Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem

NASLOV PODJETJA: Glagoljaška 8

INTERNETNA STRAN: https://www.famnit.upr.si/sl/

E-NASLOV: /

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 210

Opis fakultete

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je hitro rastoča in najbolj mednarodno usmerjena članica Univerze na Primorskem, kjer izvajamo študijske programe vseh treh stopenj ter raziskujemo na področjih matematike, računalništva in informatike ter na področju naravoslovnih ved. Tesno sodelujemo z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT opravlja tudi raziskovalno dejavnost.

V študijskem letu 2020/2021 je v študijske programe vpisanih 849 študentov, od tega 614 na dodiplomski stopnji, 203 na magistrski stopnji ter 30 doktorskih študentov.

Na dodiplomskem in magistrskem študiju se programi izvajajo kot redni študij, na doktorskem študiju pa le izredno. Študijski programi se izvajajo v Kopru, v štud. letu 2020/2021 pa izjemoma tudi preko spleta.

Glavne dejavnosti fakultete

Temeljni dejavnosti fakultete sta izobraževanje in raziskovanje, fakulteta pa je tudi organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc in drugih znanstvenih srečanj.

Naš razvoj sloni na visoko kakovostnih mono- in interdisciplinarnih študijskih programih matematike, računalništva in informatike ter naravoslovja in tehnike v navezavi na druge znanosti.

Študij temelji na sodobnih metodah poučevanja, podprtimi z informacijsko tehnologijo. Učni in študijski proces temeljita na proaktivnih metodah, ki študente spodbujajo h kritičnemu vrednotenju pridobljenega znanja in veščin. Pomemben del vizije UP FAMNIT je postati regionalno, nacionalno in globalno središče za nekatera področja naravoslovja in tehnike ter vzpostaviti tesno partnersko povezavo z gospodarstvom in z njim vzpostaviti skupni tehnološko-razvojni park.

Fakulteta je aktivno vključena v mednarodni visokošolski in raziskovalni prostor; vzpostavljeno ima široko mrežo raziskovalnih povezav z uglednimi tujimi univerzami. Velja izpostaviti, da je Raziskovalna skupina UP FAMNIT ena od dveh svetovnih raziskovalnih skupin na področju algebraične teorije grafov.

Fakulteta izvaja tudi delavnice in predavanja za širšo javnost, v poletnih mesecih pa organizira poletne šole in tabore, ki so namenjeni predvsem srednješolcem in osnovnošolcem zaključnih letnikov.

Študijski programi na UP FAMNIT

Nekateri študijski programi se vzporedno izvajajo tudi v angleškem jeziku. Predavatelji so gostujoči profesorji in raziskovalci s celega sveta in naši profesorji ter asistenti, ki so študirali in delali v tujini. V naše študijske programe se zato vpisuje čedalje več študentov iz tujine – v študijskem letu 2020/21 predstavljajo več kot 40% vseh študentov.

Dodiplomski:

 • Matematika, diplomirani/a matematik/matematičarka (UN), univerzitetni; vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku
 • Matematika v ekonomiji in financah, diplomirani/a finančni/a matematik/matematičarka (UN), univerzitetni
 • Računalništvo in informatika, diplomirani/a inženir/ka računalništva in informatike (UN), univerzitetni; vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku
 • Bioinformatika, diplomirani/a bioinformatik/bioinformatičarka (UN), univerzitetni; vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku
 • Varstvena biologija, diplomirani/a varstveni/a biolog/biologinja (UN), univerzitetni (program Biodiverziteta do 2017/18)
 • Biopsihologija, diplomirani/a biopsiholog/biopsihologinja (UN), univerzitetni
 • Sredozemsko kmetijstvo, diplomirani/a inženir/ka kmetijstva (VS), visokošolski strokovni
 • Sredozemsko kmetijstvo, diplomirani/a inženir/ka kmetijstva (UN), univerzitetni; od 2019/20 ni več možen vpis v 1. Letnik

Magistrski:

Doktorski:

Zakaj na UP Famnit?

Ker smo dinamična fakulteta, usmerjena v razvoj, sodelovanje v projektih z gospodarstvom in nevladnimi organizacijami, kjer študenti opravljajo tudi študijsko prakso. Naši študijski programi se obračajo na atraktivne znanstvene smeri prihodnosti, kjer je interdisciplinarnost pogoj za uspešno delovanje. Ključna vprašanja, ki jih pred nas postavlja sodobni svet so preveč zapletena, da bi nanje lahko odgovorili z orodji zgolj ene znanstvene discipline. Izobražujemo za poklice v matematiki, računalništvu, naravoslovju in psihologiji, ki veljajo za najbolj iskane strokovne profile v Evropi in svetu.

Ob tem pa nudimo še:

• atraktivne študijske smeri prihodnosti s poudarkom na interdisciplinarnosti študija,

• sodobne metode poučevanja, podprte z informacijsko tehnologijo v sodobno opremljenih laboratorijih,

• priznane in mednarodno uveljavljene predavatelje ter oseben stik s študenti,

• možnost študijske mobilnosti in raziskovalnega dela že med študijem,

• sodelovanje s podjetji v okviru praktičnega usposabljanja in projektov,

• študij v prijetnem mediteranskem okolju v Slovenskem primorju,

• bogato ponudbo obštudijskih dejavnosti, v sodelovanju s študentskim svetom in študentskimi društvi.

Na UP FAMNIT se potrudimo, da ima vsak naš študent ime, ne le vpisno številko!

Kategorije:
 • Bančništvo, finance in računovodstvo
 • IT, računalništvo
 • Izobraževalne ustanove
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov