Mestna občina Celje

NASLOV PODJETJA: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

INTERNETNA STRAN: moc.celje.si/

E-NASLOV: gregor.globocnik@celje.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 144

Opis organizacije

Mestna občina Celje je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji. Župan je Bojan Šrot, ki je bil za župana Mestne občine Celje prvič izvoljen leta 1998. Na lokalnih volitvah leta 2014 so mu volivci zaupali peti mandat. Od leta 2006 funkcijo opravlja nepoklicno. Osrednji del občine je Občinska uprava, ki izvršuje predpise, ki jih sprejema mestni svet in župan. Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar se v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti. Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve. Skrbi tudi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanja pravic strank.

Za izvajanje upravnih nalog so kot temeljne notranje organizacijske enote ustanovljeni naslednji organi občinske uprave:
-Kabinet župana
-Oddelek za splošne zadeve
-Oddelek za finance in gospodarstvo
-Oddelek za družbene dejavnosti
-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
-Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec

Najpomembnejša naloga Mestne občine Celje je, da ponudi institucijam spodbudno okolje za razvoj, svojim prebivalcem pa storitve, s katerimi dviguje kakovost življenja in veča privlačnost bivanja v mestu.

 

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov