Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

NASLOV PODJETJA: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: https://www.fdv.uni-lj.si/

E-NASLOV: referat@fdv.uni-lj.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 250

Opis institucije

Fakulteta za družbene vede (FDV), članica Univerze v Ljubljani, je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi. S svojimi bogatimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin, katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj. Svojo akademsko odličnost fakulteta gradi svojim izstopajočim teoretičnim in empiričnim raziskovalnim delom, obsežnim publiciranjem znanstvenih in strokovnih prispevkov ter z uspešnim prenosom rezultatov raziskovalnega dela v izobraževalni proces in v prakso.

Glavne dejavnosti institucije

FDV s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo že skoraj 60 let utemeljuje družboslovje na Slovenskem. Profesorji in znanstveniki na FDV v okviru temeljnih področij – sociologije, politologije, komunikologije, kulturologije – razvijajo tudi mednarodne odnose, evropske študije, obramboslovje, družboslovno informatiko, novinarstvo, tržno komuniciranje, odnose z javnostmi, antropologijo, religiologijo in številne druge družboslovne discipline. Kot utemeljiteljica družboslovja je FDV v zadnjih letih prenovila stare in uvedla nove dodiplomske oz. prvostopenjske in podiplomske magistrske oz. drugostopenjske študijske programe po modelu. FDV tako po modelu 3 +2 + 4 ponuja 11 univerzitetnih dodiplomskih, 12 podiplomskih magistrskih študijskih programov in doktorski študij na več kot 30-ih podorčjih. Fakulteta sodeluje s številnimi tujimi univerzami, inštituti in strokovnimi združenji, ki delujejo na družboslovnem področju. Njeno osrednjost in pomen potrjujejo tudi Inštitut za družbene vede z 20 aktivnimi raziskovalnimi centri, najverčja družboslovna knjižnica v Sloveniji in založba.

Organizacijska struktura in klima

FDV je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnih sodelavcev. Njena akademska odličnost temelji na teoretski širini, empiriji in metodološki ostrini, na tesni povezanosti med empiričnim znanstvenoraziskovalnim delom in pedagoškim procesom ter na enakopravnih in partnerskih odnosih med vsemi, ki na fakulteti izvajajo različne dejavnosti. Fakulteta za družbene vede je edina institucija v Sloveniji, ki multidisciplinarno, interdisciplinarno ter transdisciplinarno povezuje družboslovna znanja pri reševanju kompleksnih družbenih problemov.

Izhajajoč iz evropske razsvetljenjske tradicije fakulteta goji duh politične in nazorske neodvisnosti, spoštovanja vseh različnosti, avtonomnosti in neformalne odnose s študenti. Tako sooblikuje svobodomiselne, kritične, ustvarjalne, komunikativne in podjetne mlade izobražence, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k napredku slovenske družbe, s svojim znanjem pa bogatijo univerzalno naravo človeške vednosti ob istočasnem ohranjanju različnih vrednostnih sistemov in kulturnih identitet.

Organigram zavoda

Naša vizija in cilji

S kakovostno izvedbo izobraževalnih programov na vseh treh stopnjah izobraževanja in znanstvenoraziskovalnega dela želimo ostati privlačna izbira za najboljše iz generacij študirajoče mladine. S posredovanim širokim družboslovnoteoretskim znanjem iz sociologije, politologije, kultorologije ter komunikologije in ki ga plemenitimo z obvladovanjem informacijske tehnologije, jezikovnimi znanji in vrsto ključnih veščin, želimo našim diplomantom omogočiti, da ostanejo med najbolj konkurenčnimi na trgu delovne sile, da pa istočasno delujejo kot odlični družboslovci.

Kategorije:
  • Administracija in druga pisarniška dela
  • IT, računalništvo
  • Izobraževalne ustanove
  • Marketing, PR
  • Mediji, kreativa, dizajn
  • Pravo in HR, kadri
  • Trženje, prodaja, komerciala
  • Vodenje, svetovanje
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov