Luka Koper, d.d.

NASLOV PODJETJA: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

INTERNETNA STRAN: https://www.luka-kp.si/

E-NASLOV: kadrovska@luka-kp.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 1536

Opis podjetja

Osnovna dejavnost pristanišča je pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga ter vrsta dopolnilnih storitev na blagu in drugih storitev, kar strankam zagotavlja celovito logistično podporo. Luka Koper si je zastavila ambiciozne cilje, da bo hkrati zadovoljila želje kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih v podjetju. Z uresničevanjem razvojnih usmeritev pristanišča Luka Koper krepi svoje konkurenčne prednosti.

Luka Koper deluje kot Skupina. Ta zajema odvisne in povezane družbe, ki s svojo dejavnostjo zaokrožajo celovito ponudbo storitev pristanišča in so v delni ali 100-odstotni lasti družbe Luka Koper. Invalidsko podjetje Luka Koper INPO skrbi za privez ladij, komunalno dejavnost v pristanišču, tehtanje in kamionski terminal. Dejavnost družbe Adria-Tow je vleka in asistenca ladjam in plovilom, družba Avtoservis skrbi za nego, vzdrževanje in popravilo vozil ter kontejnerjev, družba TOC opravlja laboratorijske analize in raziskave, družba Luka Koper Pristan pa se bavi z gostinstvom.

Družba Adria Terminali upravlja logistični center v Sežani, medtem ko družba Adria Transport organizira in izvaja železniške prevoze. Več informacij o odvisnih in povezanih družbah lahko najdete na spletnih straneh posameznih podjetij.

Glavne dejavnosti podjetja

Osnovne dejavnosti družbe so pretovor (nakladanje in razkladanje ladij, železniških vagonov in tovornjakov), skladiščenje in dodatne storitve na blagu. Osnovne dejavnosti izvajamo na specializiranih terminalih.

Organizacijska struktura in klima

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., je storitveno podjetje. Organizacijska struktura podjetja je prilagojena potrebam odjemalcev naših storitev. Družbo vodi 4 članska uprava.

Osnovno dejavnost izvajamo v sklopu pet profitnih centrov (PC), ki so organizirani glede na blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo. Vsak PC ima svoje značilnosti, ki jih določajo za blago specifični delovni proces, tehnološki postopki in tehnologija.

Strokovna področja, organizirana glede na osnovne poslovodske funkcije in specifične potrebe dejavnosti nudijo upravi, profitnim centrom in odvisnim družbam strokovno podporo in predstavljajo razvojni del družbe.

V Skupino Luka Koper so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito ponudbo pristanišča.

V družbi redno merimo organizacijsko klimo, zadovoljstvo in zavzetost zapsolenih ter izvajamo ukrepe za izboljšanje oziroma ohranitev visokih rezultatov zadovoljstva in zavzetosoti zaposlenih.

Naša vizija in cilji

Vizija
Luka Koper vodilni pristaniški sistem za globalne logistične rešitve držav srednje in vzhodne Evrope.

Poslanstvo
Z upoštevanjem najvišjih standardov trajnostnega razvoja in z inovativnimi pristopi zagotavljamo učinkovite,
zanesljive in visoko kakovostne storitve najzahtevnejšim kupcem.

Naše vrednote:

 • Sodelovanje
 • Odgovornost
 • Spoštovanje
 • Pripadnost
 • Ustvarjalnost

Strateške usmeritve:

 • prilagodljiv, sodoben in konkurenčen pristaniški ponudnik
 • zanesljiv in učinkovit izvajalec kakovostnih pristaniških storitev
 • dolgoročno stabilen in uspešen poslovni sistem
 • skrben institucionalni deležnik trajnostnega razvoja

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Luka Koper zaposluje kadre, ki z znanjem in izkušnjami podpirajo kakovostno izvajanje storitev in ki prispevajo k uspešnosti družbe in uresničevanju razvojnih usmeritev.

V Luki Koper se opravlja predvsem naslednja dela: upravljanje z raznovrstno mehanizacijo, opravljanje luško tranportnih del, vodenje delovnih procesov na vseh nivojih, skladiščno poslovanje, dela na tehničnem področju in področju tehnologije dela, dela na področju vzdrževanju infrastrukture ter strokovna dela na vseh poslovnih področjih.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Kompetentni in zavzeti kadri so strateško bogastvo in pogoj uresničevanja razvojnih načrtov Luke Koper. Od zaposlenih pričakujemo strokovnost, inovativnost, samostojnost in fleksibilnost. Ustvarjamo pogoje, za njihov karierni razvoj in pripadnost družbi.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Pridružite se ekipi Luke Koper, kjer se boste srečevali z izzivi in izvrstnimi priložnostmi, spoštovanjem sodelavcev, konkurenčnim plačilom ter uspešno organizacijsko kulturo, ki prepozna in ceni vaše prispevke in vam omogoča osebno in strokovno rast ter uresničitev osebnih ciljev.

Torej zaposlenim nudimo:

 • urejeno in stabilno delovno okolje
 • stimulativno plačilo
 • možnost napredovanja
 • možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja
 • priložnost za osebni in karierni razvoj

Kategorije:
 • Transport, nabava, logistika
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov