Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

NASLOV PODJETJA: Dimičeva ulica 13

INTERNETNA STRAN: www.spiritslovenia.si

E-NASLOV: 89

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS ORGANIZACIJE

Poslanstvo agencije je biti aktiven del poslovnega okolja ter zagotavljati konkurenčnost in promocijo slovenskega gospodarstva in turizma. Javna agencija SPIRIT Slovenija si prizadeva postati institucija, ki v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ostalimi deležniki nudi slovenskim podjetjem učinkovito in celovito podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu. Svoje poslanstvo agencija uresničuje s povezovanjem znanja in kompetenc na vseh ključnih, medsebojno povezanih področjih, ki pogojujejo konkurenčnost gospodarstva, s ciljem povečevanja dodane vrednosti, ustvarjanja kakovostnih delovnih mest in dolgoročne konkurenčnosti.

Agencija uresničuje cilje strateških usmeritev in ciljnih področij razvojnih programov Vlade RS z učinkovitim izvajanjem ukrepov razvojne politike in stalnim spremljanjem ter vrednotenjem učinkov. Svoje storitve izvaja po načelu vse na enem mestu, saj so pod eno streho združene ključne aktivnosti, ki jih potrebujejo podjetja v vseh stopnjah življenjskega cikla.

GLAVNE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE

Z združitvijo institucij Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Slovenske turistične organizacije in Javne agencije za tehnološki razvoj RS je nastala agencija, ki slovenskemu gospodarstvu zagotavlja podporo na usklajen, pregleden in celovit način na najpomembnejših področjih slovenskega gospodarstva:
Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj
Internacionalizacija in tuje neposredne investicije
Turizem

VIZIJA IN CILJI

Agencija uresničuje cilje strateških usmeritev in ciljnih področij razvojnih programov Vlade RS z učinkovitim izvajanjem ukrepov razvojne politike in stalnim spremljanjem ter vrednotenjem učinkov. Svoje storitve izvaja po načelu vse na enem mestu, saj so pod eno streho združene ključne aktivnosti, ki jih potrebujejo podjetja v vseh stopnjah življenjskega cikla.

KAJ PONUJAMO OBISKOVALCEM / KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI

Informacije povezane s podpornim okoljem za podjetnike. Konkretno pa tudi o projektu IZZIVI MLADIM, ki ga izvajamo.

NAZAJ NA VSA PODJETJA

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov