kakovostna in učinkovita institucija na področju kariernega razvoja in svetovanja mladim ter postati glavna stična točka med študenti, diplomati, fakulteto in potencialnimi delodajalci. Poslanstvo kariernega centra pa je omogočiti kakovosten vstop na trg dela ter izboljšati povezavo med gospodarskim in akademskim okoljem. S pomočjo dodatnih izobraževanj in svetovanj si prizadeva, da študente in diplomante ustrezno pripravi na pravo zaposlitev ter na ta način javnemu in zasebnemu sektorju zagotovi ustrezno usposobljene kadre.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Evropska pravna fakulteta si prizadeva krepiti stik z domačim in mednarodnim okoljem. Fakulteta je odprta za pobude za sodelovanje v različnih projektih in na akademskem področju, saj si s tem prizadeva krepiti povezovanje med akademskim in gospodarskim okoljem prek dejavnosti svojega Kariernega centra.
Evropska pravna fakulteta stremi k povezovanju teorije s prakso, s čimer želi študentom omogočiti poleg kakovostnega strokovnega znanja tudi pester nabor praktičnih izkušenj. Karierni center fakultete ponuja delodajalcem številne možnosti sodelovanja, pri čemer stremimo tako k zadovoljstvu študentov, kakor tudi delodajalcev.

Delodajalcem nudimo sledeče možnosti sodelovanja:
• objava prostih delovnih mest, študentskih del in študentskih praks na spletni strani fakultete
• objava tem za zaključne in druge raziskovalne naloge, ki so za organizacije aktualne in pri katerih želijo dobiti rešitve na manjše ali večje problemske sklope v organizaciji
• obravnava manjših oz. specifičnih problemskih sklopov ter raziskovanje ožjega področja v okviru študentskih seminarskih nalog
• možnost predstavitve organizacije/podjetja na fakulteti in vzpostavljanje neposrednega stika s perspektivnimi študenti

Postanite tudi Vi naš partner in si zagotovite ambiciozne mlade študente in diplomante, ki bodo pripravljeni kreativno, zagnano in vestno opravljati tudi najzahtevnejše delovne naloge.
Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z možnostmi in načini sodelovanja smo vam na voljo na: karierni.center@evro-pf.si ali na telefonu 05 338 44 06.

Kaj ponujamo obiskovalcem / kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici?

Obiskovalcem bodo na stojnici podrobno predstavljeni študijski programi Evropske pravne fakultete, možnosti sodelovanja v okviru kariernega centra, delili bomo pa tudi karierne nasvete za lažjo izbirno študija ter načrtovane karierne poti.  Z vodjo kariernega centra EVRO-PF bodo obiskovalci lahko opravili krajši individualni karierni razgovor, predstavljene pa jim bodo tudi koristne informacije pri iskanju nove zaposlitve.

 

Banner NU

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov