Mikrografija trgovina d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto

INTERNETNA STRAN: www.mikrografija.si

E-NASLOV: ales.medved@mikrografija.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 80

Opis podjetja

V podjetju Mikrografija smo zaposleni izkušeni strokovnjaki, s področja informatike, obvladovanja dokumentov in arhivistike, ki stremimo k nenehnemu nadgrajevanju svojega znanja, tako doma, kot tudi v tujini. Kot specialisti, se vedno poglobimo v poslovne izzive strank in poskušamo poiskati kar najbolj optimalne rešitve. S svojo inovativnostjo, prilagodljivostjo in nenehnim učenjem naši zaposleni pripomorejo k učinkovitemu in uspešnemu izvajanju projektov ter postavljanju kar najboljših temeljev digitalnega poslovanja strank.

Smo svetovalno in razvojno usmerjeno podjetje, ki ponuja celovite rešitve in storitve naravnane k informatizaciji poslovnih procesov in rešitve za elektronsko hrambo ter obvladovanje dokumentov znotraj procesov. Nudimo izvedbo projekta od prvotne analize, priprave POC-a, svetovanje, postavitve okolja, šolanja ter nenazadnje tudi podporo pri vzdrževanju. Družba se torej ukvarja s procesi za brezpapirno poslovanje na eni strani, na drugi strani pa nudimo tudi možnost fizične hrambe dokumentacije, masovno digitalizacijo in zajem podatkov iz različnih vrst dokumentov ter nakup strojne in programske opreme za skeniranje.

Na trgu smo prisotni že tretje desetletje in aktivno soustvarjamo slovenski trg na področju obvladovanja in hrambe dokumentov, kot eden izmed vodilnih ponudnikov pa smo prisotni tudi na tujih trgih. V podjetju Mikrografija stremimo k stalnemu izboljševanju kakovosti naših storitev in rešitev, zato so naše ponujene rešitve fleksibilne in preizkušene v različnih okoljih in panogah, npr. na področju bančništva in zavarovalništva, farmacije, trgovine, energetike, državne uprave…

Ker želimo biti dostopni za svoje naročnike izvajamo svoje storitve na štirih lokacijah v Sloveniji in sicer v:

 • Novem mestu, kjer je tudi sedež podjetja,
 • Ljubljani,
 • Mariboru in
 • Kranju.

V Mikrografiji se zavedamo, da so bistvo vsakega podjetja ljudje. Pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje je dokaz, da zavestno skrbimo za splošno zadovoljstvo zaposlenih. Trenutno imamo v družbi približno 80 redno zaposlenih, katerih povprečna starost znaša 36 let in so v rednem delovnem razmerju že več let, tako, da je fluktuacija v družbi minimalna. Za potrebe izvajanja projektov sodelujemo z več kot 150 zunanjimi sodelavci, s katerimi obvladujemo povečan obseg dela. Z namenom sledenja novostim na področju tehnologije, informatike, prodaje in marketinga, zaposlenim nudimo številna izobraževanja in usposabljanja. Vsi zaposleni imajo praviloma tudi potrebno formalno izobrazbo in so za svoje delo ustrezno usposobljeni. Tudi v prihodnosti imamo namen zaposlovati kader na področju projektnega vodenja in informacijskih tehnologij.

Glavne dejavnosti podjetja

Sodobne storitve elektronskega obvladovanja dokumentacije in elektronske hrambe. Digitalizacija dokumentacije različnih oblik in formatov, zajem podatkov/OCR in najem storitve fizičnega arhiviranja dokumentov. Priprava in svetovanje v zvezi z notranjimi pravili e-hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Digitalizacija dokumentov na mikrofilme/mikrofische, izločanje in uničevanje dokumentacije, odbiranje in predaja arhivskega gradiva ter servis in vzdrževanje skenerjev.

Organizacijska kultura in klima

Organizacijska struktura je naravnana v obliki projektno – matrične organizacijske strukture. V bistvu vsebuje vse elemente sodobne hibridne strukture. Vsak vodja oddelkov je odgovoren za tekoče poslovanje svojega oddelka in podrejenih. Vodje različnih projektov, pa so po navadi imenovani na podlagi kompetenc in znanj ter niso vezane samo na vodstveni kader. Vse strateške odločitve so sprejete na širšem kolegiju, ki je zastopan s strani vodij oddelkov. Med zaposlenimi se vseskozi trudimo vzdrževati pristne odnose, kjer se medsebojno druženje izvaja tudi izven delovnega časa. Podjetje tudi skrbi za zdravje ljudi na delovnem mestu, kjer vsaj 1x tedensko zagotavljamo sadje na delovnem mestu. Prav tako podjetje spodbuja športne aktivnosti in udeležbo na amaterskih množičnih športnih prireditvah.

Naša vizija in cilji

Pri brezpapirnem poslovanju ni bližnjic. So le rešitve. Podjetje Mikrografija stavi na profesionalen pristop k digitalizaciji poslovanja. Strankam nudimo certificirano storitev zajema ter e-hrambe dokumentacije in vrsto spremljevalnih storitev. Z našimi rešitvami in storitvami boste poslovali učinkoviteje, natančneje, skratka preprosto bolje. Vizija družbe je postati mednarodno prepoznavno in uveljavljeno podjetje, ki je usmerjeno v doseganje rešitev visoke kakovosti s področja elektronskega poslovanja. Temelj poslovanja so strokovni in usposobljeni kadri, ki z inovativnostjo in prilagodljivostjo omogočajo učinkovito delo na trgu in uspešno izvajanje projektov. Skladno s strateškimi usmeritvami in cilji največjo rast načrtujemo na področju rešitev za upravljanje dokumentov in brezpapirnega poslovanja.

Predvsem želimo slediti naslednjim ciljem:

 • obdržati in dodatno okrepiti vodilni položaj na trgu brezpapirnega poslovanja na področju
  Balkana,
 • povečati obseg prodaje na obstoječih trgih ter vstopiti na nove trge,
 • razvijati nove produkte in prodajne programe z visoko dodano vrednostjo, predvsem na
  področju razvoja Industrije 4.0.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

 • IT razvijalec- programer
 • vodja projektov za področje informatike
 • skrbnik notranjih pravil
 • sodelavec za IT podporo uporabnikom
 • IT svetovalec

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Od novih zaposlenih pričakujemo, da so timski sodelavci, ki znajo prevzet iniciativo in lahko samostojno speljejo projekte, če to narekuje narava dela. V svojih vrstah si želimo kompetentne
sodelavce, ki se poistovetijo z vizijo ter organizacijsko kulturo podjetja.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

Stimulativno plačilo in urejeno delovno okolje. Vsakomur je dana možnost dodatnega izobraževanja tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Vse zaposlene vsaj 1x letno peljemo na teambuilding, službene piknike ipd. Otroke zaposlenih vsako leto obišče in obdari tudi Dedek Mraz. Delo v Mikrografiji ni samo služba, ampak je način življenja. Med zaposlenimi se vzpostavijo pristni odnosi, saj se
medsebojno druženje izvaja tudi izven delovnega časa. Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja poslovanja. V Mikrografiji smo leta 2012 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in ga leta 2015 nadgradili še s polnim certifikatom. Zavedamo se, da je harmonija v zasebnem in poklicnem življenju izrednega pomena pri slehernemu zaposlenemu in izdatno pripomore k uspešnemu delu zaposlenih. Vsi zaposleni so soustvarjalci uspeha podjetja, zato Mikrografija deluje kot velika družina.

Kategorije:
 • Delodajalci
 • IT, računalništvo
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov