GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Vrbina 17, 8270 Krško, Slovenija

INTERNETNA STRAN: www. gen-i.si

E-NASLOV: zaposlitev@gen-i.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 400

Opis podjetja

Skupina GEN-I se že od ustanovitve leta 2004 uvršča med najbolj inovativne in hitro rastoče akterje na evropskem energetskem trgu. Z delovanjem v več kot 20 evropskih državah, s 16 hčerinskimi družbami in skoraj 400 zaposlenimi lahko našim partnerjem ponudimo najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov. Prisotnost na številnih trgih, trgovskih platformah in borzah nam zagotavlja raznolike možnosti izkoriščanja tržnih priložnosti. Energijo dobavljamo vsem segmentom končnih kupcev, gospodinjskim in manjšim poslovnim odjemalcem pa v okviru svojih blagovnih znamk Poceni elektrika, Poceni plin in Elektro energija (Slovenija) ter Jeftina struja (Hrvaška), zagotavljamo ugodne cene in zanesljivo oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom. S celovito storitvijo GEN-I Sonce smo tudi kot prvi dobavitelj energije v regiji vstopili na trg samooskrbe in slovenskim odjemalcem omogočamo izgradnjo domačih sončnih elektrarn na ključ.

V Skupini GEN-I prihodnosti ne le sledimo, ampak jo tudi (so)ustvarjamo. Pridružite se nam pri razvoju novih trendov v energetiki!

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Ključne lastnosti Skupine GEN-I so prodornost, inovativni pristopi in hitro odzivanje na razmere na trgu, ki jih uspešno realiziramo s strokovno ekipo in timskim delom. Z namenom uresničevanja naših poslovnih načrtov soustvarjamo delovno okolje, ki zaposlenim nudi možnosti in priložnosti za razvoj lastnih potencialov ter organizacijsko kulturo, ki sloni na naših temeljnih vrednotah:

Spoštovanje izkazujemo s povezovalnim delovanjem posameznika, pripravljenostjo sprejemanja mnenj drugih ter z dejavnim iskanjem rešitev, ki pripomorejo k sledenju skupnim ciljem.

Odgovornost se kaže v prizadevnem odnosu do dela, prevzemanju odgovornosti za lastne rezultate in v nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate.

Predanost je del naše korporacijske kulture in je izražena tako v odnosu zaposlenih do znanja, dela in sodelavcev, kot tudi do poslovnih partnerjev.

Vključenost iščemo in pričakujemo pri vsakem sodelavcu in jo pojmujemo kot aktivno prizadevanje za uresničevanje skupnih ciljev ter prevzemanje pobude za njihovo realizacijo.

Prilagodljivost enačimo s pozitivno naravnanostjo do sprememb, v katerih vidimo priložnost za rast.

Zaposleni v Skupini GEN-I predstavljajo največjo vrednost, saj kreirajo identiteto podjetja, način delovanja podjetja ter končne rezultate.

VIZIJA IN CILJI

Poslanstvo: zanesljivo partnerstvo
S profesionalnim in inovativnim pristopom učinkovito tržimo energente tako, da proizvodnim virom omogočamo konkurenčno odkupno ceno, končnim odjemalcem pa zagotavljamo kakovostno storitev, zanesljivo oskrbo in obvladovanje stroškov nakupa energije.

Vizija: najboljša izbira
Želimo biti najboljša izbira za vse segmente energetske verige – optimizacijo proizvodnje, trgovanje in optimizacijo porabe energentov. Zastavljeni cilj uspešno dosegamo z uravnoteženjem globalno-trgovalnih principov, s prilagajanjem specifikam lokalnih trgov, z inovativnim pristopom in negovanjem dolgoročnih partnerskih odnosov.

DELOVNA MESTA, KI JIH ŽELIMO ZAPOLNITI

K sodelovanju vabimo kandidate(-ke), ki jih zanima področje:

  • trgovanja z energenti
  • analitike
  • e-mobilnosti
  • samooskrbe iz obnovljivih virov energije
  • digitalizacije poslovanja in IT

 

Delo se opravlja na organizacijski enoti v Ljubljani/Novi Gorici.

Vse naše razpise lahko spremljate tudi na spletni strani www.gen-i.si.

 

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Uspeh v dinamičnem in kompleksnem energetskem poslu je mogoč samo z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin. Naše eksperte odlikujejo odlično poznavanje trgov, poglobljena analitična in prognostična znanja, sposobnost suverenega upravljanja s tveganji in predanost. V svoji ekipi  vedno z veseljem pozdravimo nove, zanesljive in strokovne sodelavce naravoslovnih, tehničnih ter ekonomskih profilov, ki s svojim znanjem in energijo pripomorejo k uspešnosti družbe. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem pripravljenost na učenje in pridobivanje novih znanj, željo po nenehnem lastnem osebnem in strokovnem razvoju, pripravljenost za timsko delo, izrazito proaktivnost ter zavzetost za doseganje naših skupnih ciljev.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM?

Delo v dinamičnem mednarodnem delovnem okolju.
Priložnost za strokovni in karierni razvoj.
Pridobivanje specialističnih znanj s področja trgovanja in prodaje energentov.
Spodbudno okolje za ustvarjanje dosežkov in presežkov.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Elektrotehnika in elektronika
  • IT, računalništvo
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov