NIGRAD d.d.

NASLOV PODJETJA: Zagrebška c. 30, 2000 Maribor

INTERNETNA STRAN: https://www.nigrad.si/

E-NASLOV: zaposlitev@nigrad.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH:

Opis podjetja:

Družba Nigrad, d. d., opravlja komunalne dejavnosti, organizirane kot gospodarske javne službe, za potrebe lokalnih skupnosti, podjetij, ustanov in individualnih naročnikov. Dejavna je v SV-Sloveniji, predvsem pa na širšem območju mesta Maribor, kjer vzdržuje glavnino mestne infrastrukture – občinske javne prometne površine, javno kanalizacijo ter javno razsvetljavo in prometno semaforizacijo.

Glavne dejavnosti podjetja:

Glavne dejavnosti družbe Nigrad, d. d., so vzdrževanje javnih prometnih površin s pripadajočimi objekti in napravami; gradnja, vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega sistema; vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave in prometne signalizacije; vzdrževanje javnih parkirišč; izvajanje gradbenih in ostalih del za potrebe komunalne infrastrukture; izvajanje akreditirane dejavnosti – preizkusni laboratorij.

Organizacijska struktura in klima:

Glavnina dejavnosti družbe Nigrad, d. d., je organiziranih v gospodarske javne službe, kamor spadajo javne prometne površine, javna kanalizacija, javna razsvetljava in prometna semaforizacija ter upravno-tehnična služba. Operativni del dopolnjujeta področji upravljanja snovnih virov in vozni park ter podporne službe, kamor se uvrščajo uprava, kontroling, informatika, kakovost in odnosi z javnostmi ter finančno-računovodska služba, služba za ravnanje s človeškimi viri in komercialna služba. Nigrad del bogate mariborske komunalne tradicije in eden večjih zaposlovalcev v regiji. Slovi kot stabilna družba, v kateri vladajo odlični medosebni odnosi.

Vizija in cilji:

Z zanesljivim izvajanjem vseh storitev, ki jih izvajamo v družbi Nigrad, d. d., skrbimo za vsakodnevno kakovost življenja občanov, nemoten potek poslovanja podjetij in regionalni razvoj. Vizija naše družbe je postati vodilno podjetje v regionalnem komunalnem sistemu in ključni člen stabilnosti zagotavljanja gospodarskih javnih služb z enim od tehnološko in razvojno najnaprednejših storitvenih centrov. Naša strategija razvoja je uresničevanje strateških načel komunalnega gospodarstva Slovenije, ki temeljijo na vzpostavitvi in vzdrževanju standardov organiziranja ter ekonomskih pogojih delovanja komunalne dejavnosti in so usklajeni z direktivami EU. Trajni cilji, ki jih družba zasleduje pri svojem delovanju:

· nadaljevati dobro delo in gospodarjenje s poverjenimi objekti na javnih prometnih površinah, javni razsvetljavi, parkiriščih – pridobivati koncesije tudi v preostalih lokalnih skupnostih v okolici Maribora;

· stalno prilagajanje procesov družbe trendom in zahtevam naročnikov;

· izvajanje aktivnosti v preostalih lokalnih skupnostih za pridobitev koncesij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, javnih prometnih površin in javne razsvetljave ter prometne semaforizacije;

· skupaj z ostalimi deležniki v poslovnih procesih skrbeti za okolje;

· nadaljevati z avtomatizacijo upravljanja objektov in naprav;

· skrb za visoko usposobljenost in stalno izobraževanje človeških virov;

· skrbeti za kakovost – konkurenčnost;

· stalna vlaganja v osnovna sredstva;

· stalno obvladovanje stroškov;

· obvladovanje vseh vrst tveganj, ki jim je družba pri svojem poslovanju izpostavljena;

· vzpostavljanje pogojev poslovanja, ki bodo omogočali doseganje in preseganje nivoja pričakovanj naročnikov;

· razvoj odnosov s poslovnimi partnerji in širšo javnostjo in si prizadevati za korektno medsebojno sodelovanje in vsestransko zadovoljstvo;

· implementacija novih znanj, spodbujanja iniciativnosti in ustvarjalnosti;

· razvoj in negovanje pripadnosti delavcev družbi;

· povečevanje usposobljenosti človeških virov s programi usposabljanja in izobraževanja, prilagojenim za doseganje ciljev družbe;

· definiranje odgovornosti za kakovost opravljenega dela in primeren odnos do okolja, skladen s politiko ter temeljnimi cilji družbe;

· prilagajanje in vpeljevanje evropskih direktiv;

· implementacija in izvajanje razvojno-raziskovalnih dejavnosti.

Kaj ponujate svojim zaposlenim:

Nigrad ni le služba, je partnerstvo in zavezništvo na dolgi rok, v katerem lahko osebnostno in strokovno nenehno rastete in se izpopolnjujete, saj zagotavlja:

· delo v družbi, ki sledi sinhronemu razvoju,

· delo z vrhunskimi strokovnjaki s področja gradenj in infrastrukture,

· dinamično, dnevno spremenljivo delovno okolje,

· sezonsko orientirano delo, vezano na letne čase,

· podporo pri nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju,

· skrb za dobro počutje in zdravje zaposlenih,

· sofinanciranje drugega pokojninskega stebra za stabilnejšo prihodnost,

· številne dodate ugodnosti.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Elektrotehnika in elektronika
  • IT, računalništvo
  • Proizvodnja, industrija
  • Strojništvo in metalurgija
  • Transport, nabava, logistika
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov