Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

NASLOV PODJETJA: Mariborska 7, 3000 Celje

INTERNETNA STRAN: www.mfdps.si

E-NASLOV: referat@mfdps.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

Opis organizacije

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) je bila ustanovljena leta 2006 v Celju kot samostojni zasebni visokošolski zavod. Fakulteta razvija in izvaja študijske programe s področja ekonomije, poslovnih in upravnih ved na vseh treh stopnjah študija (dodiplomski, magistrski in doktorski). Dejavna je tudi na podobnih področjih raziskovanja in mednarodnega sodelovanja. Vseh šest akreditiranih študijskih programov je bilo razvitih v skladu z bolonjskimi smernicami. Magistrski program Management znanja je tudi mednarodno akreditiran s strani nemške akreditacijske agencije FIBAA. V študijskem procesu MFDPŠ poudarja pomen praktičnega usposabljanja in študentskih projektov v sodelovanju z gospodarstvom. Strokovnjaki iz poslovnega sveta so redno vključeni v izvajanje predmetov in prispevajo k povezovanju med teorijo in prakso. MFDPŠ je sklenila sporazume o sodelovanju s številnimi regionalnimi podjetji in drugimi organizacijami. Organizira vsaj tri okrogle mize na leto, ki so povezane s procesi vodenja v izobraževanju ter drugimi pomembnimi družbenimi in poslovnimi temami, kot tudi vrsto diplomatskih večerov, namenjenih študentom in širši javnosti. Fakulteta redno organizira srečanja s kadroviki, delodajalci, svetovalci v srednjih šolah in zavodom za zaposlovanje z namenom vključevanja vseh deležnikov v študijski proces. Inovativnost, odzivnost in prilagodljivost novim trendom so posebne prednosti MFDPŠ.

MFDPŠ daje velik poudarek na svojo strategijo internacionalizacije, ki je ne izvaja le z mobilnostjo študentov, visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih, ampak tudi z izvajanjem mednarodnih poletnih šol in neposrednim vključevanjem tujih strokovnjakov in profesorjev v izvedbo predmetov. Poleg tega je MFDPŠ članica več mednarodnih in regionalnih organizacij (EAIE, UNAI, Danube Excellence Consortium, Regionalna gospodarska zbornica Celje ) in sodeluje z več kot 30 evropskimi univerzami. Raziskovalna dejavnost je na fakulteti precej močno razvita. MFDPŠ izvaja nacionalne raziskovalne projekte, pridobljene na podlagi javnih razpisov Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), kot tudi na drugih razpisih evropskih strukturnih skladov, ministrstev ali občin. MFDPŠ uspešno izvaja tudi mednarodne raziskovalne projekte (7. okvirni program, EACEA Tempus IV, EACEA Program Vseživljenjsko učenje – EQF, Jean Monnet, Leonardo da Vinci).

Poleg navedenega je MFDPŠ pridobila tudi mednarodno priznanje za odličnost v raziskovanju »HR Excellence in Research” in postala ena od nacionalnih kontaktnih točk EURAXESS. Fakulteta letno izvaja mednarodno znanstveno konferenco MakeLearn, različne raziskovalne seminarje in študentsko raziskovalno konferenco KoMe. Pomemben del podporne infrastrukture v raziskovalni dejavnosti je tudi založba, ki izdaja učna gradiva za študente ter znanstvene publikacije, kot so monografije in mednarodna znanstvena revija o managementu, znanju in učenju (ISSN 2232-5107). Fakulteta je tudi soustanoviteljica mednarodne akademske založbe ToKnowPress skupaj s Kasetsart University, Tajska, in Maria Curie-Sklodowska University, Poljska.

Glavne dejavnosti organizacije

Izobraževalna dejavnost:
– Študijski programi ponujajo kakovostno in sodobno znanje za boljšo zaposljivost.
– Učno okolje spodbuja mednarodno usmerjenost, neodvisnost, ustvarjalnost in podjetniški pristop.
– Spodbujanje uspešne študijsko in življenjske poti študentov in diplomantov.

Raziskovalna dejavnost:
– Zagotavljanje pogojev za raziskovanje in spodbujanje posameznika k raziskovalnemu delu.
– Spodbujanje diseminacije in odmevnost raziskovalnega dela posameznikov in zavoda.
– Razvijanje kulture raziskovanja in sodelovanje s partnerji drugih visokošolskih zavodov.

Sodelovanje z okoljem in družbena odgovornost
– Proaktivni pristop k sodelovanju z okoljem ter njegovim gospodarstvom.
– Aktivno izpostavljanje aktualnih družbenih izzivov in njihovih rešitev.

Zagotavljanje pogojev za delovanje
– Zagotavljanje ustreznega vira poslovanja (človeškega, materialnega in finančnega) in njegovega učinkovitega upravljanja.
– Zagotavljanje študentom in zaposlenim prijazno in privlačno akademsko okolje, ki bo spodbujalo njihov vsestranski razvoj.
– Krepitev in sprejem kulture strokovnega, kakovostnega, odgovornega in zagnanega dela.
– Razvijanje sistema kakovosti, ki temelji na odgovornosti vsakega in vseh za nenehno izboljševanje.

Naša vizija in cilji

Poslanstvo
Obogatiti strokovni razvoj študentov in diplomantov ter izboljšati njihovo zaposljivost s kakovostnim, mednarodno usmerjenim izobraževanjem
in raziskovanjem na področju ekonomije, poslovanja in managementa ter s tem prispevati k razvoju družbe znanja.

Vizija
Biti prepoznavna kot akademsko kakovostna in družbeno odgovorna fakulteta.

Kaj ponujamo obiskovalcem / kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici?

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) ponuja priložnosti za študij v Celju po mednarodno primerljivih študijskih programih na vseh treh stopnjah študija:

Dodiplomski študij ( 1. stopnja):
Ekonomija v sodobni družbi – diplomirani ekonomist (UN)
Poslovanje v sodobni družbi – diplomirani ekonomist (VS)

Podiplomski študij (2. stopnja) 
Management znanja – magister managementa
Vodenje in kakovost v izobraževanju – magister managementa izobraževanja

Doktorski študij (3. stopnja)
Management znanja – doktor znanosti

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov