Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru

NASLOV PODJETJA: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško

INTERNETNA STRAN: www.fe.um.si

E-NASLOV: fe@um.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 32

Opis organizacije

Fakulteta za energetiko je članica Univerze v Mariboru, ki svoje študijske programe izvaja v Krškem in Velenju, v lokalnih okoljih dveh največjih energetskih bazenov v Sloveniji. Na obeh lokacijah študija je z energetiko neposredno in posredno povezanih veliko podjetij s področja proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Študij v teh okoljih predstavlja za študente veliko dodano vrednost, saj imajo možnost neposrednega stika z velikimi energetskimi sistemi, s čimer lahko pridobljeno teoretično znanje še dodatno dopolnijo v praksi.

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarja odlične pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike. Zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju primernih pogojev predstavlja infrastruktura Inštituta za energetiko, kjer študenti izvajajo laboratorijski del študijskih obveznosti in sodelujejo pri izvajanju projektnega in raziskovalnega dela. Študenti so aktivno vključeni v projektno delo, kjer lahko v praksi uporabijo pridobljeno teoretično znanje in pridobivajo prepotrebne izkušnje pred vstopom na trg dela.

Glavne dejavnosti organizacije

Študenti se lahko odločijo za študij energetike na vseh treh stopnjah študija.

Na I. stopnji fakulteta izvaja visokošolski strokovni ter univerzitetni študijski program Energetika, ki trajata 3 leta. Oba študijska programa se izvajata v redni obliki, visokošolski strokovni študijski program pa tudi v izredni obliki.

Na II. stopnji fakulteta izvaja magistrski študijski program Energetika, ki traja 2 leti in ga fakulteta izvaja v redni in izredni obliki.

Študenti se lahko vpišejo tudi v doktorski študijski program Energetika III. stopnje, ki se izvaja samo v izredni obliki in traja 3 leta.Zaposljivost diplomantov po zaključku študija je nadpovprečno visoka in znaša glede na podatke iz Alumni kluba Fakultete za energetiko ter podatke iz ZRSZ več kot 95%. Delodajalci diplomante Fakultete za energetiko prepoznavajo kot perspektiven kader s potrebnim znanjem s širokega področja energetike. Zelo pomembno je namreč poudariti, da je Fakulteta za energetiko edina fakulteta v Sloveniji, kjer se izobražujejo inženirji energetike in so tudi edini, ki v času študija energetike pridobijo kompetence na področju elektrotehnike, kot tudi strojništva.

Naša vizija in cilji

Postati želimo najboljša fakulteta za energetiko na področju Jugovzhodne Evrope in z raziskovanjem ter prenosom znanj v prakso, gospodarstvo in negospodarstvo odločilno vplivati in prispevati k izboljšanju tehničnih, tehnoloških, ekoloških in cenovnih parametrov na področju energetskih dejavnosti.

Strategija prožnosti bo zahtevala neposredno spremljanje sprememb v družbenem okolju, ocenjevanje lastnih zmožnosti na prilagajanje spremembam, ustvarjanje pogojev za prilagoditev in uvajanje prilagoditvenih sprememb.

Opisani procesi potekajo in bodo potekali na vseh ravneh delovanja Fakultete za energetiko, in sicer na ravni izpostavljenih univerzitetnih in fakultetnih aktivnostih, na ravni tehnik obvladovanja in vodenja procesov in izvajanja storitev odjemalcev in zaposlenih.

 

Kategorije:
  • Izobraževalne ustanove
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov