FRUCTAL d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina

INTERNETNA STRAN: www.fructal.si

E-NASLOV: zaposlitev@fructal.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 300

Opis podjetja

Fructal je inovativno in prepoznavno podjetje, ki dosledno izraža svoje poslanstvo in poslanstvo svojih blagovnih znamk. Temeljni vrednoti Fructala, ki ju goji že vsa leta svojega delovanja sta kakovost in pozitiven odnos do narave.

Začetki Fructala segajo v leto 1945. Podjetje se je zaradi zagnanosti in pripadnosti zaposlenih izjemno hitro razvijalo in napredovalo v vseh pogledih. Fructal ima danes že več kot 70-letno tradicijo in se je izoblikoval v podjetje, ki izdeluje in uspešno trži visoko kakovostne izdelke iz najboljšega sadja in drugih plodov narave.

Fructalova vizija in poslanstvo se kažeta tako v visoki kakovosti izdelkov kot tudi v varovanju in spoštovanju okolja ter v odličnosti poslovanja.

Fructal proizvaja in uspešno trži več kategorij proizvodov. Najpomembnejši so sokovi, nektarji, sadne pijače, otroška hrana in sadno žitne rezine. Slovenija je po prodaji Fructalov najpomembnejši trg, kjer je tržni vodja v večini kategorij, ki jih proizvaja. Poleg Slovenije je Fructal prisoten na več kot tridesetih izvoznih trgih.

Glavne dejavnosti podjetja

 • Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
 • Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
 • Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
 • Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
 • Proizvodnja žganih pijač
 • Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
 • Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin,polizdelkov
 • Trgovina na debelo s pijačami
 • Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami

Organizacijska kultura in klima

Fructal je od leta 2012 dalje v 100% lasti družbe Nectar d.o.o. iz Republike Srbije in sestavlja Skupino Nectar. Slednja spada med največje predelovalce sadja in zelenjave v regiji z izrazito vertikalno integracijo (nazaj). V osnovi je Fructal funkcijsko organiziran, v posameznih poslovnih funkcijah, katerih delo se koordinira na ravni Skupine pa je organizacija matrična.

Glede na naravo posla in visoko stopnjo konkurenčnosti na prodajnih trgih je klima inovativna in ustvarjalna. V lastnem razvojnem oddelku vsako leto razvijemo vrsto novih proizvodov, ki jih ob podpori ostalih poslovnih funkcij uvedemo v redno proizvodnjo in lansiramo na trge. Druga značilnost klime je visoka stopnja zavedanja pomena zagotavljanja kakovostnih proizvodov in storitev, kar je pogojeno s sodelovanjem, timskim duhom, tekmovalnostjo in aktivnim prizadevanjem zaposlenih na vseh nivojih za dosego individualnih ciljev in ciljev podjetja.

Naša vizija in cilji

V sodelovanju z naravo ostati inovativen in prepoznaven vodilni proizvajalec sokov, nektarjev, sadnih pijač, rezin in otroške hrane v regiji.

S svojo ponudbo proizvodov, proizvedenih po najvišjih standardih kakovosti in v skladu z globalnimi trendi, zadovoljiti pričakovanja in potrebe potrošnikov.

Dolgoročni cilji:

 • Biti vodja v inovacijah s fokusom na razvoju kategorij zdrave hrane in organskih proizvodov.
 • Razvijati in lansirati nove kategorije in blagovne znamke, ki bodo podjetju zagotavljale rast, diferenciacijo in vodstveno pozicijo.

Dolgoročni cilji so rast in razvoj podjetja, učinkovito delo in uspešno poslovanje. Zagotavljanje vrednosti za vse deležnike, zaposlene, odjemalce, lastnike in lokalno skupnost.

Kaj nudimo svojim zaposlenim

Bistveno bolj, kot brezplačno parkiranje in topla malica, je v naši ponudbi pomembno poslovno okolje, ki omogoča osebno in strokovno rast ter razvoj posameznika.

V 74 letih obstoja podjetja se je akumuliralo veliko izkušenj in znanja, ki jih nesebično delimo z novimi sodelavci v zameno za mladostno energijo in nove, sveže ideje.

Delovna mesta ki jih želimo zapolniti

 • Električar
 • Strojnik
 • Kadrovik
 • Skladiščnik – viličarist
 • Skrbnik kategorije (Brand manager) …

Kategorije:
 • Delodajalci
 • Trgovina
 • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov