Lidl Slovenija družba za trgovino in storitve d.o.o. k.d.

NASLOV PODJETJA: Pod lipami 1, 1218 Komenda

INTERNETNA STRAN: www.lidl.si, www.kariera.lidl.si

E-NASLOV: 1.243

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: Zagotavljamo korporativno, mednarodno, timsko, inovativno, sodobno in spoštljivo delovno okolje, kjer so vsem zaposlenim, ne glede na spol, narodnost, raso ali vero, omogočene enake možnosti za osebni in poklicni razvoj.

OPIS PODJETJA

Skupina Lidl se ponaša z nazivom najbolj dinamičnega evropskega diskontnega trgovca, saj s svojo prodajno mrežo, ki zajema več kot 10.000 trgovin, nastopa na trgih več kot 25 držav po Evropi. V Sloveniji smo prisotni od leta 2007, trenutno imamo 46 trgovin in zaposlujemo več kot 1200 sodelavk in sodelavcev.
Ponašamo se tudi z enim največjih skladišč v Sloveniji, saj meri približno 34 tisoč kvadratnih metrov in je povsem opremljeno za skladiščenje trajnih izdelkov, hladilnega asortimenta in zamrznjenega programa.
V središču naše dejavnosti so vedno kupci, ki lahko v trgovinah Lidl izbirajo med lastnimi in že uveljavljenimi tujimi blagovnimi znamkami. Našo ponudbo vseskozi bogatimo, saj želimo zadovoljiti tudi vsakdanje potrebe povprečne slovenske družine.
Kot veliko mednarodno podjetje se zavedamo svoje prisotnosti v družbi. Spoštujemo kulturno raznolikost in upoštevamo različnost vrednot in tradicij. V svojem poslovanju se držimo temeljnih načel podjetja.
V Lidlu Slovenija postavljamo ljudi vedno na prvo mesto. Zelo pomembno nam je, da se v naših prodajalnah dobro počutijo tako kupci kot tudi naši zaposleni pri svojem vsakodnevnem delu. Ustvarjamo prijazno delovno okolje, ki temelji na zanimivih delovnih nalogah, rednem in pravičnem plačilu ter zaupljivem in spoštljivem delovnem okolju. Dobri izhodiščni pogoji, nadaljnje osebne razvojne možnosti ter možnost usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja so pri nas samoumevni. Naše sodelavke in sodelavce podpiramo pri njihovem osebnem in poklicnem razvoju, zato smo oblikovali različne programe usposabljanj in izobraževanj. Velik poudarek dajemo letnim razgovorom, s katerimi se oceni uspešnost preteklega dela in določijo razvojni cilji za prihodnost, med zaposlenimi pa redno izvajamo tudi raziskavo zadovoljstva.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Smo del mednarodne skupine, ki s hitro širitvijo skrbimo za gospodarsko rast na območju celotne Evrope in tudi preko njenih meja. Slovenskim kupcem ponujamo najvišjo kakovost po ugodnih cenah.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

V podjetju dajemo velik poudarek prijazni in na medsebojnem zaupanju temelječi klimi. Poštenost in medsebojno spoštovanje predstavljajo trdna načela naše poslovne kulture. Prijazno in spoštljivo delovno okolje je za nas še posebej pomembno, obenem pa hitro odločanje in premišljeni delovni procesi olajšajo vsakodnevno poslovanje. Naše zaposlene podpiramo pri odgovornem in uspešnem delu ter jih spodbujamo pri njihovem razvoju. Kot mednarodno podjetje nas bogatijo različne kulture, vrednote in tradicije. Vse to predstavlja temelje za individualno pobudo in motivacijo ter veselje in zadovoljstvo pri delu.
Naše sodelavce izobražujemo za odgovorno in uspešno delo v podjetju ter skrbimo za njihov osebni in poklicni razvoj.
Skupaj s sodelavci si zastavljamo cilje, določamo jasne naloge in ustvarjamo delovna področja, znotraj katerih sodelavci v okviru svojih odgovornosti svobodno odločajo. Spodbujamo redno, neposredno in konstruktivno komunikacijo med sodelavci ter skrbimo za dvosmerno interno izmenjavo mnenj in informacij. Skrbimo za dobre in spoštljive medsebojne odnose tako v podjetju, kot tudi z našimi zunanjimi partnerji.
Z rednimi povratnimi informacijami sodelavce seznanjamo z njihovo delovno uspešnostjo. S pohvalo in priznanjem njihovega dela kot tudi konstruktivno kritiko jih ustrezno motiviramo in podpiramo pri delu.
Rezultate dela preverjamo objektivno in v skladu z okoliščinami. Skupaj s sodelavci izkoriščamo in razvijamo potenciale za rast in optimizacijo.
Tudi v kriznih in konfliktnih situacijah ostajamo zanesljivi, pošteni, verodostojni in lojalni.
Sprejemamo spreminjajoče se potrebe in zahteve okolja s ciljem nadaljnjih izboljšav, krepitve uspešnosti in razvoja podjetja.

VIZIJA IN CILJI

S ponudbo, ki obsega več kot dva tisoč izdelkov, želimo zadovoljiti vsakdanje potrebe povprečne slovenske družine. Naša glavna naloga v prihodnosti je hitro in uspešno odpiranje trgovin na novih trgih in utrjevanje vodilnega položaja na sedanjih. S ponudbo najboljše kakovosti po ugodnih cenah nam to tudi uspeva.
Naša temeljna načela podjetja izražajo »duha« oz. naravnanost našega podjetja. Nudijo nam zanesljiv okvir, kako ravnati na vseh nivojih, v vseh naših trgovinah in drugih enotah podjetja. Na ta način vsi skupaj stremimo k skupnim ciljem podjetja.

Zadovoljstvo kupcev usmerja naše poslovanje.
Najboljše razmerje med ceno in vrednostjo določa naš tržni položaj.
Nadaljnjo rast nam zagotavljajo nenehne izboljšave v poslovalnicah in stalna širitev prodajne mreže.
Kot podjetje z mnogimi poslovalnicami delujemo sistemsko.
Kratke odločitvene poti in enostavni delovni procesi zagotavljajo naš uspeh.
Dosledno spoštujemo zakonske predpise in interne smernice podjetja.
Pri vsakdanjem poslovanju prevzemamo ekonomsko, družbeno in okoljevarstveno odgovornost.
Poštenost je zapoved za vse zaposlene.
Medsebojno se spoštujemo in spodbujamo.
Dogovore spoštujemo v ozračju zaupanja.
Pohvale, priznanja in sposobnost sprejemanja kritike pri vsakodnevnem delu pripomorejo k dobremu delovnemu vzdušju.
Smo vztrajni in zanesljivi – nadomeščanje na posameznih delovnih mestih je vedno zagotovljeno.

DELOVNA MESTA, KI JIH ŽELIMO ZAPOLNITI

Trainee programi za različna delovna področja (24-mesečni program za karierne začetnike) na različnih strokovnih področjih: nabava, prodaja, finance in računovodstvo, kontroling, IT, komuniciranje, pravo, kadrovsko področje, nepremičnine, skladiščno poslovanje in logistika.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Od novih sodelavcev pričakujemo visoko motiviranost, odločnost, prodornost, fleksibilnost, vztrajnost, prepričljiv nastop in sposobnost dela v skupini.
Pripravljenost na učenje in izobraževanje na različnih področjih poslovanja, samozavesten nastop, izredno dobre komunikacijske in analitične sposobnosti.
Ker dosegamo visoke cilje, postavljamo v ospredje poslovno razmišljanje in usmerjenost k strankam. Pri delu od sodelavcev pričakujemo odlično organiziranost, zagon in veselje do dinamičnega dela.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

Lidl Slovenija je pošten delodajalec, ki zagotavlja pravične delovne pogoje za vse zaposlene. Pri tem se prostovoljno in jasno zavezujemo, da bomo vedno vzpostavljali spoštljive odnose z našimi zaposlenimi.

Eno naših temeljnih načel je, da sodelavce izobražujemo za odgovorno in uspešno delo v podjetju ter skrbimo za njihov osebni in poklicni razvoj. Uspešno podjetje ustvarja delovno okolje, v katerem lahko vsak posameznik razvije svoje potenciale. V Lidlu poleg dodelanih programov uvajanj nudimo tudi širok nabor usposabljanj in izobraževanj.

Naši motivirani in kvalificirani sodelavci so zaslužni, da smo postali pomemben del slovenskega trga. Plačilo presega povprečje trgovinske dejavnosti. Plačana je vsaka minuta dela. V ta namen uporabljamo sodoben in pregleden sistem beleženja delovnega časa. Poleg poštenega plačila predstavljajo zahvalo za dobro in predano delo tudi številne druge ugodnosti. Nadomestilo za malico je izplačano v najvišjem še neobdavčenem znesku, in sicer 6,12 EUR. Čeprav je večina naših zaposlenih zaposlena za krajši delovni čas, jim regres pripada v celoti, hkrati pa zaposlene razveseljujemo s številnimi dogodki in priložnostnimi darili.

 

NAZAJ NA VSA PODJETJA

 

IŠČEMO KANDIDATE S PODROČJA

ikona1
ikona15
ikona16
ikona17
ikona15
ikona16
ikona17

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov