Fakulteta za organizacijske vede, Univerze v Mariboru

NASLOV PODJETJA: Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

INTERNETNA STRAN: https://fov.um.si/sl

E-NASLOV: karierni.fov@um.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 65

Opis podjetja

Fakulteta za organizacijske vede je članica Univerze v Mariboru. Locirana je v Kranju. Z več kot šestdesetletno tradicijo na področju izobraževanja in znanstvenega raziskovanja organizacijskih znanosti je edinstvena institucija ekspertnega in managerskega znanja v organizacijah. FOV UM izvaja visokošolske strokovne, univerzitetne, magistrske in doktorske študijske programe. Študijski programi so akreditirani z mednarodno akreditacijo ECBE. Na izobraževalnem področju pokrivamo teorijo in prakso inženiringa poslovnih in delovnih sistemov, organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov ter organizacije in managementa informacijskih sistemov. Poleg omenjenih programov pa tudi management v športu in krizni management. Vzpostavljene ima stike s številnimi institucijami doma in v mednarodnem okolju, ki omogočajo sodelovanje na področju izmenjave študentov, na področju raziskovalnega dela, povezovanje pri organizaciji domačih in mednarodnih dogodkov ter številnih drugih izobraževalnih in raziskovalnih projektov.

Glavne dejavnosti podjetja

Glavni stebri Fakultete za organizacijske vede so pedagoška, znanstveno-raziskovalna in strokovna dejavnost. Pedagoško dejavnost v okviru posameznih študijskih programov razvijajo katedre, znanstveno-raziskovalno dejavnost razvijajo visokošolski učitelji in sodelavci v okviru laboratorijev in kateder. Fakulteta svojo dejavnost razvija tudi z izobraževanjem in svetovanjem preko Centra za izobraževanje in svetovanje. Izdaja tudi znanstveno revijo Organizacija, ki je indeksirana v bazi SCOPUS.

Organizacijska struktura in klima

Organizacijske enote fakultete so Katedra za informatiko, Katedra za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov, Katedra za kadrovske sisteme, Katedra za metodologijo, Katedra za organizacijo in management, Karierni center, Knjižnica, Referat za študentske zadeve, Center za informatiko in informacijske tehnologije, Center za izobraževanje in svetovanje, Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Služba za računovodske zadeve, Vodstvo tajništva in Enota za vzdrževanje.

Naša vizija in cilji

Biti – po akademski in poslovni odličnosti, kredibilnosti do študentov, zaposlenih in okolja – mednarodno prepoznana akademsko avtonomna visokošolska institucija in zanesljiv partner na področjih: organizacije in managementa, inženiringa poslovnih in delovnih sistemov, kadrovskega managementa, okoljskega managementa, managementa kakovosti, kvantitativnih metod v organizacijskih vedah in informacijskih sistemov.

Delovna mesta, katerajih želimo zapolniti

Študijski programi, ki jih fakulteta izvaja, so:

  1. Stopnja dodiplomski študijski programi UN (Inženiring poslovnih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management informacijskih sistemov)
  2. Stopnja dodiplomski študijski programi VS (Inženiring poslovnih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management informacijskih sistemov, Management v športu, Krizni management)
  3. Stopnja podiplomski študijski programi MAG (Inženiring poslovnih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management informacijskih sistemov)
  4. Stopnja podiplomski študijski programi DR (Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management informacijskih sistemov)

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Študenti so naša glavna ciljna skupina. Izbira študijskih programov na fakulteti je interdisciplinarna, izvaja se bogat nabor obštudijskih dejavnosti in različnih projektov. Od študentov se pričakuje odprtost, inovativnost, motiviranost in pripravljenost na vzajemno sodelovanje.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Študentom so na voljo študijski programi, številne obštudijske dejavnosti, raziskovalni projekti, konference in še mnogo drugih strokovnih projektov ter izzivov.

Kategorije:
  • Izobraževalne ustanove
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov