GEOPLAN srl

NASLOV PODJETJA: Via San Giuseppe, 38/G - 31015 Conegliano (TV) - Italy

INTERNETNA STRAN: www.geoplan.it

E-NASLOV: sviluppo@geoplan.it

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS PODJETJA

Geoplan je italijansko hčerinsko podjetje nemške multinacionalke Städte-Verlag. Gre za družinsko založniško hišo, ki uspešno deluje že od leta 1951.
Uspeh podjetja sloni na sredstvih za informiranje, ki s seboj ne prinašajo stroškov in ki so financirana s prodajo oglasnega prostora. Geoplan ter druga nemška, avstrijska, švicarska, poljska, madžarska in ameriška podjetja skupine opazujejo trge, razumejo njihove edinstvene lastnosti in vnaprej odkrivajo nove trende.
Tako ustvarjamo nove poslovne priložnosti in neprestano razvijamo svoj karierni porftelj.

V naših poslovnih prostorih v mestu Conegliano v pokrajini Treviso je zaposlenih preko 30 sodelavk in sodelavcev, več kot 100 oglaševalskih svetovalcev pa pomaga približno 
100.000 naročnikom.

Geoplan Italia je podjetje, ki se vedno širi. Zato išče nove vodje prodaje tako za italijansko tržišče kot za preostale podružnice.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Podjetje z več kot 25-letno tradicijo se osredotoča na dobavo informacijskih storitev brez stroškov za javno upravo, ki so financirane s prodajo oglasnih prostorov tako lokalnim kot globalnim podjetjem. MAP, WEB, APP in MAGAZINE so najpomembnejši proizvodi, ki jih nudi podjetje Geoplan.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Geoplan je dinamično in fleksibilno podjetje, ki skuša vedno izboljšati svoje storitve. Uspeh podjetja temelji na daljnosežnem razvoju, brezkompromisni težnji po kakovostnih storitvah ter motivaciji naših sodelavk in sodelavcev, saj smo podjetje, ki se ukvarja s komunikacijo.

VIZIJA IN CILJI

Nuditi našim naročnikom koristne ter oprijemljive in uspešne storitve, pri čemer želimo spodbuditi lokalno podjetništvo.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELITE ZAPOLNITI

Z željo, da bi razvejilo svojo prodajno mrežo, podjetje Geoplan izbira agente ali prodajalce (m/ž) za še nezasedene pokrajine v naslednjih deželah: Ligurija, Lombardija, Piemont, Furlanija – Julijska krajina, Emilija – Romanja, Toskana, Marke, Lacij, Apulija, Kampanija, Kalabrija, Benečija, Sardinija in Sicilija.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Pričakujemo:
• dinamične in fleksibilne osebe,
• identifikacijsko številko za DDV,
• takojšno pripravljenost na delo za polni delovni čas.

Najprimernejši kandidati so strokovnjaki za prodajo z lastnim prevoznim sredstvom.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

Nudimo:
• odlično priložnost za zaslužek od samega začetka (4500,00‒5500,00 EUR mesečno),
• možnost za strokovno rast,
• predplačilo provizije dvakrat mesečno,
• izobraževanje in mentorstvo,
• delovno mesto v bližini stalnega prebivališča,
• storitve sklada Enasarco (italijanskega državnega urada za podporo prodajnim agentom in predstavnikom),
• sestanke, ki jih določi podjetje.

DESCRIZINE DELL’IMPRESA

Geoplan è la filiale italiana di una multinazionale tedesca, la Städte-Verlag. Una casa editrice a conduzione familiare che opera con successo fin dal 1951.
La base del successo sono i mezzi di informazione a costo zero finanziati dalle inserzioni pubblicitarie. Geoplan e le altre aziende del gruppo in Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Ungheria e Stati Uniti osservano il mercato, capiscono le particolarità autoctone e scoprono in anticipo i nuovi trend.
Così creiamo nuovi business e continuiamo a sviluppare il nostro portfolio.

Negli uffici a Conegliano, Treviso, lavorano più di 30 collaboratori e collaboratrici e più di 100 consulenti pubblicitari seguono circa 
100.000 clienti.

Geoplan Italia è un’azienda in costante espansione. Per cui cerchiamo sia per il mercato italiano, che per le altre filiali, dei nuovi sales manager.

ATTIVITÀ PRINCIPALI DELLA SOCIETÀ

L’azienda, con più di 25 anni di storia, è specializzata nella fornitura di servizi di informazione a costo zero per la pubblica amministrazione grazie alle inserzioni pubblicitarie delle attività locali e non. I principali prodotti che Geoplan offre sono MAP, WEB, APP, MAGAZINE.

LA CULTURA ORGANIZZATIVA E CLIMA NELL’AZIENDA

Geoplan è un azienda dinamica e flessibile, sempre attenta alle innovazioni. Come impresa di comunicazione il nostro successo si basa su uno sviluppo aziendale lungimirante, un’esigenza di qualità senza compromessi e la motivazione dei nostri collaboratori e collaboratrici.

LA VOSTRE IDEE E GLI OBIETTIVI

Portare benefici e soddisfazioni concrete ai nostri Clienti favorendo il business locale.

POSTI DI LAVORO CHE SI DESIDERATE OCCUPARE

Per il completamento della propria rete vendita, Geoplan seleziona agenti/venditori ambosessi per le province libere delle regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Veneto, Sardegna, Sicilia.

COSA VI ASPETTATE DAI NUOVI DIPENDENTI?

Si richiedono:
• persone dinamiche e flessibili;
• partita IVA;
• disponibilità a lavorare a tempo pieno da subito.

I candidati ideali sono professionisti della vendita, automuniti.

COSA OFFRITE AI PROPRI DIPENDENTI?

Si offrono:
• ottime possibilità di guadagno da subito (4.500,00/5.500,00 mensili),
• possibilità di crescita professionale,
• acconti provvigionali bimensili,
• periodo di istruzione e affiancamento,
• zona di attività vicino residenza,
• inquadramento Enasarco,
• appuntamenti prefissati dall’Azienda.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov