Kakšno je stanje na trgu dela?

Pogovarjali smo se z direktorico ZRSZ – Območne enote Nova Gorica,  Vesno Petrič Uran.

Kakšno je stanje na trgu dela na območju OS Nova Gorica ter obeti do konca leta 2019?

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod) zajema Urade za delo Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin in Idrija. Tako deluje na območju občin Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Trend zmanjševanja števila registriranih brezposelnih se nadaljuje. Konec januarja 2019 je bilo registriranih 3.190 brezposelnih oseb, kar je 8,2 % manj kot januarja 2018. V primerjavi z obdobjem gospodarske krize, ko smo zabeležili najvišje število brezposelnih (feb. 2013), je sedaj število brezposelnih skoraj za polovico manjše.

Priložnosti za zaposlitve so, saj se mesečno zaposli okrog 200 oseb iz evidence Zavoda (mesečno 70 mladih, 40 starejših od 50 let, 45 dolgotrajno brezposelnih, 50 neizobraženih, 10 invalidnih oseb…).

Ob upoštevanju aktualnih makroekonomskih podatkov ocenjujemo, da bo konec leta v evidenci brezposelnih okrog 3.000 oseb, saj ni pričakovati številčnejšega odpuščanja iz poslovnih razlogov, prav tako ne porasta števila brezposelnih, katerim bo prenehala zaposlitev. Zaradi manjših generacij se postopno zmanjšuje priliv iskalcev prve zaposlitve.

Kaj bi v regiji potrebovali, da bi lahko še bolje reševali problematiko zaposlovanja in strukturnega neskladja?

Vloga Zavoda na trgu dela je zagotoviti čim hitrejši prehod brezposelnih in iskalcev zaposlitve v zaposlitev ter delodajalcem zagotoviti kritje njihovih potreb po delavcih iz vseh razpoložljivih virov. Ker pa gre za strukturno neskladje med ponudbo in povpraševanjem, delodajalci težko dobijo kader.

Zavod s svojo strategijo dela ter doktrino vse bolj osredotočeno in kakovostno pristopa k omenjeni problematiki. Izboljšujejo in spreminjajo se pristopi dela, izboljšuje se učinkovitost svetovalnega procesa in razvijanje kompetenc, s katerim se tudi vpliva na strukturna neskladja na trgu dela. Prav tako se intenzivirajo stiki in povezanost z delodajalci v okolju; poteka konstantno sodelovanje z izobraževalnimi institucijami, zbornicama in drugimi lokalnimi partnerji in deležniki. Glavni cilj je pomoč brezposelnim na poti do zaposlitve in delodajalcem zagotoviti kader.

Velik izziv Zavoda je tudi ozaveščanje partnerjev o strukturi brezposelnih in o njihovih kompetencah z namenom, da skupaj poiščemo možnost zaposlovanja. Zavod promovira družbeno odgovorno zaposlovanje z namenom uspešnejšega zaposlovanja težje zaposljivih, predvsem dolgotrajno brezposelnih, starejših in nizko izobraženih.

Se pa mora vsak posameznik tudi zavedati lastne odgovornosti za pridobitev ali ohranitev zaposlitve in dejstvo je, da pridobljena izobrazba še ne zagotavlja zaposlitve, prevladajo kompetence. Delodajalci nam sporočajo, da so pri brezposelnih kandidatih najrazličnejše ovire kot so neustrezne izkušnje, znanja in kompetence, prenizka motiviranost, nemalokrat previsoka pričakovanja, slabo se predstavijo in druge omejitve (zdravstvene, starostne…).

Razkorak med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela Zavod uravnava tudi z usmerjanjem brezposelnih oseb v programe usposabljanja za pridobitev kompetenc, po katerih delodajalci povprašujejo. Pri tem igra ključno vlogo tudi promocija poklicev v sodelovanju s partnerskimi organizacijami, pridobivanje informacij o presežkih in primanjkljajih na trgu dela in seznanjanje javnosti s ključnimi ugotovitvami.

Katere profile menite, da boste v regiji v prihodnje najbolj potrebovali (gledano na naslednje 3-5 let)?

Ocenjujemo, da bodo tudi v prihodnjih letih delodajalci v regiji iskali predvsem profile s področja tehnike (na vseh ravneh izobrazbe: strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, kovinarstvo), s področja zdravstva (medicinske sestre, zdravniki), s področja gostinstva (kuharji, natakarji), s področja gradbeništva, trgovine, pa tudi komercialiste s širokim znanjem jezikov in tehničnimi kompetencami.

ZADNJI NOVICI

Karierni sejem MojeDelo.com v Novi ...

Zaradi trenutne zdravstvene situacije v Italiji smo bili v skrbi za zdravje naših razstavljavcev in vseh obiskovalcev Kariernega sejma MojeDelo.com v Novi Gorici primorani prestaviti dogodek, napovedan za 5. marec 2020. Karierni sejem Moje...

Preberi

Kako ohraniti delovno vnemo v času samoizolacije?

Ste soočeni z delom od doma v času samoizolacije ali pa ste ostali doma brez možnosti dela? Pripravili smo nasvete, kaj lahko naredite že sedaj, da bo vrnitev v »običajne razmere« lažja....

Preberi
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov