JZ Regijsko študijsko središče

NASLOV PODJETJA: Mariborska c. 7, Celje

INTERNETNA STRAN: www.rss-ce.si

E-NASLOV: info@rss-ce.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 4

Opis podjetja

Regijsko študijsko središče (v nadaljevanju RŠS) je javni zavod pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije, ustanovljen leta 2002. Ustanoviteljice zavoda so občine (24 občin Savinjske (statistične) regije), regijski območni gospodarski zbornici, Velenje, ter 6 regijskih območnih obrtno – podjetniških zbornic.

Glavne dejavnosti podjetja

Regijsko študijsko središče je ustanovitelj treh visokošolskih zavodov s sedežem v Savinjski regiji, in sicer:

– Visoke šole za varstvo okolja s sedežem v Velenju, ki izvaja visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije (redni in izredni študij) ter magistrski študijski program 2. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije (izredni študij);

– Visoke zdravstvene šole v Celju, ki izvaja visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega (izredni študij) ter magistrski študijski program 2. stopnje Paliativna oskrba (izredni študij) in

-Visoke šole za proizvodno inženirstvo s sedežem v Celju, ki izvaja visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo.

Visokošolski zavodi in študijski programi so bili razviti na perspektivnih študijskih in zaposlitvenih področjih, ki so deficitarna in ki izkazujejo visoke potrebe po kadrih tudi v prihodnosti. Visokošolske zavode odlikuje fleksibilna izvedba študijskih programov, prilagojena potrebam študentov, možnost opravljanja dela študijskih obveznosti na partnerskih inštitucijah v tujini, možnosti vključevanja v raziskovalno in projektno delo ter visokošolski učitelji, z izkušnjami iz delovnega okolja in bogatim aplikativnim raziskovalnim delom.

Na stojnici Regijskega študijskega središča se bodo obiskovalci lahko seznanili s študijskimi programi in obštudijsko dejavnostjo visokih šol, ki delujejo v okviru Regijskega študijskega središča, in sicer Visoke šole za varstvo okolja, Visoke zdravstvene šole v Celju ter Visoke šole za proizvodno inženirstvo.

Naša vizija in cilji

Primarna dejavnost Regijskega študijskega središča je ustanavljanje visokošolskih zavodov, razvoj študijskih programov ter zagotavljanje pogojev za kakovostno rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj smo, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti. S kakovostnim in potrebam regije prilagojenim razvojem visokega šolstva bomo prispevamo k: – izboljšanju dostopnosti do visokošolskega izobraževanja, – zmanjšanju odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah; – povečanju sodelovanja gospodarstva in okolja z visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, – ustvarjanju kakovostnih delovnih mest za vrhunsko izobražene strokovnjake v visokem šolstvu in drugi visokošolski infrastrukturi, – zmanjšanju odliva visoko usposobljenega kadra, in tako prispevali k povečanju gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka regije.

Kategorije:
  • Administracija in druga pisarniška dela
  • Delodajalci
  • Pravo in HR, kadri
  • Vodenje, svetovanje
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov