Krka, d. d., Novo mesto

NASLOV PODJETJA: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

INTERNETNA STRAN: www.krka.si

E-NASLOV: /

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: KRKA SLO - 4.330

Opis podjetja

Skupino Krka poleg matične družbe Krka, d. d., Novo mesto sestavljajo odvisne družbe v Sloveniji in tujini, kjer imamo več kot 40 podjetij in predstavništev. Osredotočeni smo na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Svoje izdelke prodajamo v več kot 70 državah, v tujini dela več kot polovica vseh zaposlenih v skupini Krka.

Več kot 90 % izdelkov prodamo zunaj Slovenije. Mednarodno prisotnost utrjujemo z lastnimi proizvodno-distribucijskimi centri v Sloveniji, Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji. Naši največji trgi so trgi srednje in vzhodne Evrope, zahodnoevropski trgi, trgi jugovzhodne Evrope in domači trg. Svoje izdelke tržimo tudi v Afriki, na Arabskem polotoku in Daljnem Vzhodu. S kakovostnimi, učinkovitimi in varnimi izdelki pokrivamo večino terapevtskih področij bolezni sodobnega časa.

Krkina konkurenčna prednost je vertikalno integriran poslovni model, ki omogoča načrtovanje in obvladovanje celotnega procesa od zahtev kupcev, razvoja in raziskav, proizvodnje surovin, nabave, proizvodnje, skladiščenja, kontrole, zagotavljanja kakovosti, distribucije do trženja in spremljanja zadovoljstva kupcev. Zdravila razvijamo od učinkovine do končnega izdelka, obenem pa zanje pridobivamo registracije na različnih trgih. Rezultate razvojnega dela ščitimo s patentnimi prijavami.

Odgovornost do družbenega okolja je trdno vpeta v strategijo našega poslovanja in je naša temeljna zaveza za sodelovanje z okoljem, v katerem delujemo. Svoje temeljno poslanstvo živeti zdravo življenje kot družbeno odgovorno podjetje izražamo na več področjih, in sicer kot odgovornost do zaposlenih, vlagateljev, inštitucij, kupcev in končnih uporabnikov (bolnikov), odgovornost do družbenega okolja (sponzorstva in donacije) ter kot odgovornost do naravnega okolja (skrb za okolje).

http://www.krka.si/sl/o-krki/

Glavne dejavnosti podjetja

Osnovna dejavnost skupine Krka je razvoj, proizvodnja, trženje in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, ponudbo pa dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve Term Krka.

Organizacijska kultura in klima

Kot mednarodno podjetje izkoriščamo prednosti mednarodnega okolja in si prizadevamo za odličnost na vseh področjih. Posebej cenimo visoko kakovost in znanje, ki sta potrebna za doseganje vrhunskih rezultatov.

Središče naše organizacijske kulture so naše skupne vrednote. Gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Cenimo znanje in spodbujamo ustvarjalnost. Sodelavcem omogočamo optimalne pogoje za delo in razvoj. Zavedamo se, da vsi zaposleni s svojim znanjem, odgovornim odnosom do dela, visoko motiviranostjo, mednarodnim delovanjem in timskim delom predstavljajo eno najpomembnejših konkurenčnih prednosti Krke.

Znanje je v Krki vrednota. Zaposleni v skupini Krka so visoko usposobljeni, saj jih ima več kot 55 % najmanj univerzitetno izobrazbo. Razvijamo lastne izobraževalne programe. Skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter osebni in strokovni razvoj. Štipendiramo mlade na naravoslovnih in tehničnih smereh, zlasti farmacevte in kemike.

Vaša vizija in cilji

Poslanstvo: Živeti zdravo življenje.

Vizija: Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

Vrednote:
hitrost in fleksibilnost
partnerstvo in zaupanje
kreativnost in učinkovitost

Ključni strateški cilji do leta 2020:

 • Dosegati povprečno letno količinsko rast prodaje v višini najmanj 5 %.
 • Hkrati z organsko rastjo zagotavljati rast tudi s prevzemi in dolgoročnimi poslovnimi povezavami (vključno z joint ventures).
 • V petletnem strateškem obdobju za morebitne prevzeme poslovno zanimivih in razpoložljivih podjetij nameniti nekaj sto milijonov evrov.
 • Dosegati najmanj tretjinski delež novih izdelkov v skupni prodaji.
 • Lansirati izbrane izdelke na izbranih ključnih trgih kot prvi generik.
 • Krepiti konkurenčne prednosti nabora izdelkov.
 • Ohranjati čim večji delež vertikalno integriranih izdelkov.
 • Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
 • Povečati stroškovno učinkovitost izdelkov.
 • Povečati inovativnost vseh poslovnih funkcij.
 • Ohraniti samostojnost.

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Od novih sodelavcev pričakujemo pripravljenost na delovanje v mednarodnem podjetju, samostojnost in samoiniciativnost pri delu. Prav tako pričakujemo strokovnost in pripravljenost na nenehno izpopolnjevanje znanj.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

 • Strokovna izobraževanja in izobraževanja za osebnostno rast, ki jih organizira Krkina služba Razvoj in izobraževanje kadrov.
 • V skladu s potrebami omogočamo specialistični in podiplomski študij.
 • Zaposlenim omogočamo dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Skrbimo za zdravo življenje zaposlenih in dobre medsebojne odnose in v ta namen organiziramo različne športne, kulturne in družabne aktivnosti in prireditve.
  Spodbujamo zavzetost in lojalnost, nagrajujemo odličnost.

Kategorije:
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • Gostinstvo in turizem
 • IT, računalništvo
 • Kemija in farmacija
 • Marketing, PR
 • Proizvodnja, industrija
 • Strojništvo in metalurgija
 • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov