FAGUS GIS d.o.o.

NASLOV PODJETJA: VRHOLE PRI SLOV. KONJICAH 35, 2316 ZGORNJA LOŽNICA

INTERNETNA STRAN:

E-NASLOV: gozdarstvo@fagus-gis.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH:

Opis podjetja

Smo gozdarsko podjetje, ki že 6 leto uspešno deluje na svojem področju poseka in spravila lesa.
Opravljamo tudi druga gozdna dela, ki se zahtevajo v gozdarstvu. Pri izvajanju gozdnih del že imamo
veliko izkušenj, saj sledimo novim tehnologijam na trgu. Trudimo se, da smo na svojem področju
najboljši in, da se tudi naši zaposleni počutijo zadovoljno na delovnem mestu.

Glavne dejavnosti podjetja

Glavna dejavnost našega podjetja je posek in spravilo lesa. Nudimo pa še druga gozdna dela, in sicer:
 redčenje gozdov,
 čiščenje zaraščenih površin,
 gojitvena dela,
 obrezovanje drevesnih vej,
 odkup in prodaja hlodovine,
 odkup lesa na panju ter
 upravljanje z vašimi gozdovi.

Organizacijska struktura in klima

Naše delovno okolje je zelo razgibano in raznoliko. Delo se večinoma opravlja na terenu v gozdu.

Vaša vizija in cilji

Vizija
Naša vizija je biti prvovrstni v gozdarski dejavnosti na območju podravske regije. Želimo biti najbolj
učinkoviti, inovativni in produktivni na področju gozdarstva. Sledimo pa tudi novim tehnologijam, saj
tako lahko zagotavljamo učinkovito delo. Zato stalno posodabljamo mehanizacijo za delo v gozdu.
Poslanstvo
Podjetje strmi k učinkovitem in odgovornem izvajanju poseka in spravila lesa ter vseh gozdarskih del
v gozdu vključno z odkupu gozdno lesenih sortimentov od lastnikov gozdov. Naša prva in pomembna
naloga je speljati delovni proces od poseka in spravila lesa do podaje lesa končnemu kupcu. To delo
opravljamo stroškovno učinkovito, kakovostno ter odgovorno do gozdnega okolja.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

Delovno mesto, ki ga želimo zapolniti v našem podjetju je GOZDAR SEKAČ.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Od delavca pričakujemo, da ima ustrezne formalne zahteve. Iščemo delavca, ki ima pozitivno energijo, veselje do dela v gozdu, odgovornost na delovnem mestu, zaupanje, zanesljivost, pripadnost podjetju, medsebojno spoštovanje in odprto komunikacijo. Ker vemo in se zavedamo, da zaposleni pripomorejo k uspehu podjetja in so eni izmed naših pomembnih konkurenčnih prednosti, želimo, da medse privabimo
tiste, ki radi delajo v naravi in jih veseli delo v gozdu ter se ne bojijo novih izzivov.
Strokovna izobrazba: III., IV: stopnja, smer: gozdar, gozdarski tehnik, poklicna, tehnična.
Zahtevana znanja: NPK za gozdarja sekača, poznavanje gojitvenih lastnosti drevja in izpit B- in F-
kategorije.

Zahtevana potrdila: potrdilo o nekaznovanosti.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim

Ponujamo fleksibilno in dinamično delo, možnost izobraževanja in usposabljanja (varno delo v gozdu,
prva pomoč), redno plačilo, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (zaščitna oprema, zdravniški
pregledi).

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Proizvodnja, industrija
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov