Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

NASLOV PODJETJA: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.ff.uni-lj.si

E-NASLOV: info@ff.uni-lj.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 700

Opis podjetja

Filozofska fakulteta izobražuje študente in študentke in ustvarja vrhunsko izobražene posameznice in posameznike z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljic in učiteljev s teh področij. Posebno pozornost posveča krepitvi ved, ki so nacionalnega pomena ter intenzivno vstopa v mednarodni prostor in vzpostavlja mednarodne znanstvene povezave. Goji znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova znanstvena področja, razvija interdisciplinarnost ter skrbi za sprotno izboljševanje in nadgrajevanje študijskih programov, hkrati pa prispeva tudi k reševanju družbenih vprašanj in k duhovnemu razvoju slovenske, evropske in svetovne skupnosti. Izhajajoč iz svobode znanstvenega raziskovanja skrbi za znanstveni razvoj na vseh področjih, za katera usposablja strokovnjake in strokovnjakinje. Študentom in študentkam omogoča, da izkoristijo svoje talente in dosežejo zastavljene karierne cilje. Študijski proces je zasnovan in organiziran tako, da diplomantom in diplomantkam omogoča kar najhitrejšo zaposlitev oziroma nadaljevanje študija na višji stopnji. Naša osnovna vizija je ostati ena najboljših izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih ustanov v slovenskem in mednarodnem prostoru s področja humanistike, družboslovja in izobraževanja učiteljev in učiteljic.

Glavne dejavnosti institucije

Izobraževanje, študij na vseh treh stopnjah, tečaji tujih jezikov, dodatna izobraževanja, učenje slovenskega jezika za tujce.

Organizacijska struktura in klima

Filozofska fakulteta v Ljubljani se ponaša z dolgo tradicijo, saj kot ustanovna članica Univerze v Ljubljani študentke in študente izobražuje že od leta 1919. Filozofska fakulteta je največja med vsemi fakultetami v Sloveniji, tako po številu študentk in študentov kot po izjemni pestrosti študijskih programov, ki jih ponuja 21 oddelkov. Večino disciplin študentke in študenti lahko prosto povezujejo v okviru t. i. dvodisciplinarnih programov, kar je še ena od posebnosti in prednosti študija na Filozofski fakulteti. Od študijskega leta 2009/2010 vse programe izvajamo po prenovljeni »bolonjski« shemi. Za dobro telesno kondicijo študentk študentov skrbi Pedagoška enota za šport, v okviru katere lahko študentke in študenti izbirajo med različnimi programi. Bogate obštudijske dejavnosti pripravljata zlasti Študentski svet in Študentska organizacija Filozofske fakultete, za mobilnost študentk in študentov in učnega osebja ter mednarodne izobraževalne projekte pa skrbi Mednarodna pisarna. Prav v vseh problemih, od odločanja med izbirnimi predmeti ali možnostmi študijskega bivanja v tujini, do odpravljanja fizičnih in drugih ovir, na katere naletijo študentke in študenti s posebnimi potrebami, pomagajo tutorji študentje in tutorji učitelji, saj ima Filozofska fakulteta izjemno dobro organizirano tutorsko dejavnost.

Naša vizija in cilji

Naša osnovna vizija je ostati ena najboljših izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih ustanov v slovenskem in mednarodnem prostoru s področja humanistike, družboslovja in izobraževanja učiteljev in učiteljic. Tako vizijo je mogoče uresničevati le z ustvarjalnim, kritičnim in kakovostnim delom, ki bo prepoznano tako v domačem kot mednarodnem okolju. Eden od najboljših izrazov tega so strokovno podkovani, kritično razmišljujoči in humanistično razgledani študentke in študenti.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Več informacij.

Kategorije:
  • Izobraževalne ustanove
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov