I. gimnazija v Celju

NASLOV PODJETJA: Kajuhova 2, 3000 Celje

INTERNETNA STRAN: www.prvagim.si/

E-NASLOV: svetovalna@prvagim.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 95

Opis organizacije

Programi na I. gimnaziji v Celju: splošna, klasična, športna in umetniška gimnazija ter vzporedno glasbeno izobraževanje.

Posebnosti naše šole so:
– Prirejanje tradicionalnih dogodkov (koncert pevskega zbora in orkestra, Top Classic, Kulturni maraton, Plesni večer).
– Dogovorno ocenjevanje znanja.
– Naravni govorci za tuje jezike.
– Intenzivni pouk računalništva in informatike.
– Najbolj športna srednja šola.
– Doseganje nadpovprečnih rezultatov na maturi.

Glavne dejavnosti organizacije

Na I. gimnaziji v Celju ponujamo izobraževalne programe: gimnazija, gimnazija (š), klasična gimnazija, umetniška gimnazija – glasbena smer in vzporedno glasbeno izobraževanje. Na šoli ponujamo več kot 50 različnih obšolskih dejavnosti.

Naša vizija in cilji

Vizijo in temeljne cilje I. gimnazije v Celju kot trajnostno opredelitev za sedanjost in
prihodnost šole z več kot 200-letno žlahtno tradicijo oblikujemo ob upoštevanju in
spoštovanju pedagoškega trikotnika: profesorji – dijaki – starši.
Vizija šole temelji na antičnem vzgojnem idealu »Mens sana in corpore sano«. Dijaki I.
gimnazije v Celju naj se v štirih srednješolskih letih razvijejo v zdrave, čim celovitejše
osebnosti, usvojijo znanja in spretnosti v skladu s cilji gimnazijskih programov, svoje
znanje pa naj znajo in zmorejo učinkovito in koristno uporabiti za svojo strokovno in
osebnostno rast ter kakovostno življenje v skupnosti.
Prva celjska gimnazija (ustanovljena leta 1808) si torej prizadeva, da njeni dijaki:
– pridobijo široko splošno, a tudi čim bolj poglobljeno strokovno/predmetno znanje;
– usvojijo bistvena vseživljenjska znanja in veščine na vseh predmetnih področjih
(ključne kompetence);
– usvojijo znanja v skladu z zahtevami zaključnega eksternega izpita – mature;
– usvojijo strategije za zahteven univerzitetni študij in načrtovanje poklicne kariere;
– se ozavestijo in usposobijo za vseživljenjsko učenje;
– razvijejo strategije mišljenja in so sposobni samostojnega, kritičnega odločanja;
– razvijejo sposobnosti za reševanje problemov, načrtovanje in timsko delo;
– usvojijo komunikacijske spretnosti in spretnosti za obvladovanje sodobnih
informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Želimo, da dijaki osebnostno zrastejo in postanejo psihofizično celovite, samostojne in
odgovorne osebnosti, ki se zavedajo vrednot in jih spoštujejo, znajo in zmorejo pa
ustvarjalno živeti ter učinkovito delati z ljudmi in za ljudi.

Kaj ponujamo obiskovalcem / kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici?

Predstavitev posameznih izobraževalnih programov: gimnazija, športna gimnazija, klasična gimnazija,umetniška gimnazija: glasbeno področje in vzporedno glasbeno izobraževanje. Predstavitev obšolskih dejavnosti, šolskih ekskurzij, izvedba eksperimentov, kulturni program.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov