GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Vrbina 17, 8270 Krško, Slovenija

INTERNETNA STRAN: www.gen-i.si

E-NASLOV: zaposlitev@gen-i.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 570

Opis podjetja

Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu, ki svojim partnerjem ponuja najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov.

Sledimo viziji brezogljične družbe in načrtujemo prihodnost z učinkovito rabo obnovljivih virov energije in prilagodljivim odjemom. Verjamemo, da do nje vodijo digitalizacija in napredne tehnologije, zato smo usmerjeni k razvoju inovativnih rešitev za trajnostni način življenja. Kot eden vodilnih predstavnikov energetske industrije se zavedamo tudi družbene odgovornosti. Svoje poslanstvo udejanjamo z uporabo najnaprednejših modelov za obdelovanje velikih količin podatkov, ki nam omogočajo učinkovito implementacijo zelenih tehnologij.

Glavne dejavnosti podjetja

Glavne dejavnosti Skupine GEN-I so mednarodno trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom, njun odkup od proizvajalcev in prodaja obeh energentov končnim odjemalcem.. Kot prvi dobavitelj energije v regiji omogočamo tudi celovito storitev za energetsko samooskrbo z izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ. To v zadnjem obdobju dopolnjujemo z razvojem rešitev na področju e-mobilnosti in pametnega omrežja.

Organizacijska struktura in klima

V GEN-I se zavedamo, da zaposleni ustvarjamo delovno okolje, sodelovalne odnose ter oblikujemo vzdušje v podjetju. S stalno komunikacijo in spremljanjem ciljev na delovnem področju spodbujamo motivacijo, zavzetost in učinkovitost zaposlenih, kar pozitivno vpliva na uspešnost tako na ravni posameznika kot tudi na ravni podjetja.

V želji po tem, da bi vsi novo zaposleni pridobili vpogled v kulturo, vrednote in poslanstvo Skupine GEN-I ter hkrati čim hitreje spoznali delovanje podjetja, smo se odločili za vzpostavitev zelenega on-boardinga. Njegov sestavni del je tudi zelena, trajnostna pisarna, kjer še posebej intenzivno osveščamo, povezujemo in podpiramo aktivnosti, ki uresničujejo zeleno preobrazbo. Je naša skupna zelena prihodnost v malem, ki hkrati simbolizira prizadevanja GEN-I na področju trajnostne prihodnosti in zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Velik pomen za razvoj učinkovitega delovnega okolja ima nova poslovna stavba, ki jo načrtujemo. Za ugodno delovno okolje pa že zdaj skrbimo tudi tako, da imamo na delovnem mestu vedno dostopno kavo in sveže sadje.Vsak zaposleni je lahko hkrati član športnega društva.

Ključne lastnosti Skupine GEN-I so prodornost, inovativni pristopi in hitro odzivanje na razmere na trgu, ki jih uspešno realiziramo s strokovno ekipo in timskim delom. Z namenom uresničevanja naših poslovnih načrtov soustvarjamo delovno okolje, ki zaposlenim nudi možnosti in priložnosti za razvoj lastnih potencialov ter organizacijsko kulturo, ki sloni na naših temeljnih vrednotah. Verjamemo v znanje in talente, ki lahko s pravo podporo in motivacijo pripeljejo do skupnih ciljev in vrhunskih rezultatov.

Naša vizija in cilji

Skupina GEN-I se bo v prihodnjih letih celovito preobrazila. Organizacijska struktura Skupine GEN-I bo še naprej temeljila na treh stebrih, ki bodo nosilci prehoda v energetsko revolucijo: trgovanju, dobavi energije in razvoju energetskih storitev. Usmeritev v zelene tehnologije, ki ji že danes sledimo, nadgrajujemo z digitalizacijo poslovanja in uporabo najnaprednejših tehnologij za obdelovanje velikih količin podatkov. Z inovativnimi rešitvami bomo omogočali preobrazbo in prehod k trajnostni rabi energije.

Postali bomo vodilni ponudnik inovativnih produktov in storitev na evropskem energetskem trgu. Odjemalcem bomo zagotavljali storitve, ki jim bodo omogočale zeleno preobrazbo. Priložnosti bomo iskali na področjih nove rabe električne energije, upravljanja z močjo, upravljanja z baterijami, razvoja in ponudbe novih storitev, brezogljične mobilnosti, sinergij z ostalimi produkti in storitvami, novih trgov …

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Zaposlujemo na področjih:

 • Trajnostnega razvoja
 • Digitalizacije energetike
 • IT-ja
 • Tržne analitike
 • Trgovanja
 • Podatkovne znanosti

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Prepričani smo, da so talenti prihodnosti izrazito značajsko in osebnostno odprti, željni medsebojnega sodelovanja in povezovanja znotraj številnih projektov ter področji ter sposobni hitrega prilagajanja dinamičnim razmeram organizacijskih struktur. Aktivno se promoviramo kot podjetje, kjer ni dovolj samo delo in osebnostna rast, pomemben je učinek, ki ga pustiš na širši družbi. V Skupini GEN-I ves čas v svoje vrste vabimo sodelavce s področja naravoslovnih, ekonomskih in humanističnih ved. Z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin želimo postati pionir zelene revolucije v Sloveniji in širše.

Kaj ponujamo novim sodelavcem?

Postani del našega vsakdana in spoznaj naše prednosti:

 • soustvarjanje zelene energetske preobrazbe s prodornim, mladim in zavzetim kolektivom,
 • strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji in mentorskimi programi,
 • delo v inovativnem energetskem podjetju in dinamičnem mednarodnem okolju,
 • možnost testiranja novih zelenih tehnologij,
 • neomejene količine kave in sadja na delovnem mestu in
 • članstvo v aktivnem športnem društvu s 13 različnimi sekcijami, ki ponuja druženje z več kot 270 aktivnimi člani.

Kategorije:
 • Elektrotehnika in elektronika
 • IT, računalništvo
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov