Nova univerza

NASLOV PODJETJA: Delpinova ulica 18b

INTERNETNA STRAN: https://www.nova-uni.si/

E-NASLOV: tajnistvo@nova-uni.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 10

Opis fakultete

Nova univerza združuje tri fakultete – Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije ter Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Ustanovljena je kot zasebni visokošolski zavod z elementi javno-zasebnega partnerstva, ki ga vzpostavljajo koncesije in druga javna sredstva namenjena mednarodnim izmenjavam in raziskavam. Zagotavlja sinergijo delovanja svojih članic z institucionalnim in disciplinarnim povezovanjem, na ravni njihovih študijskih programov, raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja.

Glavne dejavnosti fakultete

Izvirna področja študija in znanstvenega raziskovanja so pravo, uprava, mednarodni odnosi, evropske študije, reševanje sporov, varnostne študije, slovenoslovje, etika v javnem življenju ter interdisciplinarni programi prava in managementa na področjih nepremičnin, infrastrukture in trajnostne gradnje. Na vseh področjih, kjer je to glede na njihovo naravo možno, omogoča in pospešuje problemsko naravnanost pouka in njegovo povezanosti z gospodarsko prakso, lokalnim in regionalnim okoljem ter koristmi nacionalne države. Poudarek daje na raziskovalne dejavnosti in ima kot takšna namen konstituirati osrednje središče raziskovanja na regionalni ravni in eno od najpomembnejših raziskovalnih središč na nacionalni ravni, ki bo hkrati izrazito usmerjeno v povezovanje in odmevnost v evropskem in globalnem znanstvenem prostoru. Preko študijskih programov na navedenih izobraževalnih in znanstvenih področjih je univerza vpeta v evropske in širše mednarodne visokošolske prostore tako, da pospešuje izmenjave študentov in profesorjev s partnerskimi univerzami v tujini. S slednjimi izvaja skupne študijske programe preko oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja in da sodeluje pri mednarodnih znanstvenih projektih.

Organizacijska struktura in klima

Nova univerza je izrazito vseslovenska visokošolska institucija. Čeprav je glede na svoj sedež in delovanje trdno zasidrana prav na Goriškem v Novi Gorici, ima svoja fakultetna študijska središča tudi na Gorenjskem v Kranju, na Štajerskem v Mariboru in v središču glavnega mesta Ljubljane. Kot omenjeno Nova univerza združuje tri fakultete. Študijski programi fakultet so tako zasnovani, da vam nudijo čim bolj interaktiven študij.

Evropska pravna fakulteta
Dodiplomski študijski program:
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, Univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo.
Magistrski študijski programi:
Civilno in gospodarsko pravo druge stopnje, Alternativno reševanje sporov druge stopnje, Pravo in management nepremičnin druge stopnje, Pravo druge stopnje.
Doktorski študijski programi:
Pravo in management nepremičnin tretje stopnje, Pravo tretje stopnje.

Fakulteta za državne in evropske študije
Dodiplomski študijski program:
Univerzitetni študijski program Javna uprava prve stopnje, visokošolski študijski program Upravno pravo prve stopnje.
Magistrski študijski programi:
Javna uprava druge stopnje, Mednarodne in diplomatske študije druge stopnje.
Doktorski študijski programi:
Javna uprava tretje stopnje, Mednarodne in diplomatske študije tretje stopnje.

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Dodiplomski študijski program:
Slovenski študiji prve stopnje.
Magistrski študijski programi:
Slovenski študiji druge stopnje.
Doktorski študijski programi:
Slovenski študiji tretje stopnje.

Naša vizija in cilji

Prvi cilj Nove univerze je postati elitna univerza glede na kakovost študijskih programov, selektivnost vpisa in mednarodno primerljivost, pri tem pa spoštovati najvišja etična merila na vseh področjih. Prepričana je, da je prav praksa odlična pot do teorije, in da uporabnost znanj, ki jih posreduje svojim študentom, ni ovira na poti do teoretičnih razlag predmetov njihovega študija in raziskovanja.

Na vseh področjih, kjer je to glede na njihovo naravo možno, omogoča in pospešuje problemsko naravnanost pouka in njegovo povezanost z gospodarsko prakso, lokalnim in regionalnim okoljem ter koristmi nacionalne države. Nova univerza je prepričana, da je prav praksa odlična pot do teorije, in da uporabnost znanj, ki jih posreduje svojim študentom, ni ovira na poti do teoretičnih razlag predmetov njihovega študija in raziskovanja. Nova univerza si skozi poučevanje teorije in prakse prizadeva izobraževati kritično misleče študente. Razume tekmovalnost na področju duhovne ustvarjalnosti in visokošolskega pouka kot dobrodošlo spodbudo za svoj razvoj. Prizadeva si za komplementarnost svojih programov v primerjavi s programi drugih slovenskih in evropskih visokošolskih inštitucij

Kategorije:
  • Administracija in druga pisarniška dela
  • Bančništvo, finance in računovodstvo
  • Izobraževalne ustanove
  • Pravo in HR, kadri
  • Vodenje, svetovanje
  • Zavarovalništvo, nepremičnine, zastopanje
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov