NLB d.d.

NASLOV PODJETJA: Trg republike 2, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: https://www.nlb.si/

E-NASLOV: kadrovska@nlb.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 2.650

Opis podjetja

NLB Skupina je zavezana k razvoju kulture osredotočenosti na stranke, zavedanja tveganj, integritete, učinkovite organizacije in družbene odgovornosti. Veliko odgovornost do strank, zaposlenih, delničarjev in okolja, v katerem deluje, čutimo zaradi zaupanja, ki nam ga ti izkazujejo. Izkazano zaupanje upravičujemo tako, da si preko sodelovanja z deležniki prizadevamo za pozitivne spremembe, vzajemne koristi in rast. Z vključitvijo vrednot NLB Skupine v naše dejavnosti želimo prispevati k pozitivnim spremembam v okolju, v katerem delujemo.

Glavne dejavnosti podjetja

Smo del NLB Skupine, ki je največja bančno-finančna skupina v Sloveniji. S svojimi članicami smo stabilen partner, ki ponuja številne kombinacije finančnih storitev za vsak posel.

Organizacijska struktura in klima

NLB Skupina (Skupina) je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji, ki se osredotoča na izbrane strateške trge v JV Evropi. Pokriva tržišča s populacijo okoli 17 milijonov prebivalcev. Skupino sestavljajo NLB (Banka) kot glavni subjekt v Sloveniji, šestih odvisnih bančnih članic v JVE, več družb za pomožne storitve (upravljanje sredstev, zavarovanje, upravljanje nepremičnin itn.) in manjše število nestrateških odvisnih podjetij, ki so v postopku nadzorovanega zaprtja. NLB je javna delniška družba.

Skupina redno izvaja raziskave o organizacijski klimi in zavzetosti zaposlenih, s katerimi oceni raven motiviranosti zaposlenih in njihovo zadovoljstvo. Raziskava leta 2018 je pokazala, da se pozitivni trend nadaljuje v vseh bankah. Z namenom nadaljnjega izboljševanja so bile opredeljene številne pobude in razviti akcijski načrti za obravnavo določenih elementov zavzetosti.

Vizija in cilji

Vizija NLB Skupine je postati inovativna banka, ki ustvarja enostavne rešitve po meri strank, z izključno strateško osredotočenostjo na Slovenijo in države JV Evrope.

Biti želimo:

  • zagovornik enostavnosti (enostavni in razumljivi produkti, hitri procesi ob nizkih stroških),
  • inovator za stranke (inovativne rešitve za stranke),
  • osredotočeni na stranko (rešitve, ki temeljijo na potrebah strank),
  • regionalni specialist (konsistentna strategija, ki temelji na enotnem razumevanju trgov, na katerih NLB Skupina deluje).

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

  • Bančni svetovalec,
  • IT razvijalec,
  • specialist kontaktnega centra.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Da si želijo živeti poslanstvo NLB-ja – biti mentor strankam in družbi. Da se želijo učiti in razvijati, da si želijo raziskovati in biti inovativni.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim

Novim sodelavcem ponujamo mentorsko okolje, preko dobro strukturiranega uvajalnega programa, kjer bodo spoznali širše delovno okolje. Okolje, kjer bo čutiti, da smo uspešna banka, ki svojo poslovno strategijo gradi na znanju in izkušnjah. Okolje, kjer stalno spodbujamo razvoj kariere doma in v mednarodnem okolju. Okolje, kjer nagrajujemo dosežke zaposlenih in vlagamo v razvoj vseh zaposlenih. Okolje, kjer ima zdravje, dobro počutje in družina velik pomen. Okolje Top Employer-ja.

Kategorije:
  • Bančništvo, finance in računovodstvo
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov