Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

NASLOV PODJETJA: Dunajska 20, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: http://www.sklad-kadri.si/

E-NASLOV: info@sklad-kadri.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 110

OPIS PODJETJA

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je osrednja institucija v Sloveniji na področju spodbujanja razvoja kadrov, štipendiranja in zaposlovanja invalidov ter zagotavljanja tako pravic otrokom do nadomestila preživnine kot tudi delavcem v primeru insolventnosti delodajalca. Sklad s pomočjo evropskih sredstev izvaja različne programe, s katerimi skrbi za razvoj ljudi od šolanja do zaključka karierne poti. Ne sejmu bomo posebej predstavili dva programa, ki sta sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada, in sicer Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD) ter Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR). Program PUD je namenjen zagotavljanju boljše usklajenosti in povezanosti poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela, kjer preko razpisov spodbujamo delodajalce k izvajanju praktičnega izobraževanja. Program DIR pa bo predstavil možnosti za povračilo šolnin za dvig izobrazbene ravni, in sicer za srednješolsko izobraževanje.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov