Untitled1

Mikrografija trgovina d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto

INTERNETNA STRAN: www.mikrografija.si

E-NASLOV: ales.medved@mikrografija.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 60

Opis podjetja

V podjetju Mikrografija smo zaposleni izkušeni strokovnjaki s področja informatike, obvladovanja dokumentov in arhivistike, ki svoje znanje nenehno nadgrajujemo doma in na tujem. V letu 2007 smo dosegli preboj na trge zahodne Evrope, danes pa svoje storitve zajema in prepoznave dokumentov opravljamo za naročnike širom Evrope, kot tudi izven nje. Smo specialisti, vedno se poglobimo v poslovni izziv stranke in ga kar najbolj optimalno rešimo. Prav strokovni in usposobljeni zaposleni s svojo inovativnostjo, prilagodljivostjo in nenehnim učenjem stremimo k učinkovitemu in uspešnemu izvajanju projektov ter postavljanju kar najboljših temeljev digitalnega poslovanja strank. Mikrografija je svetovalno in razvojno usmerjeno podjetje. Ponujamo celovite rešitve in storitve, ki so naravnane k informatizaciji poslovnih procesov, kot tudi rešitve za elektronsko hrambo in obvladovanje dokumentov znotraj procesov. Zagotavljamo tudi masovno digitalizacijo in zajem podatkov iz različnih vrst dokumentov.

Na trgu smo prisotni že tretje desetletje in praktično soustvarjamo slovenski trg na področju obvladovanja in hrambe dokumentov, kot eden izmed vodilnih ponudnikov pa smo prisotni smo tudi na nekaterih tujih trgih. Rešitve, ki jih ponujamo so fleksibilne in preizkušene v različnih okoljih in panogah.

Če vam obvladovanje dokumentov v poslovnem okolju povzroča glavobol, nas pokličite. Odpravili ga bomo s skupnimi močmi.

Ker želimo biti dostopni za svoje naročnike izvajamo svoje storitve na štirih lokacijah v Sloveniji in sicer v:

  • Novem mestu, kjer je tudi sedež podjetja,
  • Ljubljani,
  • Mariboru in
  • Kranju.

V Mikrografiji se zavedamo, da so bistvo vsakega podjetja ljudje. Zaposlenih imamo več kot 60 delavcev, ki so v rednem delovnem razmerju že več let, tako da je fluktuacija v podjetju minimalna. Za potrebe izvajanja projektov imamo več kot 150 zunanjih sodelavcev, s katerimi obvladujemo povečan obseg dela. Zaposlenim nudimo številna izobraževanja, z namenom sledenja novostim na področju tehnologije, informatike, prodaje in marketinga, so pa zaposleni tudi ustrezno usposobljeni za svoje delo z vidika formalne izobrazbe. V družbi Mikrografija se zavedamo pomena kakovosti in pravočasne izvedbe storitev in zato namenjamo veliko skrb nenehnim izboljšavam ter kakovosti nasploh. Storitve, ki jih nudimo našim naročnikom so certificirane pri Arhivu RS. Upoštevajoč cilje podjetja smo že v letu 2000 pridobili certifikat ISO 9001, ki ga vsako leto nadgrajujemo in potrjujemo. Sistem kakovosti in transparentnosti izvajanja storitev z revizijskimi sledmi smo nadgradili s pridobitvijo certifikacije Arhiva RS za izvajanje zajema in hrambe dokumentacije ter spremljevalnih storitev, kot tudi za programsko opremo EASY SOFTWARE (mDocs), ki je osnovna programska oprema za naše rešitve. Smo tudi lastniki certifikata informacijske varnosti ISO 27001 za celovito upravljanje naših storitev. Mikrografija je tudi prejemnik Zlate Bonitete odličnosti, ki jo v Sloveniji dosega le 0,7 % najboljših pravnih subjektov ter nosilec certifikata »Družini prijazno podjetje«.

Glavne dejavnosti podjetja

Sodobne storitve elektronskega obladovanja dokumentacije in elektronske hrambe. Digitalizacija dokumentacije različnih oblik in formatov, zajem podatkov/OCR in najem storitve fizzičnega arhiviranja dokumentov. Ppriprava in svetovanje v zvezi z notranjimi pravili e-hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Digitalizacija dokumentov na mikrofilme/mikrofische, izločanje in uničevanje dokumentacije, odbiranje in predaja arhivskega gradiva ter servis invzdrževanje skenerjev.

Organizacijska kultura in klima

Organizacijska struktura je naravnana v obliki projektno -matrične organizacijske strukture. V bistvu vsebuje vse elemente sodobne hibridne strukture. Vsak vodja oddelkov je odgovoren za tekoče poslovanje svojega oddelka in podrejenih. Vodje različnih projektov, pa so ponavadi imenovani na podlagi kompetenc in znanj ter niso vezane samo na vodstveni kader. Vse strateške odločitve so sprejete na širšem kolegiju, ki je zastopan s strani vodij oddelkov. Med zaposlenimi se vseskozi trudimo vzdrževati pristne odnose, kjer se medsebojno druženje izvaja tudi izven delovnega časa. Podjetje tudi skrbi za zdravje ljudi na delovnem mestu, kjer vsaj 1x tedensko zagotavljamo sadje na delovnem mestu. Prav tako podjetje zelo spodbuja športne aktivnosti in spodbuja udeležbo na amaterskih množičnih športnih prireditvah.

Naša vizija in cilji

Pri brezpapirnem poslovanju ni bližnjic. So le rešitve. Podjetje Mikrografija stavi na profesionalen pristop k digitalizaciji poslovanja. Strankam nudimo certificirano storitev zajema ter e-hrambe dokumentacije in vrsto spremljevalnih storitev. Z našimi rešitvami in storitvami boste poslovali učinkoviteje, natančneje, skratka preprosto bolje. Vizija družbe je postati mednarodno prepoznavno in uveljavljeno podjetje, ki je usmerjeno v doseganje rešitev visoke kakovosti s področja elektronskega poslovanja. Temelj poslovanja so strokovni in usposobljeni kadri, ki z inovativnostjo in prilagodljivostjo omogočajo učinkovito delo na trgu in uspešno izvajanje projektov. Skladno s strateškimi usmeritvami in cilji največjo rast načrtujemo na področju rešitev za upravljanje dokumentov in brezpapirnega poslovanja.
Predvsem želimo slediti naslednjim ciljem:
obdržati in dodatno okrepiti vodilni položaj na trgu brezpapirnega poslovanja na področju Balkana,
povečati obseg prodaje na obstoječih trgih ter vstopiti na nove trge,
razvijati nove produkte in prodajne programe z visoko dodano vrednostjo, predvsem na področju razvoja Industrije 4.0.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

  • IT razvijalec- programer
  • vodja projektov za področje informatike
  • vodja projektov za tuje trge na področju e-poslovanja
  • sistemski administrator

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Predvsem, da so timski sodelavci, ki znajo tudi prevzet iniciativo in lahko samostojno speljejo projekte, če to narekuje narava dela. V svojih vrstah si želimo kompetentne sodelavce, ki se poistovetijo z vizijo ter organizacijsko kulturo podjetja.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

Stimulativno plačilo in urejeno delovno okolje. Vsakomur je dana možnost dodatnega izobraževanja tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Vse zaposlene vsaj 1x letno peljemo na Team building, službene piknike ipd. Otroke zaposlenih vsako leto obišče in obdari tudi dedek Mraz. Delo v Mikrografiji ni samo služba, predvsem je način življenja. Med zaposlenimi se vzpostavijo pristni odnosi, kjer se medsebojno druženje izvaja tudi izven delovnega časa. Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja poslovanja. V Mikrografiji smo leta 2012 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in ga leta 2015 nadgradili še s polnim certifikatom. Zavedamo se, da je harmonija v zasebnem in poklicnem življenju izrednega pomena pri slehernemu zaposlenemu in izdatno pripomore k uspešnemu delu zaposleni. Vsi zaposleni so soustvarjalci uspeha podjetja, zato Mikrografija deluje kot velika družina.

 

Kategorije:
  • delodajalciDelodajalci
  • racunalnistvoIT, računalništvo