NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.

NASLOV PODJETJA: Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor

INTERNETNA STRAN: https://www.nkbm.si/

E-NASLOV: jsesko@nkbm.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

Opis podjetja

Nova KBM je univerzalna banka z najdaljšo, več kot 150-letno tradicijo bančništva v Sloveniji, s sedežem v Mariboru. Pod okriljem lastništva mednarodnega finančnega sklada Apollo Global Management, L.L.C. (Apollo) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) uresničujemo vizijo postati najboljša banka v Sloveniji.

V skladu s slovensko zakonodajo je v Novi KBM d.d. uveljavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

Zaradi pomena, ki ga ima bančno poslovanje v gospodarskem okolju, se v Novi KBM še posebej zavedamo družbene odgovornosti.
Tako banka kontinuirano razvija svojo družbeno odgovornost in skrb za trajnostni razvoj ter si hkrati prizadeva v to vključevati tudi zaposlene.

Nova KBM se redno pojavlja na lestvicah najboljših bank in je prejemnica številnih strokovnih nagrad, ki potrjujejo kakovost našega dela.

 

Glavne dejavnosti podjetja

Bančništvo.

 

Organizacijska kultura in klima

V Novi KBM smo zavezani h graditvi pozitivne organizacijske kulture. Med zaposlenimi spodbujamo odprtost za spremembe ter odgovorno sodelovanje v verigi vrednosti, ki jih naše storitve prinašajo strankam in drugim deležnikom. Ustvarjamo delovno okolje, ki omogoča uresničevanje zastavljenih ciljev in napredovanje zavzetim timom in posameznikom. Z izpolnjevanjem naše strategije želimo okrepiti prepoznavnost in ugled banke kot odličnega delodajalca.

Korporativno kulturo gradimo in utrjujemo s pozitivnimi vrednotami, ki določajo naša dejanja, odločitve in dobre prakse.

SKRB ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
Ker nam je mnenje in počutje naših zaposlenih pomembno, v banki dvakrat letno izvajamo raziskavo zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Z namenom pozitivno vplivati na zadovoljstvo in zavzetost na podlagi rezultatov raziskave uvajamo ukrepe na različnih področjih.

Banka se zaveda, da živimo v času hitrih sprememb in nenehnega prilagajanja, zato že desetletja skrbi za dobro počutje in dobre medsebojne odnose. Poseben poudarek daje skrbi za zdravje in varne pogoje dela. Tudi v letu 2017 je vsem zaposlenim omogočila cepljenje proti gripi, preventivne zdravstvene preglede ter uporabo ergonomske opreme na delovnem mestu.
Dobro psihofizično počutje zaposlenih in ugodno psihosocialno klimo spodbuja z zagotavljanjem brezplačne pomoči psihologov, ki so jim na voljo vse dni v letu ter z organiziranjem delavnic za dobro počutje.
Banka zaposlenim omogoča kakovostno preživljanje prostega časa. Omogoča jim plačano odsotnost za udeležbo na zimskih in poletnih športnih igrah, v letu 2017 smo ta del dodatno nadgradili z množično udeležbo na Ljubljanskem maratonu. Že vrsto let je zaposlenim na voljo tudi bogata ponudba rekreacije, športnih in kulturnih dogodkov.
Z neformalnim druženjem banka utrjuje vrednote in gradi pripadnost banki med vsemi zaposlenimi.

 

Naša vizija in cilji

VIZIJA:
Nova KBM bo do leta 2020 najboljša banka v Sloveniji.

POSLANSTVO:
Poslanstvo Nove KBM je uspešno uresničevanje 5 strateških stebrov:
– rast & dobičkonosnost
– odličnost v poslovanju s strankami
– učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti
– operativna učinkovitost
– organizacijska kultura & razvoj zaposlenih

VREDNOTE:
Zaupanje, odgovornost, odličnost, poštenje, pripadnost, integriteta.

 

Delovna mesta katera želimo zapolniti

Odprte potrebe po zasedbi prostih delovnih mest objavljamo na naši spletni strani: https://www.nkbm.si/delovna-mesta in na Mojedelo.com.

 

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Motiviranost, zavzetost, proaktivnost…

 

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Naši zaposleni so ključni dejavnik uspešnosti poslovanja banke. V banki verjamemo, da k uspehu in rasti največ pripomorejo zadovoljni in zavzeti zaposleni, ki so za svoje delo ustrezno usposobljeni. Banka zato nudi urejeno in varno multinacionalno delovno okolje, redno plačilo,  organizira izpopolnjevanja in usposabljanja ter posledično nudi možnost osebnega in kariernega razvoja ter možnost sodelovanja pri nadaljnjem razvoju banke.

Kategorije:
  • Administracija in druga pisarniška dela
  • Delodajalci
  • Tehnična dela
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov