NATON KADROVSKO SVETOVANJE D.O.O.

NASLOV PODJETJA: Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: http://www.natonhr.com/

E-NASLOV: zaposlitev@naton.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 1060

Opis podjetja

NATON WORK SERVICE

Agencija Naton Work Service je vpisana v register družb za zagotavljanje dela pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS pod št. 45302-77/2004-12. Kar pomeni, da imamo za opravljanje tega dela ustrezno koncesijo. Z omenjeno dejavnostjo se uspešno ukvarjamo že od leta 1995 in trenutno, zgolj v Sloveniji, zaposlujemo okoli 1060 ljudi različnih profilov. Smo del mednarodne agencije za zaposlovanje Work Service, ki je ena največjih tovrstnih organizacij na svetu. Podjetje Naton Work Service ima svoje poslovalnice na Hrvaškem, v Srbiji in Bolgariji. Naše stranke so velika uspešna podjetja kot so Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., Iskraemeco d.d., Iskra Mehanizmi d.o.o., Danfoss Trata d.o.o., Dinos d.d., Veplas d.d., Magneti d.d., Sumida d.o.o. in drugi.

Uspešno in konkurenčno rešujemo in optimiziramo kadrovske izzive podjetij že vrsto let. Podjetje Naton Work Service izvaja različne kadrovske postopke, med drugim iskanje in selekcijo kandidatov, začasen najem kadra z bruto provizijo ali glede na efektivno uro opravljenega dela. Spodaj vam na kratko predstavljamo naše ključne storitve:
– Iskanje in selekcija kadra – Izbor kadrov vodimo tako, da na podlagi našega znanja, dolgoletnih izkušenj in z uporabo primernih načinov glede na potrebe delodajalca, le-temu zagotovimo usposobljene in motivirane delavce. Pri tem nam je v pomoč naša baza iskalcev zaposlitve, v katero se dnevno vpisujejo kandidati preko obrazca na naši spletni strani. Proces iskanja in selekcije kadrov se začne z analizo prostega delovnega mesta, kjer ugotovimo zahtevane kvalifikacije, delovne izkušnje in sposobnosti, ki jih prosto delovno mesto od kandidata zahteva za čimbolj optimalno izpolnjevanje delovnih nalog.

– Headhunting – S tujko imenovana metoda kadrovanja »Headhunting« se uporablja, ko naročnik želi zaposliti na delovno mesto v svojem podjetju določen profil vrhunskega strokovnjaka. Takrat se aktivno vključimo v proces neposrednega iskanja in nagovora kandidata. Išcemo ga po bazah iskalcev zaposlitve, po omrežjih in društvih v katere je vključeno osebje Natona, pa tudi v virtualnih družabnih omrežjih, kot je LinkedIn, v zadnjem obdobju pa vedno pogosteje tudi z neposrednim stikom in vabilom k sodelovanju.

– Testiranje kadrov – Za izbor ustreznega kadra je potreben nabor konkretnih kompetenc oz. spretnosti, znanj ter izkušenj, ki ključno vplivajo na to ali se bo novi kandidat za zaposlitev ujel z obstoječim kolektivom v podjetju. Psihološka testiranja so eden od kazalnikov, ki nam podajo sliko o kandidatu za delovno mesto na področju: sposobnosti (verbalne, intelektualne, numerične…), interesov, osebnostnih značilnosti. Služijo nam kot pomoč pri spoznavanju osebnostne strukture kandidata za prosto delovno mesto. Z metodo psihološkega testiranja pridobimo čim bolj objektiven vpogled v lastnosti in kompetence kandidata za zaposlitev.

Podjetje Naton je edina kadrovska agencija v Sloveniji, ki izvaja s pomočjo interno zaposlene grafologinje kadrovsko grafološko analizo. S to metodo lahko z veliko zanesljivostjo preverimo kandidatove sposobnosti, najmočneje izražene osebnostne lastnosti in najverjetnejše pomanjkljivosti. Na podlagi kadrovske grafološke analize lahko opredelimo najprimernejši tip kariere glede na ambicije in lastnosti ter prevladujoče timske vloge. Končni rezultat kadrovske grafološke analize je celovito in obsežno poročilo poročilo.

– Načini zaposlovanja in najem delovne sile – V podjetju Naton d.o.o. lahko zaposlimo izbrane kandidate na več načinov. Izbranega kandidata za čas poskusne dobe zaposlimo mi v smislu najema delovne sile, v kolikor se v trajanju poskusne dobe izkaže, da vam izbrani kandidat ustreza, pa se zaposlitev kandidata uredi v vašem podjetju. Izbranega kandidata zaposlimo za celotno obdobje delovnega razmerja, s čimer prihranite stroške povezane s sklenitvijo in odpovedjo delovnega razmerja, z izplačili osebnega dohodka, regresa, odpravnine, nadomestila osebnega dohodka v primeru nezmožnosti za delo, z odsotnostjo z dela zaradi bolniških odsotnosti, dopustov, neupravičene odsotnosti in podobno. Drugi način pa je, da naše podjetje izvede celotni postopek iskanja in selekcije kandidata, nato pa naročnik kandidata že za čas poskusne dobe zaposli sam, pri čemer mu lahko pomagamo pri izvedbi vseh kadrovsko administrativnih postopkov, ki so neizogibni na področju zaposlovanja.

– Delovnopravno svetovanje – V podjetju Naton d.o.o. imamo dolgoletne izkušnje na področju reševanja delovnopravnih sporov in priprave pravilnikov vezano na delovna razmerja. Poleg priprave pravilnikov vezanih na delovna razmerja nudimo tudi kadrovsko in delovnopravno svetovanje, pregled in pripravo pogodb o zaposlitvi ter splošnih aktov delodajalca. Z našo pomočjo bodo vaše kadrovske evidence vedno urejene skladno z veljavnimi predpisi.

Glavne dejavnosti podjetja

Agencija Naton Work Service je vpisana v register družb za zagotavljanje dela pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS pod št. 45302-77/2004-12. Kar pomeni, da imamo za opravljanje tega dela ustrezno koncesijo.  Smo del mednarodne agencije za zaposlovanje Work Service, ki je ena največjih agencij na svetu. Z omenjeno dejavnostjo se uspešno ukvarjamo že od leta 1995 in trenutno, zgolj v Sloveniji, zaposlujemo okoli 1060 ljudi različnih profilov.  Naše stranke so velika uspešna podjetja kot so Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., Iskraemeco d.d., Iskra Mehanizmi d.o.o., Danfoss Trata d.o.o., Dinos d.d., Veplas d.d., Magneti d.d., Sumida d.o.o. in drugi.

Organizacijska kultura in klima

Zaposleni v podjetju Naton Work Service imamo dolgoletne strokovne izkušnje, ki jih nadgrajujemo s stalnim izobraževanjem, kar nam zagotavlja visoke standarde pri delu s strankami.

V podjetju imamo jasno razdeljene vloge. To nam na eni strani zagotavlja hitro odzivnost, na drugi strani pa zadovoljstvo zaposlenih.

Zaposleni spoštujemo zakone in ob tem ter s tem delujemo v skladu s poslovnim bontonom.

Partnerski odnos s podjetji nam zagotavlja neprestano izboljševanje kakovosti naših storitev.

Vsi zaposleni spoštujemo in upoštevamo vrednote podjetja: osebni pristop, prijaznost, strokovnost in pripadnost timu.

Vaša vizija in cilji

Smo iskalci novih poti svojega področja; vemo in se zavedamo, da je v podjetništvu čas ključna kategorija, zato delamo za naše partnerje hitro in odzivno. To nam potrjujejo tudi v svojih izjavah o našem delu.

Tudi v prihodnje bomo krepili naš položaj podjetja z osebnim pristopom in obravnavo vsake stranke.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

 • CNC operater m/ž
 • Komercialist za servis dvigalne tehnike m/ž
 • Elektroserviser m/ž
 • Tehnolog brizganja plastike m/ž
 • Pregledalec/ka m/ž
 • Čistilec za generalna čiščenja m/ž
 • Vzdrževalec (m/ž)
 • Sortirec – viličarist (m/ž)
 • Sortirec/viličarist – Naklo m/ž
 • Konstrukter – začetnik m/ž
 • Konstrukter m/ž
 • Delavec v proizvodnji – Jesenice m/ž
 • Delavec v proizvodnji – ročno armiranje izdelkov iz umetnih mas m/ž
 • Delavec v proizvodnji – ročni obrez izdelkov iz umetnih mas m/ž
 • Delavec v proizvodnji – obdelovalec umetnih mas m/ž
 • Delavec v proizvodnji – montaža in finalizacija izdelkov m/ž
 • Pocinkovalec – Celje m/ž
 • Delavec/ka v proizvodnji m/ž
 • Varilec MIG /MAG m/ž
 • Pomočnik montažerja peči m/ž
 • Transporter m/ž
 • Organizator – koordinator dela m/ž
 • Delavec/ka v pakirnici šampinjonov m/ž
 • Sortirec v Celju m/ž
 • Operativni inženir vzdrževanja m/ž
 • Ključavničar m/ž
 • Vodja montaže m/ž
 • Monter strojnih inštalacij – skupinovodja m/ž
 • Monter strojnih inštalacij m/ž

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Resnost, odgovornost, zanesljivost, interes za dolgoročno sodelovanje.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

Sklenitev rednega delovnega razmerja za določen ali nedoločen čas.

Kategorije:
 • Administracija in druga pisarniška dela
 • Bančništvo, finance in računovodstvo
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • Gostinstvo in turizem
 • IT, računalništvo
 • Kemija in farmacija
 • Marketing, PR
 • Mediji, kreativa, dizajn
 • Pravo in HR, kadri
 • Proizvodnja, industrija
 • Strojništvo in metalurgija
 • Tehnična dela
 • Transport, nabava, logistika
 • Trgovina
 • Trženje, prodaja, komerciala
 • Vodenje, svetovanje
 • Zavarovalništvo, nepremičnine, zastopanje
 • Zdravstvo, nega
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov