Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina

NASLOV PODJETJA: Cesta IV. prekomorske 61, 5270 Ajdovščina

INTERNETNA STRAN: http://www.mladi-in-obcina.si/

E-NASLOV: info@institut-imp.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

test

OPIS ORGANIZACIJE

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj.

Delo inštituta je primarno usmerjeno v:

•omogočanje neformalnega učenja in usposabljanja ter večanje kompetenc mladih z namenom lažjega prehoda na trg dela;
•spodbujanje sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi;
•večanje stopnje aktivnega državljanstva mladih;
•vzpostavljanje mehanizmov participacije mladih na lokalni ravni;
•vzpostavljanje mehanizmov za povečanje avtonomije mladih.

V okviru projekta “Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela ” si Inštitut za mladinsko politiko prizadeva oblikovati ukrepe za večanje zaposlenosti mladih ter mlade povezati z lokalnimi delodajalci. V ta namen nudi mladim usposabljanja za krepitev njihovih kompetenc ter praktično usposabljanje pri potencialnih delodajalcih iz lokalnega okolja.

GLAVNE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE

Delovanje Inštituta za mladinsko politiko odgovarja na izzive družbenega dogajanja na mladinskem področju v Sloveniji s poudarkom na krepitvi relativno šibko razvitega področja lokalnih mladinskih politik, večanju zaposljivosti mladih na lokalnem trgu dela ter krepitvi aktivnega državljanstva mladih.

KAJ PONUJAMO OBISKOVALCEM / KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI

V okviru projekta : “Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela” Inštitut za mladinsko politiko ponuja mladim iskalcem zaposlitve možnost udeležbe na BREZPLAČNIH usposabljanjih, ki obsegajo:
Uvodna usposabljanja. Predavanja in delavnice, na katerih udeleženci pridobivajo začetna znanja, potrebna za vključevanje v naslednji dve fazi usposabljanja, ki sta praktično naravnani;

Praktičnega dela pri mladinskih in drugih nevladnih organizacijah, s čimer se krepi samoiniciativnost mladih in poznavanje projektnega dela. Udeleženci pridobljena znanja iz prve faze uporabijo v praksi ter osvajajo kompetence, kot so timsko delo, samoiniciativnost, prilagodljivost, odgovornost – kompetence, ki so dobrodošle na vsakem delovnem mestu;

Usposabljanja na delovnem mestu pri lokalnem delodajalcu. Udeleženci so vključeni v praktično usposabljanje pri potencialnem lokalnem delodajalcu, kjer pridobivajo znanja in izkušnje za potencialno zaposlitev. Usposabljanje poteka pod mentorstvom strokovnjaka iz podjetja.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov