FAKULTETA ZA ENERGETIKO UNIVERZA V MARIBORU

NASLOV PODJETJA: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško

INTERNETNA STRAN: https://www.fe.um.si/

E-NASLOV: /

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

Opis šole

Fakulteta za energetiko je članica Univerze v Mariboru in ima sedež v Krškem ter stalno dislocirano enoto v Velenju. Fakulteta svojo dejavnost izvaja v dveh največjih energetskih bazenih v Sloveniji. Poleg dveh največjih sistemov za proizvodnjo električne energije v Sloveniji, Nuklearne elektrarne Krško in Termoelektrarne Šoštanj, je s panogo elektrike v obeh okoljih povezanih zelo veliko podjetij. Študenti imajo tako omogočen neposredni stik z velikimi energetskimi sistemi, kar je še dodatna prednost pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela.

Glavne dejavnosti šole

Na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru se izvajajo naslednji študijski programi:

1. bolonjske stopnje:
– visokošolski strokovni študijski program Energetika,
– univerzitetni študijski program Energetika
2. bolonjske stopnje:
– magistrski študijski program Energetika
3. bolonjske stopnje:
– doktorski študijski program Energetika

Vsi študijski programi FE UM so usklajeni z Bolonjskim načinom študija, ki omogoča visoko stopnjo izbirnosti. Študenti se tako lahko v sklopu študijskega programa odločajo za izbiro dela študijskih obveznosti s področij: Hidroenergetike, Termoenergetike, Jedrske energetike, Alternativne energetike in Splošne energetike. Študijski programi FE UM so prilagojeni potrebam gospodarstva, ki je tudi sodelovalo pri pripravi študijskih programov. Študij se izvaja v energetskih okoljih, kjer je omogočen neposreden stik študentov z velikimi energetskimi sistemi. Fakulteta za energetiko poleg primarne dejavnosti izobraževanja opravlja tudi raziskovalno dejavnost s področja energetike.

Vizija in cilji

Postati želimo najboljša fakulteta za energetiko na področju Jugovzhodne Evrope in z raziskovanjem ter prenosom znanj v prakso, gospodarstvo in negospodarstvo odločilno vplivati in prispevati k izboljšanju tehničnih, tehnoloških, ekoloških in cenovnih parametrov na področju energetskih dejavnosti.

Strategija prožnosti bo zahtevala neposredno spremljanje sprememb v družbenem okolju, ocenjevanje lastnih zmožnosti na prilagajanje spremembam, ustvarjanje pogojev za prilagoditev in uvajanje prilagoditvenih sprememb.

Opisani procesi potekajo in bodo potekali na vseh ravneh delovanja Fakultete za energetiko, in sicer na ravni izpostavljenih univerzitetnih in fakultetnih aktivnostih, na ravni tehnik obvladovanja in vodenja procesov in izvajanja storitev odjemalcev in zaposlenih.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov