GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana

NASLOV PODJETJA: Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.generali.si

E-NASLOV: janja.hren@generali.com

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 430

Opis podjetja

Skupina Generali je mednarodno podjetje, ki je na trgu prisotno več kot 180 let. Ustanovljena je bila v Trstu leta 1831 in se že naslednje leto širila izven meja Italije: na Dunaj, v Prago in Budimpešto. Ob prelomu stoletja je odprla podružnice tudi na ostalih trgih in je danes prisotna v New Yorku, Veliki Britaniji, Hong Kongu, Tokiu, Dunaju, Panami, pa tudi v drugih državah, kjer posluje Europe Assistance.

S svojo prisotnostjo v več kot sto državah je ena največjih zavarovalniških skupin na evropskem in globalnem trgu.

Skupina Generali zaposluje kar 78.000 ljudi v več kot 60 državah sveta in ima več kot 72 milijonov strank.

V Sloveniji je zavarovalnica GENERALI d.d. prisotna od leta 1996 in že čez 10 let je postala največja tuja zavarovalnica, ki trenutno zaposluje več kot 400 ljudi.

Z jasno vizijo, odlično opredeljenimi poslovnimi cilji in skrbi za zavarovance je Generali že tradicionalno zavarovalnica z najbolj zadovoljnimi zavarovanci (Vir: Neodvisna raziskava GfK, Zavarovalniški monitor 2016).

Posledica izjemnega zadovoljstva zavarovancev je vsako leto večje število zavarovancev in sklenjenih polic. Od leta 2005 se je število zavarovancev dvignilo nad 187.000, število zavarovalnih polic pa se je iz nekaj nad 50.000 povečalo na nekaj čez 282.000. Nenehna rast števila zavarovancev in sklenjenih polic omogoča, da imamo v Sloveniji 11 pisarn in kar 9 škodnih centrov ter da z zavarovalnico sodeluje več kot 100 ekskluzivnih zavarovalnih zastopniških agencij ter več kot 260 ostalih pogodbenih partnerjev (zavarovalno zastopniške ter posredniške družbe, banke).

Neprestano razvijamo nove in konkurenčne produkte v skladu z željami in potrebami potrošnikov. Tako smo leta 2006 slovenskemu trgu ponudili inovativno prodajno pot Halo polica in posebno ponudbo za izkušene voznike. Leta 2009 smo postali prva zavarovalnica in do danes ostali edina v Sloveniji, ki zavarovancem vrne 10 % kasko premije avtomobilskega zavarovanja, varnim voznikom brezplačno zamrznemo tudi bonus. Svojim strankam ponujamo kakovostna in na svetovnih trgih preizkušena zavarovanja.

Naše največje bogastvo so zaposleni, zato si prizadevamo, da bi bili zadovoljni in motivirani. Nenehno vlagamo sredstva in energijo v razvoj kadrov, njihovo napredovanje in zadovoljstvo na delovnem mestu. Ponosni smo na certifikat Družini prijazno podjetje in na ukrepe, s katerimi želimo še povečati zadovoljstvo zaposlenih.

Glavne dejavnosti podjetja

Podjetje GENERALI d.d. se ukvarja z razvojem in trženjem življenjskih, premoženjskih in avtomobilskih zavarovanj.

Organizacijska kultura in klima

Zaposleni v podjetju smo odprti, pozitivno naravnani, usmerjeni k strankam, pri svojem delu pa sledimo vrednotam Skupine Generali. Te vrednote so:

DELIVER ON THE PROMISE: Z našimi zaposlenimi, zavarovanci in delničarji želimo zgraditi dolgoročen odnos vzajemnega zaupanja. Vse naše delo je posvečeno izboljšanju življenj naših zavarovancev. Z disciplino in integriteto se zavezujemo, da bomo izpolnili dano obljubo in si prizadevali za naš dolgotrajni odnos.
VALUE OUR PEOPLE: Cenimo naše zaposlene, spodbujamo različnost in vlagamo v trajno učenje in rast, tako da ustvarjamo pregledno, povezano in dostopno delovno okolje. Razvoj naših zaposlenih bo zagotovil dolgoročno prihodnost podjetja.
LIVE THE COMMUNITY: Ponosni smo, da smo del globalne Skupine z močnimi in trajnimi odnosi na vseh trgih, kjer poslujemo, s posluhom za teme socialne odgovornosti. Na vsakem trgu se počutimo doma.
BE OPEN: Smo radovedni, dostopni, proaktivni in dinamični ljudje, z odprto in raznoliko miselnostjo. Na svet želimo gledati iz različnih perspektiv.

Naša vizija in cilji

NAŠA VIZIJA
Our purpose is to actively protect and enhance people’s lives.

Actively: Smo proaktivni in si prizadevamo izboljšati življenja ljudi, s tem da ponujamo zavarovalne rešitve po meri posameznika.
Protect: Posvetili smo se samemu bistvu zavarovanj – upravljanju in zmanjševanju tveganj posameznikov in institucij.
Enhance: Generali je zavezan ustvarjanju višje vrednosti.
People: Zavzeto skrbimo za prihodnost in življenja tako naših zaposlenih kot tudi naših zavarovancev.
Lives: Nedvomno vplivamo na kakovost življenja ljudi. Blaginja, varnost, svetovanje in storitve so ključna orodja za izboljšanje izbranega načina življenja ljudi na dolgi rok.

NAŠE POSLANSTVO
Our mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions.

First choice: Spontan, naraven odziv, ki priznava najboljšo ponudbo na trgu, ki temelji na jasnih prednostih in ugodnostih.
Delivering: Zagotavljamo uspeh in si prizadevamo za najvišje dosežke.
Relevant: Znamo predvidevati in zadovoljiti potrebe, izkoristiti priložnost. Rešitve prilagajamo posamezniku glede na njegove potrebe in navade, ki jih spoštujemo.
Accessible: Ponudba, ki je predvsem enostavna. Dosegljiva, razumljiva in uporabna. Vedno na voljo ter po konkurenčni ceni.
Insurance Solutions: Želimo ponuditi celovite zavarovalne rešitve, ki so prilagojene posamezniku in so kombinacija varnosti, svetovanja in storitve.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

  • sodelavce v prodaji, zavarovalne zastopnike

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Od novih sodelavcev pričakujemo, da so učljivi, samoiniciativni, samostojni pri delu, ciljno usmerjeni, timski igralci. Usmerjeni morajo biti k strankam (notranjim in zunanjim), imeti dobre komunikacijske sposobnosti in sodobno računalniško pismenost. Ker smo mednarodno podjetje, pa je dobrodošlo tudi znanje tujih jezikov.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Našim zaposlenim ponujamo dinamično in izzivov polno delo v mednarodnem podjetju, ki se zaveda, da zaposleni predstavljajo jedro podjetja. Zato se nenehno trudimo, da skrbimo za dobro počutje naših zaposlenih. Smo prejemnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje, v okviru katerega izvajamo 18 ukrepov namenjenih lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Skrbimo za zdravje na delovnem mestu, združeni smo tudi v Športno društvo Generali, preko katerega spodbujamo naše zaposlene k zdravemu načinu življenja. Na ravni Skupine Generali letno izvajamo anketo o pripadnosti “Engagement survey”, na podlagi katere sprejemamo akcijske načrte in izvajamo ukrepe, ki so namenenjeni izboljšanju zadovoljstva in motivacije zaposlenih. Naši novo zaposleni niso prepuščeni samim sebi, saj smo vzpostavili temeljit način podpore v prvih mesecih, vključno s strokovnim mentorskim sistemom. Dnevno sledimo naši vrednoti “Value our people”.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov