energetika-logo

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru

NASLOV PODJETJA: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško

INTERNETNA STRAN: www.fe.um.si

E-NASLOV: sonja.novak@um.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 37

Opis organizacije

Fakulteta za energetiko je članica Univerze v Mariboru in ima sedež v Krškem ter stalno dislocirano enoto v Velenju. Fakulteta svojo dejavnost izvaja v dveh največjih energetskih bazenih v Sloveniji, kjer imajo študenti omogočen neposredni stik z velikimi energetskimi sistemi, kar je dodatna prednost pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela. Študijski programi so prilagojeni potrebam gospodarstva, zato imajo študenti velike možnosti izbire učnih enot s področja hidroenergetike, termoenergetike, jedrske energetike, alternativne energetike in splošne energetike.
Fakulteta za energetiko UM trenutno izvaja naslednje študijske programe: – visokošolski strokovni študijski program Energetika (I. bolonjska stopnja), – univerzitetni študijski program Energetika (I. bolonjska stopnja), – magistrski študijski program Energetika (II. bolonjska stopnja) in – doktorski študijski program Energetika (III. bolonjska stopnja). Fakulteta zelo dobro sodeluje z gospodarstvom na področju raziskovalnih projektov, praktičnega usposabljanja študentov, strokovnjaki iz gospodarstva pa se vključijejo tudi v pedagoško delo na fakulteti. Vsi študijski programi so usklajeni z bolonjskim načinom študija, ki omogoča visoko stopnjo izbirnosti. Študenti prav tako v sklopu študijskega programa sami izbirajo del študijskih obveznosti v obliki modulov in izbirnih predmetov z različnih področij energetike. Študenti lahko del študijskih obveznosti opravljajo na drugih članicah Univerze v Mariboru, drugih fakultetah po Sloveniji, na voljo pa so tudi mednarodne izmenjave v tujini (program Erasmus).

Priključi se tudi ti!

Glavne dejavnosti organizacije

Fakulteta za energetiko poleg primarne dejavnosti izobraževanja opravlja tudi raziskovalno dejavnost s področja energetike.

Naša vizija in cilji

VIZIJA FAKULTETE ZA ENERGETIKO:
Fakulteta za energetiko želi postati najboljša fakulteta za energetiko na področju Jugovzhodne Evrope in z raziskovanjem ter prenosom znanj v prakso,gospodarstvo in negospodarstvo odločilno vplivati in prispevati k izboljšanju tehničnih, tehnoloških, ekoloških in cenovnih parametrov na področju energetskih dejavnosti.
CILJI FAKULTETE ZA ENERGETIKO:
– povečanje znanja na področju energetike,
– odličnost pri izobrażevanju študentov in odnosih s poslovnimi partnerji,
– odličnost pri obvladovanju izobrażevalnih procesov ter
– uresničevanje modela učenja in kvalitete raziskovalno izobrażevalne ustanove.

Kaj ponujamo obiskovalcem / kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici?

Obiskovalcem bomo posredovali vse podatke o študijskih programih, načinu študija, raziskovalni dejavnosti fakultete, hkrati bomo s predstavitvijo raziskovalne opreme obiskovalcem skušali energetiko čim bolj približati in jih navdušiti za študij in delo v tej perspektivni panogi.

 

Kategorije:
  • razstavljavciOstali razstavljavci