Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo

NASLOV PODJETJA: Titov trg 4, 6000 Koper

INTERNETNA STRAN: https://www.kariernicenter.upr.si/

E-NASLOV: kariernicenter@upr.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: +700

Opis podjetja

Karierni center UP preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega okolja predstavlja dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, t.j. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.

Področja delovanja KC UP so:

– celostni program vodenja osebne kariere (osebno in poslovno svetovanje),

– programi vseživljenjskega učenja KC UP (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja),

– Štipendijski sklad UP in drugo.

Dejavnosti kariernega centra so namenjene:

 • dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija,
 • študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja, usmerjenega v širitev kompetenc in usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela ter vključevanja v vseživljenjsko šolo,
 • zaposlenim na univerzi in drugim željnim novega znanja ter
 • širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov vseživljenjskega učenja ter pripravo tržnih analiz.

Glavne dejavnosti podjetja

Področja delovanja KC UP so:

 • celostni program vodenja osebne kariere (osebno in poslovno svetovanje),
 • programi vseživljenjskega učenja KC UP (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja),
 • razvojno-raziskovalna dejavnost na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije,
 • Alumni UP: okrepitev vloge diplomantov kot ambasadorjev univerze,
 • umestitev vsebin karierne orientacije v kreditni sistem,
 • skrbništvo Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem,
 • tržna, informacijska in promocijska dejavnost.

Organizacijska struktura in klima

Smo majhen kolektiv v katerem vlada odlična delovna klima.

Naša vizija in cilji

Naša vizija je vzpostavitev samoreguliranega, finančno vzdržnega modela podpore razvoja kariere na Univerzi na Primorskem.

Preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega okolja predstavlja Karierni center Univerze na Primorskem (KC UP) dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo študijskemu procesu, osebni in profesionalni rasti naših uporabnikov ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, tj. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Od novih sodelavcev pričakujemo zanesljivost, samoiniciativnost, kreativnost in željo pri pridobivanju novega znanja.

Kaj ponujamo svojim sodelavcem

Dinamično in kreativno delavno okolje, v katerem lahko razvijate svoje potenciale.

Kategorije:
 • Izobraževalne ustanove
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov