GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Vrbina 17, 8270 Krško; OE Ljubljana, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, OE Nova Gorica; Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 45a, 5000 Nova Gorica

INTERNETNA STRAN: www. gen-i.si

E-NASLOV: zaposlitev@gen-i.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 350+

Opis podjetja

Skupina GEN-I se že od ustanovitve leta 2004 uvršča med najbolj inovativne in hitro rastoče akterje na evropskem energetskem trgu. Prisotnost na številnih mednarodnih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom nam omogoča premišljene, a pravočasne odzive na spremembe na lokalnih trgih in s tem stabilno rast poslovanja.

Z delovanjem v več kot 20 evropskih državah, s 17 hčerinskimi družbami in več kot 300 zaposlenimi lahko našim partnerjem ponudimo najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov. Partnerjem in poslovnim odjemalcem omogočamo izkoristiti priložnosti, ki izhajajo iz neprestanih sprememb na energetskih trgih in s tem ustvariti dodano vrednost, hkrati pa pomagamo upravljati s stroški energije in učinkovito obvladovati cenovna tveganja.

Energijo dobavljamo vsem segmentom končnih kupcev, gospodinjskim in manjšim poslovnim odjemalcem pa v okviru svojih blagovnih znamk Poceni elektrika in Poceni plin (Slovenija) ter Jeftina Struja (Hrvaška), zagotavljamo ugodne cene in zanesljivo oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom. Z novo blagovno znamko GEN-I Sonce smo tudi prvi dobavitelj energije, ki ponuja izgradnjo sončnih elektrarn za energetsko samooskrbo.

Glavne dejavnosti podjetja

Glavne dejavnosti Skupine GEN-I so mednarodno trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom, prodaja obeh energentov končnim odjemalcem ter z njima povezan odkup energentov od proizvajalcev. Kot prvi dobavitelj energije v regiji omogočamo tudi celovito storitev za energetsko samooskrbo z izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ.

Organizacijska kultura in klima

Ključne lastnosti Skupine GEN-I so prodornost, inovativni pristopi in hitro odzivanje na razmere na trgu, ki jih uspešno realiziramo s strokovno ekipo in timskim delom. Z namenom uresničevanje naših poslovnih načrtov soustvarjamo delovno okolje, ki zaposlenim nudi možnosti in priložnosti za razvoj lastnih potencialov in organizacijsko kulturo, ki sloni na naših temeljnih vrednotah:
Spoštovanje izkazujemo s povezovalnim delovanjem posameznika, pripravljenostjo sprejemanja mnenj drugih ter z dejavnim iskanjem rešitev, ki pripomorejo k sledenju skupnim ciljem.
Odgovornost se kaže v prizadevnem odnosu do dela, prevzemanju odgovornosti za lastne rezultate in v nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate.
Predanost je del naše korporacijske kulture in je izražena tako v odnosu zaposlenih do znanja, dela in sodelavcev kot tudi do poslovnih partnerjev.
Vključenost iščemo in pričakujemo pri vsakem sodelavcu in jo pojmujemo kot aktivno prizadevanje za uresničevanje skupnih ciljev ter prevzemanje pobude za njihovo realizacijo.
Prilagodljivost enačimo s pozitivno naravnanostjo do sprememb, v katerih vidimo priložnost za rast.
V GEN-I se zavedamo dejstva, da so zaposleni naša največja vrednost, saj kreirajo identiteto podjetja, način delovanja podjetja ter končne rezultate. Ni skritih elementov: ljudje so tisti, ki so specifika družbe.

Vizija in cilji

Vizija: najboljša izbira
Želimo biti najboljša izbira za vse segmente energetske verige – optimizacijo proizvodnje, trgovanje in optimizacijo porabe energentov. Zastavljeni cilj uspešno dosegamo z uravnoteženjem globalno-trgovalnih principov, s prilagajanjem specifikam lokalnih trgov, z inovativnim pristopom in negovanjem dolgoročnih partnerskih odnosov.

Poslanstvo: zanesljivo partnerstvo
S profesionalnim in inovativnim pristopom učinkovito tržimo energente tako, da proizvodnim virom omogočamo konkurenčno odkupno ceno, končnim odjemalcem pa zagotavljamo kakovostno storitev, zanesljivo oskrbo in obvladovanje stroškov nakupa energije.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima področje:
– digitalne preobrazbe
– trgovanja z energenti
– analitike
– IT

Vse naše razpise lahko spremljate tudi na spletni strani www.gen-i.si

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Uspeh v dinamičnem in kompleksnem energetskem poslu je mogoč samo z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin. Naše eksperte odlikujejo odlično poznavanje trgov, poglobljena analitična in prognostična znanja, sposobnost suverenega upravljanja s tveganji in predanost. V svoji ekipi  vedno z veseljem pozdravimo nove, zanesljive in strokovne sodelavce naravoslovnih, tehničnih ter ekonomksih profilov, ki s svojim znanjem in energijo pripomorejo k uspešnosti družbe. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem pripravljenost na učenje in pridobivanje novih znanj, željo po nenehnem lastnem osebnem in strokovnem razvoju, pripravljenost za timsko delo in medsebojno sodelovanje, izrazito proaktivnost ter vztrajnost in zavzetosti za doseganje naših skupnih ciljev.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

Delo v dinamičnem mednarodnem delovnem okolju.

Priložnost za strokovni in karierni razvoj.

Pridobivanje specialistističnih znanj s področja trgovanja in prodaje energentov.

Delo s prodornim, proaktivnim in zavzetim kolektivom.

Spodbudno okolje za ustvarjanje dosežkov in presežkov.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Elektrotehnika in elektronika
  • IT, računalništvo
  • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov