GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Vrbina 17, 8270 Krško, Slovenija

INTERNETNA STRAN: www. gen-i.si

E-NASLOV: zaposlitev@gen-i.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 400

Opis podjetja

Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu, ki lahko svojim partnerjem ponudi najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov.  Kot eden vodilnih predstavnikov energetske industrije se zavedamo družbene odgovornosti in svoje poslanstvo vidimo v uresničevanju novih rešitev za trajnostni način življenja. Hitro in odločno sledimo naprednemu tehnološkemu razvoju pri celovitem prehodu na obnovljive vire energije. Prihodnost brezogljične družbe vidimo v učinkoviti rabi obnovljivih virov energije, prilagodljivemu odjemu, elektrifikaciji in digitalizaciji. Z digitalizacijo poslovanja in uporabo najnaprednejših tehnologij za obdelovanje velikih količin podatkov zagotavljamo učinkovito implementacijo zelenih tehnologij. Zvesti ostajamo inovativnosti in sodelovanju v številnih razvojnih projektih.

Skupina GEN-I ostaja zgodba o uspehu s trdnimi temelji za prihodnost!

Dejstva:

V letu 2018 smo utrdili položaj v 22 državah, v katerih posluje Skupina GEN-I, in ugled zanesljivega dobavitelja energentov. Smo vodilni igralec na trgu jugovzhodne Evrope, ki krepi svoj položaj tudi v srednji Evropi. V mednarodni raziskavi Risk & Energy so nas strokovnjaki energetskega sektorja že drugo leto zapored ocenili za najboljšega trgovca z električno energijo v vzhodni Evropi, med vsemi evropskimi trgovci pa smo osvojili četrto mesto. Že peto leto zapored je bil GEN-I izbran za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko Trusted Brand.

Našo zavezo za čim hitrejši prehod v zeleno, brezogljično družbo uresničujemo z blagovno znamko GEN-I Sonce, s katero ob trgovanju in dobavi energentov razvijamo tretji steber Skupine GEN-I – ponudbo energetskih storitev končnim odjemalcem. GEN-I prepoznava sonce kot praktično neomejen in istočasno vsem dostopen energetski vir, ki ima v Sloveniji največji potencial. Smo vodilni promotor samooskrbe za gospodinjstva in podjetja v Sloveniji. Do sedaj smo zgradili že več kot 700 domačih sončnih elektrarn na ključ, postavili prvo sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi in že vstopili na hrvaški trg, kjer smo zgradili prvo sončno elektrarno na poslovnem objektu.

Dolgoročno želimo postati vodilni igralec v regiji na področju e-mobilnosti. V sodelovanju s partnerji smo razvili pilotni sistem za upravljanje avtonomnega polnjenja električnih vozil, ki temelji na tehnologiji verižnih blokov. Razvijamo avtonomne polnilnice za električna vozila, ki delujejo na osnovi tehnologije razpršenih evidenc.

Organizacijska kultura in klima

Ključne lastnosti Skupine GEN-I so prodornost, inovativni pristopi in hitro odzivanje na razmere na trgu, ki jih uspešno realiziramo s strokovno ekipo in timskim delom. Z namenom uresničevanja naših poslovnih načrtov soustvarjamo delovno okolje, ki zaposlenim nudi možnosti in priložnosti za razvoj lastnih potencialov ter organizacijsko kulturo, ki sloni na naših temeljnih vrednotah:

Spoštovanje izkazujemo s povezovalnim delovanjem posameznika, pripravljenostjo sprejemanja mnenj drugih ter z dejavnim iskanjem rešitev, ki pripomorejo k sledenju skupnim ciljem.

Odgovornost se kaže v prizadevnem odnosu do dela, prevzemanju odgovornosti za lastne rezultate in v nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate.

Predanost je del naše korporacijske kulture in je izražena tako v odnosu zaposlenih do znanja, dela in sodelavcev, kot tudi do poslovnih partnerjev.

Vključenost iščemo in pričakujemo pri vsakem sodelavcu in jo pojmujemo kot aktivno prizadevanje za uresničevanje skupnih ciljev ter prevzemanje pobude za njihovo realizacijo.

Prilagodljivost enačimo s pozitivno naravnanostjo do sprememb, v katerih vidimo priložnost za rast.

Zaposleni v Skupini GEN-I predstavljajo največjo vrednost, saj kreirajo identiteto podjetja, način delovanja podjetja ter končne rezultate.

Vizija in cilji

Poslanstvo: zanesljivo partnerstvo
S profesionalnim in inovativnim pristopom učinkovito tržimo energente tako, da proizvodnim virom omogočamo konkurenčno odkupno ceno, končnim odjemalcem pa zagotavljamo kakovostno storitev, zanesljivo oskrbo in obvladovanje stroškov nakupa energije.

Vizija: najboljša izbira
Želimo biti najboljša izbira za vse segmente energetske verige – optimizacijo proizvodnje, trgovanje in optimizacijo porabe energentov. Zastavljeni cilj uspešno dosegamo z uravnoteženjem globalno-trgovalnih principov, s prilagajanjem specifikam lokalnih trgov, z inovativnim pristopom in negovanjem dolgoročnih partnerskih odnosov.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

K sodelovanju vabimo vse, ki jih zanima podatkovno podprto oblikovanje rešitev prihodnosti na področjih:

 • trgovanja z energenti,
 • analitike in algoritemskega trgovanja,
 • podatkovne znanosti in podatkovnega inženiringa,
 • e-mobilnosti,
 • samooskrbe iz obnovljivih virov energije,
 • digitalizacije poslovanja, procesne analitike in programiranja.

Kaj pričakujete od novih sodelavcev

Uspeh v dinamičnem in kompleksnem energetskem poslu je mogoč samo z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin. Naše eksperte odlikujejo odlično poznavanje trgov, poglobljena analitična in prognostična znanja, sposobnost suverenega upravljanja s tveganji in predanost. V svoji ekipi  vedno z veseljem pozdravimo nove, zanesljive in strokovne sodelavce naravoslovnih, tehničnih ter družboslovnih profilov, ki s svojim znanjem in energijo pripomorejo k uspešnosti družbe. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem pripravljenost na učenje in pridobivanje novih znanj, željo po nenehnem lastnem osebnem in strokovnem razvoju, pripravljenost za timsko delo, izrazito proaktivnost ter zavzetost za doseganje naših skupnih ciljev.

Kaj ponujate svojim zaposlenim

 • delo v dinamičnem mednarodnem delovnem okolju,
 • priložnost za strokovni in karierni razvoj,
 • pridobivanje specialističnih znanj s področja trgovanja in prodaje energentov,
 • spodbudno okolje za ustvarjanje dosežkov in presežkov.

Kategorije:
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • IT, računalništvo
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov