Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

NASLOV PODJETJA: Mariborska cesta 7, 3000 Celje

INTERNETNA STRAN: www.mfdps.si

E-NASLOV: referat@mfdps.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 24

Opis organizacije

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) je bila ustanovljena leta 2006 v Celju kot samostojni zasebni visokošolski zavod. Fakulteta razvija in izvaja študijske programe s področja ekonomije, poslovnih in upravnih ved na vseh treh stopnjah študija (dodiplomski, magistrski in doktorski) Dejavna je tudi na podobnih področjih raziskovanja in mednarodnega sodelovanja.

MFDPŠ daje velik poudarek na svojo strategijo internacionalizacije, ki je ne izvaja le z mobilnostjo študentov, visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih, ampak tudi z izvajanjem mednarodnih poletnih šol in neposrednim vključevanjem tujih strokovnjakov in profesorjev v izvedbo predmetov. Poleg tega je MFDPŠ članica več mednarodnih in regionalnih organizacij (EAIE, UNAI, Danube Excellence Consortium, Regionalna gospodarska zbornica Celje ) in sodeluje z več kot 30 evropskimi univerzami. Raziskovalna dejavnost je na fakulteti precej močno razvita. MFDPŠ izvaja nacionalne raziskovalne projekte, pridobljene na podlagi javnih razpisov Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), kot tudi na drugih razpisih evropskih strukturnih skladov, ministrstev ali občin. MFDPŠ uspešno izvaja tudi mednarodne raziskovalne projekte (7. okvirni program, EACEA Tempus IV, EACEA Program Vseživljenjsko učenje – EQF, Jean Monnet, Leonardo da Vinci).

Poleg navedenega je MFDPŠ pridobila tudi mednarodno priznanje za odličnost v raziskovanju »HR Excellence in Research” in postala ena od nacionalnih kontaktnih točk EURAXESS. Fakulteta letno izvaja mednarodno znanstveno konferenco MakeLearn, različne raziskovalne seminarje in študentsko raziskovalno konferenco KoMe. Pomemben del podporne infrastrukture v raziskovalni dejavnosti je tudi založba, ki izdaja učna gradiva za študente ter znanstvene publikacije, kot so monografije in mednarodna znanstvena revija o managementu, znanju in učenju (ISSN 2232-5107). Fakulteta je tudi soustanoviteljica mednarodne akademske založbe ToKnowPress skupaj s Kasetsart University, Tajska, in Maria Curie-Sklodowska University, Poljska.

Glavne dejavnosti organizacije

Izobraževanje, raziskovanje, založništvo.

Vizija in cilji

Poslanstvo Obogatiti strokovni razvoj študentov in diplomantov ter izboljšati njihovo zaposljivost s kakovostnim, mednarodno usmerjenim izobraževanjem in raziskovanjem na področju ekonomije, poslovanja in managementa ter s tem prispevati k razvoju družbe znanja. Vizija Biti prepoznavna kot akademsko kakovostna in družbeno odgovorna fakulteta.

Kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) ponuja priložnosti za študij v Celju po mednarodno primerljivih študijskih programih na vseh treh stopnjah študija:

Dodiplomski študij ( 1. stopnja)      

  • Ekonomija v sodobni družbi – diplomirani ekonomist (UN)
  • Poslovanje v sodobni družbi – diplomirani ekonomist (VS)

Podiplomski študij (2. stopnja)

  • Management znanja – magister managementa
  • Vodenje in kakovost v izobraževanju – magister managementa izobraževanja

Doktorski študij (3. stopnja)  

  • Management znanja – doktor znanosti

Picture2

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov