KRKA, d. d., Novo mesto

NASLOV PODJETJA: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

INTERNETNA STRAN: www.krka.si/

E-NASLOV: KRKA SLO 4.304, Terme KRKA 582, Skupina KRKA 10.534

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: Mednarodno podjetje

OPIS PODJETJA

Skupino Krka poleg matične družbe Krka, d. d., Novo mesto sestavljajo odvisne družbe v Sloveniji in tujini, kjer imamo več kot 40 podjetij in predstavništev. Osredotočeni smo na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Svoje izdelke prodajamo v več kot 70 državah, v tujini dela več kot polovica vseh zaposlenih v skupini Krka.

Več kot 90 % izdelkov prodamo zunaj Slovenije. Mednarodno prisotnost utrjujemo z lastnimi proizvodno-distribucijskimi centri v Sloveniji, Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji. Naši največji trgi so trgi srednje in vzhodne Evrope, zahodnoevropski trgi, trgi jugovzhodne Evrope in domači trg. Svoje izdelke tržimo tudi v Afriki, na Arabskem polotoku in Daljnem Vzhodu. S kakovostnimi, učinkovitimi in varnimi izdelki pokrivamo večino terapevtskih področij bolezni sodobnega časa.

Krkina konkurenčna prednost je vertikalno integriran poslovni model, ki omogoča načrtovanje in obvladovanje celotnega procesa od zahtev kupcev, razvoja in raziskav, proizvodnje surovin, nabave, proizvodnje, skladiščenja, kontrole, zagotavljanja kakovosti, distribucije do trženja in spremljanja zadovoljstva kupcev. Zdravila razvijamo od učinkovine do končnega izdelka, obenem pa zanje pridobivamo registracije na različnih trgih. Rezultate razvojnega dela ščitimo s patentnimi prijavami.

Odgovornost do družbenega okolja je trdno vpeta v strategijo našega poslovanja in je naša temeljna zaveza za sodelovanje z okoljem, v katerem delujemo. Svoje temeljno poslanstvo živeti zdravo življenje kot družbeno odgovorno podjetje izražamo na več področjih, in sicer kot odgovornost do zaposlenih, vlagateljev, inštitucij, kupcev in končnih uporabnikov (bolnikov), odgovornost do družbenega okolja (sponzorstva in donacije) ter kot odgovornost do naravnega okolja (skrb za okolje).

www.krka.si/sl/o-krki/

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Osnovna dejavnost skupine Krka je razvoj, proizvodnja, trženje in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, ponudbo pa dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve Term Krka.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Kot mednarodno podjetje izkoriščamo prednosti mednarodnega okolja in si prizadevamo za odličnost na vseh področjih. Posebej cenimo visoko kakovost in znanje, ki sta potrebna za doseganje vrhunskih rezultatov.
Središče naše organizacijske kulture so naše skupne vrednote. Gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Cenimo znanje in spodbujamo ustvarjalnost. Sodelavcem omogočamo optimalne pogoje za delo in razvoj. Zavedamo se, da vsi zaposleni s svojim znanjem, odgovornim odnosom do dela, visoko motiviranostjo, mednarodnim delovanjem in timskim delom predstavljajo eno najpomembnejših konkurenčnih prednosti Krke.
Znanje je v Krki vrednota. Zaposleni v skupini Krka so visoko usposobljeni, saj jih ima več kot 55 % najmanj univerzitetno izobrazbo. Razvijamo lastne izobraževalne programe. Skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter osebni in strokovni razvoj. Štipendiramo mlade na naravoslovnih in tehničnih smereh, zlasti farmacevte in kemike.

VIZIJA IN CILJI

Poslanstvo: Živeti zdravo življenje.
Naša osnovna naloga je omogočati ljudem zdravo in kakovostno življenje. Uresničujemo jo z bogato paleto izdelkov in storitev, z vlaganjem v ljudi in okolje, s sponzorstvom in donatorstvom.

Vizija:Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.
To dosegamo samostojno s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov na področju razvoja, oskrbe z izdelki, trženja in prodaje.

Vrednote:
hitrost in fleksibilnost
partnerstvo in zaupanje
kreativnost in učinkovitost

Ključni strateški cilji do konca leta 2016:
• Dosegati najmanj 6-odstotno povprečno letno rast prodaje.
• Ob organski rasti zagotoviti tudi rast s prevzemi in dolgoročnimi poslovnimi povezavami.
• Dosegati najmanj tretjinski delež novih izdelkov v skupni prodaji.
• Krepiti konkurenčno prednost izdelkov ob ohranjanju čim večjega deleža vertikalno integriranih izdelkov ter izbrane izdelke kot prva generična zdravila lansirati na izbranih ključnih trgih.
• Povečati stroškovno učinkovitost izdelkov.
• Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
• Izboljšati stopnjo inovativnosti vseh poslovnih funkcij.
• Ohraniti samostojnost.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

• sodelavce na področju zagotavljanja kakovosti
• produktne vodje v Produktnem marketingu
• analitike za delo v laboratoriju
• tehnologe za področje farmacevtske tehnologije
• tehnologe v kemijski proizvodnji
• sodelavce na področju IT
• zdravnike, specialiste interne medicine
• zdravnike fizikalne in rehabilitacijske medicine
• diplomirane fizioterapevte
• turistične animatorje
• sodelavce za delo na področju gostinstva

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Od novih sodelavcev pričakujemo pripravljenost na delovanje v mednarodnem podjetju, samostojnost in samoiniciativnost pri delu. Prav tako pričakujemo strokovnost in pripravljenost na nenehno izpopolnjevanje znanj.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

• Strokovna izobraževanja in izobraževanja za osebnostno rast, ki jih organizira Krkina služba Razvoj in izobraževanje kadrov.
• V skladu s potrebami omogočamo specialistični in podiplomski študij.
• Zaposlenim omogočamo dodatno pokojninsko zavarovanje.
• Skrbimo za zdravo življenje zaposlenih in dobre medsebojne odnose in v ta namen organiziramo različne športne, kulturne in družabne aktivnosti in prireditve.
Spodbujamo zavzetost in lojalnost, nagrajujemo odličnost.

NAZAJ NA VSA PODJETJA

IŠČEMO KANDIDATE S PODROČJA

ikona3
ikona4
ikona6
ikona8
ikona7
ikona12
ikona11
ikona16

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov